Kard. Schönborn zadowolony z oficjalnego otwarcia posług liturgicznych dla kobiet

Kard. Schönborn zadowolony z oficjalnego otwarcia posług liturgicznych dla kobiet
(GuentherZ [CC BY 3.0])
KAI / kk

W Kościele katolickim kobiety będą teraz mogły oficjalnie pełnić posługę lektoratu i akolitatu. Na decyzję papieża Franciszka opublikowaną 11 stycznia w motu proprio „Spiritus Domini”, z radością zareagował kard. Christoph Schönborn.

W rozmowie z Radiem Watykańskim arcybiskup Wiednia powiedział, że od niemal 50 lat istnieje dążenie do zrównania świeckich kobiet i świeckich mężczyzn w liturgicznej służbie ołtarza. On sam mówił o tym w 2019 roku podczas obrad Synodu Biskupów dla Amazonii.

Wprowadzając zmianę w prawie kanonicznym papież Franciszek na nowo zdefiniował prawnie istniejącą od dawna na całym świecie - a zwłaszcza w krajach niemieckojęzycznych - praktykę posługi kobiet w Eucharystii. Są to m.in. czytania mszalne, udzielanie Komunii św., czy służba ołtarza. Konkretnie papież wykreślił z kanonu 230 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego słowo „mężczyźni”, który to punkt zaczyna się teraz od słowa „świeccy”. Zgodnie z tym, wszyscy ochrzczeni świeccy spełniający kryteria wieku i przygotowania, mogą pełnić posługę lektorów i akolitów w „ustalonym obrzędzie liturgicznym”.

W rozmowie z Radiem Watykańskim kard. Schönborn powiedział, że sam doświadczył, jak bardzo aktualny był ten temat na synodzie dla Amazonii. „W moim przemówieniu na Synodzie podkreśliłem, że ta klauzula z czasów papieża Pawła VI nie jest naprawdę potrzebna i że byłoby pożądane, aby ją po prostu usunąć. Uważam bowiem, że posługi świeckie powinny być otwarte dla wszystkich ludzi świeckich - mężczyzn i kobiet. Tę prośbę synodu dla Amazonii, ale także wcześniejszych synodów, papież zrealizował teraz swoim Motu Proprio" - przypomniał arcybiskup Wiednia.

DEON.PL POLECA

"Nie tylko w Europie Zachodniej, ale w większej części Kościoła powszechnego, te posługi od dawna są pełnione zarówno przez mężczyzn jak i kobiety", stwierdził kard. Schönborn. Tłumaczył, że teraz pojawiło się wyjaśnienie, „co jest zasadniczo otwarte dla każdego chrześcijanina od jego chrztu, a mianowicie, że służba Słowa Bożego i służba w liturgii nie jest związana z sakramentem święceń, ale prawdziwą posługą przynależną świeckim”. "Jest to życzenie, od niemal 50 lat jest nieustannie wyrażane w Kościele, dobrze więc, że dzięki decyzji papieża Franciszka to, co istnieje już w praktyce Kościoła, otrzymuje również oficjalną formę kanoniczną” - powiedział arcybiskup Wiednia.

"Na przykład w Amazonii wiele odległych, małych parafii, de facto prowadzą kobiety. Tam otwarcie prawa kanonicznego nie jest z pewnością nowością, ale zachętą i potwierdzeniem”, powiedział kard. Schönborn. Zaznaczył, że dla innych Kościołów lokalnych jest to być może „zaproszenie i zachęta” dla Konferencji Episkopatów do „poszerzania i rozwijania tych możliwości tam, gdzie jeszcze to nie jest praktykowane”.

"W każdym razie dla Kościoła w Austrii jest to radość, że te posługi mają swoje znaczenie i, co bardzo ważne, że papież mówi także o przygotowaniu do nich”, stwierdził arcybiskup Wiednia. Poinformował jednocześnie, że w wielu diecezjach odbywają się szkolenia dla lektorów oraz posługi akolitów, „aby nie stanąć i coś zrobić, ale aby było to służbą dla głoszenia Ewangelii oraz dla życia Kościoła".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Zuzanna Radzik

- Puk puk.
- Kto tam?
- To my, więcej niż połowa Kościoła!

Taki improwizowany dialog krzyczały kobiety w stronę hierarchów udających się na synod w 2018 roku.

Ruch równouprawnienia w Kościele to...

Skomentuj artykuł

Kard. Schönborn zadowolony z oficjalnego otwarcia posług liturgicznych dla kobiet
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.