Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zbada, czy Polacy w Irlandii są pobożni

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zbada, czy Polacy w Irlandii są pobożni
(fot. unsplash.com)
KAI / pch

Celem projektu ISKK ma być uzupełnienie tej luki i rozstrzygnięcie ważnego problemu badawczego, jakim jest wzajemny związek pomiędzy procesem migracji a religijnością imigrantów.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego rozpoczął badanie religijności polskich imigrantów mieszkających w Irlandii. Na 4,75 mln mieszkańców, w tym kraju żyje ponad 170 tys. Polaków. "Zakładamy, że wraz z wydłużającym się pobytem na emigracji polscy imigranci stają się coraz mniej religijni z racji ulegania tendencjom sekularyzacyjnym, które w mocny sposób dotknęły w ostatnich dekadach społeczność Irlandii" - informuje ISKK.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Irlandia stała się popularnym krajem docelowym dla emigracji zarobkowej Polaków. Początkowo poakcesyjna migracja miała charakter tymczasowy, jednak stopniowo przyjęła charakter osiedleńczy. Populacja polskich imigrantów w Irlandii jest ciągle bardzo liczna.

Z irlandzkich statystyk wynika, że w tym kraju, gdzie całkowita populacja wynosi 4,75 mln, mieszka ponad 170 tys. polskich imigrantów. Stanowią oni najliczniejszą zbiorowość imigracyjną.

Nasilona imigracja powoduje wielowymiarową zmianę społeczną w Irlandii, w której około 15% populacji to ludzie urodzeni za granicą. Dotychczasowe badania koncentrowały się głównie na aspektach ekonomicznych, politycznych i prawnych migracji. Pojawiają się także badania z zakresu socjologii rodziny i socjologii kultury. Brakuje natomiast studiów nad wymiarem religijnym - stwierdzają badacze ISKK.

Celem projektu ISKK ma być uzupełnienie tej luki i rozstrzygnięcie ważnego problemu badawczego, jakim jest wzajemny związek pomiędzy procesem migracji a religijnością imigrantów.

ISKK chce dokonać socjologicznej analizy zmian religijności w społeczności polskich imigrantów w Irlandii oraz ustalić czy religia ma wpływ na decyzje, strategie i plany migracyjne.

Projekt ma ambicje teoretyczne: chce przyczynić się do dalszej dyskusji wokół wiodących teorii z zakresu socjologii religii i socjologii migracji. Ale też przyświecają mu ambicje empiryczne, dotyczące ustalenia zmian religii migrantów oraz znaczenia religijności dla procesu migracji zagranicznej.

Badacze zakładają, że wraz z wydłużającym się pobytem na emigracji polscy imigranci stają się coraz mniej religijni z racji ulegania tendencjom sekularyzacyjnym, które w mocny sposób dotknęły w ostatnich dekadach społeczność Irlandii.

"Jednocześnie przyjmujemy, że, mimo podobieństw profilu religijnego Polaków i Irlandczyków (dominujące wyznanie religijne obu krajów to katolicyzm), imigranci, którzy zachowują wysoki poziom wskaźników religijności, słabiej integrują się, bądź asymilują ze społecznością kraju przyjmującego" - czytamy w informacji o rozpoczęciu projektu.

W ich ocenie, powodem tego procesu mogą być nasilające się różnice pomiędzy polskim modelem katolicyzmu, popularyzowanym w duszpasterstwie polonijnym, a irlandzkim modelem katolicyzmu, powszechnym w lokalnych anglojęzycznych parafiach.

Imigranci realizujący swoje potrzeby i aspiracje religijne w polskojęzycznym duszpasterstwie separują się bowiem zarówno wobec religijnych irlandzkich katolików, jak i wobec areligijnych Irlandczyków.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego jest pierwszym w Polsce ośrodkiem badań nad religijnością oraz duszpasterstwem. Został założony w 1972 r. przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni). Współpracuje z Konferencją Episkopatu Polski oraz Głównym Urzędem Statystycznym.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zbada, czy Polacy w Irlandii są pobożni
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.