Co działo się w Kościele w 2022 roku? Przeczytaj podsumowanie wydarzeń

Co działo się w Kościele w 2022 roku? Przeczytaj podsumowanie wydarzeń
Podsumowanie roku 2022 w Kościele (fot. depositphotos.com)
PAP / tk

Synod o synodalności i pomoc uchodźcom z Ukrainy - to najważniejsze wydarzenia minionego roku w Kościele w Polsce. Kościół w Polsce włączył się w marcu w dokonany przez papieża Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

STYCZEŃ

8.01 - Centralne uroczystości obchody 100-lecia wydania przez św. o. Maksymilian Kolbe pierwszego numeru miesięcznika "Rycerz Niepokalanej". Z okazji jubileuszu przez cały 2022 r. do każdego numeru miesięcznika dodany będzie reprint "Rycerza Niepokalanej" z roku 1922.

14.01 - Abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży skierował pismo do prof. Błażeja Kmieciaka, przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Wyjaśniania Przypadków Czynności Skierowanych Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności wobec Małoletniego poniżej lat 15". Wyjaśnił w nim, że współpraca Kościoła w Polsce z państwową komisją ds. pedofilii może dotyczyć badań statystycznych i ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym.

15.01 - Biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej i wieloletni delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Wiesław Lechowicz został mianowany przez papieża Franciszka biskupem polowym Wojska Polskiego.

31.01 - Zespół KEP ds. Bioetycznych wydał oświadczeniu ws. "badań polegających na tworzeniu ludzko-zwierzęcych komórek, a w przyszłości istot". Zaznaczył w nim, że "poszukiwaniom naukowym nigdy nie może towarzyszyć brak poszanowania dla godności osobowej człowieka".

LUTY

8.02 - Ordynariusz warszawsko-praski bp Romuald Kamiński wyznaczył skazanemu w 2013 r. przez polski sąd za pedofilię ks. Grzegorzowi K. nowe miejsce pobytu - placówkę z zapleczem terapeutycznym, poza diecezją. Ks. Grzegorza K. wciąż obowiązują wszystkie nałożone kary kanoniczne.

22.02 - Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki wystosował list do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec bp. Georga Bätzinga ws. niemieckiej "drogi synodalnej". Podkreślił w nim, że "Kościół nie może zgadzać się na nieprawdziwą wizję człowieka i jej błogosławić".

24.02 - Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zaapelował do wszystkich o otwartą postawę wobec potrzebujących schronienia i o pomoc materialną uchodźcom wojennym z Ukrainy. Jednocześnie stanowczo potępił działania Rosji i Władimira Putina w związku z inwazją na Ukrainę. Solidarność z Ukraińcami wyraził również prymas Polski abp Wojciech Polak. Z prośbą o przygotowanie miejsc na wypadek konieczności przyjęcia uchodźców z Ukrainy zwrócił się do wszystkich parafii archidiecezji warszawskiej kard. Kazimierz Nycz.

MARZEC

2.03 - Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście do Cyryla poprosił, aby ten zaapelował do Władimira Putina "o wycofanie wojsk rosyjskich z suwerennego państwa, którym jest Ukraina". Pisał również, aby patriarcha moskiewski i całej Rusi zaapelował do rosyjskich żołnierzy, "by nie uczestniczyli w tej niesprawiedliwej wojnie, aby odmawiali wykonywania rozkazów, których skutkiem – jak już to widzimy są liczne zbrodnie wojenne".

8.03 - Rada Prawna i Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski opublikowała dokument "PRO MEMORIA dotyczący posług religijnych udzielanych wiernym z Kościołów i Wspólnot kościelnych niemających pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim".

10.03 - Bp Zbigniew Zieliński, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej, został mianowany przez papieża Franciszka biskupem koadiutorem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

10.03 - Papież Franciszek przyjął rezygnację bpa Jana Szkodonia z pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. W sprawie bp Szkodonia 27 maja 2019 r. do nuncjatury apostolskiej w Warszawie trafiło pismo zawierające świadectwo pokrzywdzonej molestowaniem kobiety. 10 września 2019 r. dochodzenie wobec bpa Szkodonia wszczęła prokuratura.

13.03 - Zmarł emerytowany biskup pomocniczy diecezji radomskiej Adam Odzimek. Miał 77 lat.

