Franciszek wlał nadzieję w dialog ekumeniczny

Franciszek wlał nadzieję w dialog ekumeniczny
(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)

Słowa i gesty papieża Franciszka spowodowały "odrodzenie nadziei i entuzjazmu w dialogu ekumenicznym, świadcząc o mocy Ducha, który objawia się w bardzo różnych i nieoczekiwanych formach i czasach. Opinię taką wyraziła Mitzi Budde, przewodnicząca Północnoamerykańskiej Akademii Ekumenistów (NAAE), której doroczne zgromadzenie odbyło się w dniach 26-28 września w Burbank koło Los Angeles. Członkami Akademii są wykładowcy, naukowcy i liderzy organizacji i grup ekumenicznych z USA i Kanady.

Tegoroczne spotkanie, odbywające się w pomieszczeniach katedry ormiańskiej poświęcone było dyskusji nad dokumentem "Kościół: w kierunku wspólnej wizji", przedstawionego przez Komisję Wiara i Ustrój na X zgromadzeniu ogólnym Światowej Rady Kościołów w Korei w 2013 r.

Wprowadzając w obrady teolog anglikański, ks. John Gibault, dyrektor Komisji Wiara i Ustrój, podkreślił, że redakcja tego dokumentu otworzyła nowy etap dialogu ekumenicznego, pozwalając mu wyrwać się ze stanu patowego, w jakim - według wielu - znalazła się droga prowadząca w kierunku widzialnej jedności Kościoła. Dokument ten dokonuje relektury już dokonanych kroków na drodze do coraz bardziej głębokiej i żywej komunii między chrześcijanami różnych wyznań, która rodzi się z powszechnego pragnienia odczytywania istniejących podziałów w perspektywie jedności w różnorodności.

Spotkanie stało się również okazją do refleksji nad ekumenicznym wymiarem dialogu międzyreligijnego. Zastanawiano się również co mogą zrobić chrześcijanie, aby pomóc nie tylko duchowo, ale i materialnie tym, którzy cierpią z powodu swej wiary w Chrystusa, szczególnie na Bliskim Wschodzie. "Ekumenizm krwi" stanowi bowiem wyzwanie dla chrześcijan XXI wieku, którzy powinni zwalczać każdą formę przemocy i prześladowania, a jednocześnie mnożyć okazje do dialogu z innymi religiami dla zaprowadzania pokoju, m.in. tworząc ścieżki formacyjne służące przezwyciężaniu uprzedzeń pochodzących z dalekiej przeszłości.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Franciszek wlał nadzieję w dialog ekumeniczny
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.