Prof. Grabowska: sekularyzacja w Polsce już nie pełznie, ale przechodzi w kłus

Prof. Grabowska: sekularyzacja w Polsce już nie pełznie, ale przechodzi w kłus
Zdjęcie ilustracyjne (fot. unsplash.com)
8 miesięcy temu
KAI / kk

Znaczące osłabienie przekazu wiary w rodzinach, spadek atrakcyjności lekcji religii w szkole, osłabienie więzi z Kościołem – to zdaniem dyrektor CBOS, główne przyczyny odchodzenia młodych Polaków od wiary i praktyk religijnych. "Wielu młodych nie daje już Kościołowi szansy" - dodaje badaczka.

Podczas konferencji, na której zaprezentowano raport KAI pt. „Kościół w Polsce”, prof. Mirosława Grabowska podkreśliła, że w najmłodszych pokoleniach sekularyzacja już nie „pełza” ale „idzie stępa” a nawet „przechodzi w kłus”.

Słaby przekaz wiary w rodzinach

Dyrektor CBOS zwróciła uwagę przede wszystkim na osłabienie przekazu wiary w rodzinach. Odwołując się do badań, w ramach których zadawano pytanie młodym, na czym zależy ich rodzicom, podkreśliła, że w ciągu 20 lat odsetek osób, deklarujących, że ich rodzicom zależy na tym, by chodzili do kościoła zmalał o ok. 20 punktów procentowych (z 52 proc. W 1998 r. do 30 proc w 2016 r. ). Podkreśliła, że nie zaobserwowano takich zmian jeśli chodzi o inne wymagania rodziców, np. co do nauki, podjęcia studiów, dbania o porządek czy zaangażowania w prace domowe.

Badaczka zwróciła uwagę, że w tym kontekście być może znaczenie mają również zmiany społeczne i demograficzne związane z brakiem obecności babć w rodzinach i zmniejszeniem ich wpływu na wychowanie dzieci.

Nieatrakcyjna katecheza szkolna

Prof. Grabowska mówiła również o spadku atrakcyjności lekcji religii w szkole, co przekłada się na spadek uczestnictwa w tych lekcjach. Przypomniała, że w latach 2003 – 2010 ok. 90 proc. młodzieży z ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyło w szkolnej katechezie, podczas, gdy w 2018 r. było to ok. 70 proc.

Odwołując się do badań prof. Grabowska zwróciła uwagę, że w starszych pokoleniach deklaracje wiary praktycznie nie słabną a deklaracje praktyk obniżają się w niewielkim stopniu. Zupełnie inaczej wygląda to już w młodszych pokoleniach z zwłaszcza w pokoleniu osób urodzonych już po 1992 – procesy laicyzacji i sekularyzacji przebiegają już w nim bardzo dynamicznie. Badaczka przypomniała, że w 2018 r. ok. 50 proc. młodych w ogóle nie praktykowało. Wśród pokolenia milenialsów w ostatnich dwudziestu latach nastąpił zdecydowany spadek uczestnictwa w praktykach religijnych (z 70 do 40%), zaś w młodszym pokoleniu tempo spadku jest jeszcze większe, bo w ciągu ośmiu lat uczestnictwo spadło z około 60% do 35%. Jak podkreśliła badaczka, wielu tych młodych nie daje już Kościołowi szansy.

Sekularyzacja już nie pełznie

Nawiązując do terminu „pełzającej sekularyzacji”, którym zwykło się określać procesy laicyzacyjne w Polsce powiedziała, że w najmłodszych pokoleniach sekularyzacja już nie „pełznie” ale „idzie stępa” a może już nawet „przechodzi w kłus”.

Odpowiadając na pytanie o charakter tych procesów na tle procesów laicyzacyjnych w Europie, stwierdziła, że być może ze względu na rozmaite uwarunkowania historyczne i społeczne w Polce doświadczymy raczej laicyzacji na wzór włoski, gdzie wciąż utrzymuje się względnie wysoki poziom deklaracji wiary i praktyk religijnych. – Zapewne wciąż będziemy wyróżniać się na tle Europy, choć procent ludzi wierzących nie będzie już sięgać 90 proc. lecz będzie dużo niższy – powiedziała dyrektor CBOS, zaznaczając, że trudno oczywiście do końca te procesy przewidzieć.

Przypomniała jednak, że w Irlandii, kraju, gdzie dokonała się gwałtowna sekularyzacja w trakcie połowy pokolenia, miał na to wpływ splot wielu specyficznych czynników, m.in. skandale związane z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich ale również nagły, bezprecedensowy wzrost zamożności.

źródło: KAI / kk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Damian Wyżkiewicz CM, Dawid Gospodarek
35,00 zł

Temat lekcji religii raz po raz wchodzi do debaty publicznej, za każdym razem rozpalając społeczne emocje.

W wielu z nas narasta irytacja na obecny stan rzeczy - oddalenie treści przekazywanych podczas katechezy od faktycznych wyzwań,...

Skomentuj artykuł

Prof. Grabowska: sekularyzacja w Polsce już nie pełznie, ale przechodzi w kłus
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.