14.03 - Bp Piotr Turzyński został wybrany delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

21.03 - Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce opublikował wyniki badań, z których wynika, że w roku 2021 do diecezji i zakonów wpłynęło 155 zgłoszeń wykorzystania seksualnego małoletnich, których w latach 1955-2021 miało się dopuścić 139 duchownych. 66 spraw dotyczyło osób przed ukończeniem 15. roku życia.

25.03 - W odpowiedzi na prośbę papieża Franciszka, Kościół w Polsce włączył się w dokonany przez niego Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Zgodnie z decyzjami biskupów w jedności z Ojcem Świętym słowa aktu zostały wypowiedziane w czasie nabożeństw we wszystkich kościołach w kraju.

28.03 - Papież Franciszek przyjął na specjalnej audiencji przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego. Hierarcha przekazał papieżowi, że polscy biskupi potępili atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i przedstawił działania pomocowe realizowane przez Kościół w Polsce.

KWIECIEŃ

6.04 - W wielu 81 lat zmarł 6 kwietnia ks. infułat Grzegorz Kalwarczyk - wieloletni współpracownik prymasa Polski abp Józefa Glempa. Od 1974 r. był pracownikiem kurii Metropolitalnej Warszawskiej, zaś w latach 1992-2012 - jej kanclerzem.

13.04 - Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) zaprezentował raportu badań na temat skali pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy na terytorium Polski przez parafie katolickie i greckokatolickie, domy zakonne żeńskich zgromadzeń zakonnych i męskich w okresie od 24 lutego do 31 marca 2022 roku. Wynika z niego, że przekazano 242,3 mln. zł. Noclegi zapewniono 319 tys. osobom. Opiekę otrzymało 145,4 tys. dzieci.

22.04 - Nuncjatura apostolska w Polsce poinformowała, że Stolica Apostolska zbadała dokumentację, której celem była weryfikacja działań kard. Stanisława Dziwisza, jako metropolity krakowskiego, w sprawie wyjaśniania przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich przez podległych mu księży. Watykan ocenił te działania kard. Stanisława Dziwisza jako prawidłowe.

27.04 - W 83. roku życia, 60. roku kapłaństwa i 34. roku biskupstwa zmarł ksiądz biskup senior Adam Lepa – biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej.

MAJ

6.05 - Nuncjatura Apostolska w Polsce potwierdziła autentyczność dyspozycyjnej części dekretu ("Zarządzenie") kongregacji ds. duchowieństwa z 3 maja 2021 roku w sprawie ks. Daniela Galusa, a także wydanego przez tę kongregację polecenia jej opublikowania przez arcybiskupa częstochowskiego. Zaznaczono w nim, że "brak podporządkowania się przez duchownego decyzjom Stolicy Apostolskiej spowoduje, że będzie on działał jedynie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność".

15.05 - Kilka tysięcy osób przeszło w niedzielę ulicami Warszawy z sanktuarium św. Andrzeja Boboli na plac Zamkowy w pokutnej procesji różańcowej za Polskę. Uczestnicy chcieli w ten sposób zadośćuczynić Bogu za grzech aborcji i modlić się o pokój w Polsce i na Ukrainie.

27.05 - Dyrektor Centrum Ochrony Dziecka ojciec Adam Żak poinformował o powstaniu Sieci ds. Ochrony Małoletnich w Kościołach Europy Środkowej i Wschodniej, której celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w kwestii prewencji wykorzystywania seksualnego i pomocy ofiarom przemocy seksualnej.

CZERWIEC

1.06 - Papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski został mianowany przez papieża Franciszka na członka Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

4.06 - Papież Franciszek przyjął, złożoną z powodu stanu zdrowia, rezygnację biskupa Piotra Libery z posługi ordynariusz płockiego. Administratorem apostolskim sede vacante diecezji płockiej został mianowany biskup toruński Wiesław Śmigiel.

6-7.06 - W Zakopanem odbyło się 392. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Wśród najważniejszych tematów była katecheza w szkole, synod o synodalności oraz Rok Rodziny. Biskupi włączą się także dziś w obchody 25-lecia wizyty papieża Jana Pawła II w Zakopanem, w czasie którego odbył się słynny hołd górali.

11.06 - W katedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu odbyła się msza beatyfikacyjna 10 elżbietanek zamordowanych przez żołnierzy Armii Czerwonej w 1945 r.

28.06 - Papież Franciszek mianował ks. Adriana Puta biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

LIPIEC

6.07 - Papież Franciszek mianował ks. Piotra Przyborka, dotychczasowego dyrektora wydziału duszpasterskiego kurii metropolitalnej w Gdańsku-Oliwie, biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej.

16.07 - Białostocka kuria zawiesiła swojego rzecznika ks. Andrzeja Dębskiego w związku z ukazaniem się na łamach "Gazety Wyborczej" artykułu o obscenicznych wiadomościach, jakie ksiądz miał wysyłać nieznajomej kobiecie. Kilka dni później metropolita białostocki abp Józef Guzdek wydał dekret zawierający decyzję o pozbawieniu rzecznika prawa do wykonywania jakichkolwiek posług duszpasterskich i noszenia stroju duchownego.

SIERPIEŃ

1-7.08 - W Czaplinku w województwie zachodniopomorskim odbyła się ogólnopolska inicjatywa ewangelizacyjna "Przystanek Jezus". Powodem zmiany lokalizacji była zmiana miejsca Festiwalu Pol’And’Rock (wcześniej Przystanku Woodstock).

15.08 - Centralne uroczystości na Jasnej Górze

15.08 - W Święto Wojska Polskiego i 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej zwanej "Cudem nad Wisłą", bp Lechowicz przewodniczył w poniedziałek w Katedrze Polowej WP uroczystej liturgii z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych - cywilnych i wojskowych

25.08 - Opublikowano ogólnopolską syntezę podsumowującą diecezjalną fazę synodu o synodalność "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja". Wskazano w niej na krytykę księży i klerykalizmu, postulat większej dbałości o liturgię i jakość głoszonych przez księży homilii oraz potrzebę troski o osoby czujące się w Kościele wykluczone.

WRZESIEŃ

8.09 - Rozpoczął się proces beatyfikacyjny brata Innocentego Marii Wójcika, franciszkanina i jednego z najbliższych współpracowników św. Maksymiliana Kolbego.

18.09 - Ulicami Warszawy przeszedł XVII Narodowy Marsz Życia i Rodziny pod hasłem "I ślubuję Ci". W wydarzeniu wzięło udział ok. 10 tys. osób. Po marszu jego uczestnicy wzięli udział we mszy św. w bazylice św. Krzyża, w czasie, której homilię wygłosił ks. Dominik Chmielewski.

28.09 - W 173 miastach w całej Polsce wierni spotkali się przy kościołach, na skrzyżowaniach ulic i innych miejscach, by wspólnie odmawiać koronkę do miłosierdzia Bożego w ramach akcji "Koronka na ulicach miast".

PAŹDZIERNIK

1.10 - Ruszył program Rodzina Rodzinie w Ukrainie prowadzony przez Caritas Polska. Objęto nim na początku ponad 500 potrzebujących rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych z diecezji kijowsko-żytomierskiej. W jego ramach beneficjenci otrzymują comiesięczne wsparcie w wysokości ponad 300 zł. Wartość początkowa przedsięwzięcia wyniesie 1 mln euro.

10.10 - Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski wydał dokument, w którym zaapelował o wprowadzenie rozwiązań prawnych służących ochronie danych genetycznych Polaków. Jak zaznaczono, "brak ochrony prawnej danych genetycznych obywateli stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego".

23.10 - Odbył się obchody Światowego Dnia Misyjnego pod hasłem "Będziecie moimi świadkami". W Polsce rozpoczęła on Tydzień Misyjny. Zebrane tego dnia pieniądze z tacy przeznaczone są na utrzymanie i rozwój Kościoła na terytoriach misyjnych.

27.10 - Komisja Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji po raz szósty wręczyła medale "Benemerenti in Opere Evangelizationis". Wśród 14 nagrodzonych osób i instytucji zasłużonym dla misji znaleźli się m.in. o. Andrzej Fecko, o Alojzy Chrószcz i Józef Antonik. Gala odbyła się w czwartek w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

LISTOPAD

11.11 - W 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w Świątyni Opatrzności Bożej odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy oraz pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. W liturgii uczestniczy też prezydent Litwy Gitanas Nauseda wraz z małżonką. Eucharystii przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, bp polowy WP>

14.11 - Ukazało się polskie tłumaczenie listu apostolskiego o liturgii "Desiderio desideravi". Jest on komentarzem do pierwszej części soborowej Konstytucji o liturgii "Sacrosanctum Concilium", poświęconej naturze liturgii.

18.11 - Członkowie Rady Stałej KEP wydali stanowisku ws. działań Jana Pawła II wobec pedofilii duchownych. Zaznaczyli w nim, że "Jan Paweł II, zgodnie z nabywaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych oraz wprowadził w Kościele normy rozliczania tych przestępstw".

18.11 - Członkowie Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski wydali oświadczenie ws. nauczania salezjanina ks. Dominika Chmielewskiego, założyciela i opiekuna duchownego męskiej wspólnoty Wojowników Maryi. Przyznali, że zgromadzenie kilku tysięcy mężczyzn jest fenomenem duszpasterskim zasługującym na uznanie, jednak jak zaznaczyli - nauczanie ks. Dominika Chmielewskiego wymaga korekty.

20.11 - W Kościele odbyły się obchody 37. Światowych Dni Młodzieży przeżywane na poziomie diecezji pod hasłem "Maryja wstała i poszła z pośpiechem". W 2023 r. Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża odbędą w Lizbonie.

27.11 - dzień po ukazaniu się medialnych doniesień o przestępstwach popełnionych przez ks. Eugeniusza Surgenta, w parafiach, gdzie w przeszłości pracował duchowny w diecezjach bielsko-żywieckiej, koszalińsko-kołobrzeskiej oraz pelplińskiej, odczytano w ramach ogłoszeń parafialnych komunikat z prośbą o kontakt osób, które zostały przez niego skrzywdzone lub mają na ten temat wiedzę.

29.11 - W ramach tegorocznej 29. edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas Polska przygotował ok. 2 mln świec. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na pomoc polskim dzieciom. Akcja od 23 lat ma charakter ekumeniczny. W roku 2022 przebiegała pod hasłem "Świeca, która tworzy polską Wigilię".

GRUDZIEŃ

4.12 - W drugą niedzielę adwentu Kościół katolicki w Polsce obchodził "Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie". W tym roku towarzyszyło mu hasło "Posłani w pokoju Chrystusa". Zebrane ofiary zostaną w większości przeznaczone na pomoc ludziom w Ukrainie. W ubiegłym roku - 2021 - Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie zebrał 2,5 mln zł. Z tego w tym roku udało się zrealizować 214 próśb na kwotę 2 mln 121 tys. zł, z tego na Ukrainę trafiło 1 mln 504 tys. zł.

16.12 - Przewodniczący Zespołu ds. Bioetycznych KEP bp Józef Wróbel i prof. dr hab. Piotr Rieske odnieśli się do pojawiających się w mediach informacji na temat "tworzenia sztucznych macic" czy ogólniej "osiągania coraz bardziej zaawansowanych etapów rozwoju zarodkowego poza organizmem matki". Podkreślili, że "projekty tzw. sztucznych macic budzą poważne zastrzeżenia moralne". Ocenili, że bez analizy projektów przez etyków i prawników "dojdzie do podważenia podstawowych norm społecznych" i "podważenia człowieczeństwa wielu istot ludzkich".

31.12 - W wieku 95 lat zmarł emerytowany papież Benedykt XVI - ogłosił dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni. Papież senior zmarł o godzinie 9.34. Benedykt XVI zmarł w sobotę w swej rezydencji w Ogrodach Watykańskich, w której mieszkał od czasów swej rezygnacji, pierwszej w Kościele od setek lat. Od dawna emerytowany papież nie pokazywał się publicznie. Czasem jego zdjęcia publikowały ostatnio osoby, które się z nim spotykały odwiedzając go w dawnym budynku klasztoru Mater Ecclesiae, gdzie mieszkał. Bywał tam wiele razy papież Franciszek.

Źródło: PAP / tk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
abp Wojciech Polak, Marek Zając

Bez kompromisów i skrępowania. Po ludzku

Czy Kościół powinien mieszać się do polityki? Czy Polska powinna przyjmować uchodźców? W jaki sposób mierzyć się z problemem pedofilii wśród księży? Co Kościół ma do powiedzenia kobietom, które...

Skomentuj artykuł

Co działo się w Kościele w 2022 roku? Przeczytaj podsumowanie wydarzeń
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.