Papież do patriarchy Konstantynopola: pośród konfliktów jedność chrześcijan jest znakiem nadziei

Papież do patriarchy Konstantynopola: pośród konfliktów jedność chrześcijan jest znakiem nadziei
(fot. neneo / Shutterstock.com)
KAI / pk

W świecie zranionym konfliktem jedność chrześcijan jest znakiem nadziei, która musi promieniować w sposób coraz bardziej widoczny. Takie przekonanie wyraził Franciszek w tradycyjnym orędziu, przesłanym do patriarchy Konstantynopola Bartłomieja z okazji obchodzonego 30 listopada wspomnienia św. Andrzeja Pierwszego Powołanego - patrona Patriarchatu.

Dokument papieski przekazał patriarsze w tym dniu w Stambule stojący na czele delegacji watykańskiej przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch.

Wyrażając "szczególną radość" z dzisiejszego święta Ojciec Święty zapewnił Bartłomieja o swych uczuciach "głębokiej miłości" oraz o modlitwie za niego i za cały Kościół "powierzony jego trosce duszpasterskiej". Pozdrowił też członków świętego Synodu Patriarchatu, jego duchowieństwo, osoby zakonne i wszystkich wiernych, zgromadzonych w katedrze św. Jerzego z okazji wspomnienia św. Andrzeja - pierwszego powołanego apostoła i brata św. Piotra.

Papież przypomniał ponadto zapoczątkowaną przez Pawła VI i patriarchę Atenagorasa tradycję wymiany delegacji z Watykanu i Konstantynopola z okazji świąt patronalnych obu Kościołów, która "stała się radosnym zwyczajem (...) i wyraża głęboką więź łączącą nasze dwie stolice". Pozwoliło to odkryć na nowo "te więzy wspólnoty, które zawsze istniały między nami" - podkreślił Franciszek.

Zwrócił następnie uwagę na tradycję apostolską, której "nasze Kościoły strzegły z wielką troską wraz z nauczaniem pierwszych soborów powszechnych i ojców Kościoła, mimo różnic, które rozwijały się w miejscowych tradycjach i sformułowaniach teologicznych i które wymagają bardziej pogłębionego zrozumienia i wyjaśnienia".

Jednocześnie oba Kościoły w poczuciu odpowiedzialności za świat miały świadomość powołania, zobowiązującego każdą osobę ochrzczoną do głoszenia Ewangelii wszystkim mężczyznom i kobietom. "Z tego powodu możemy dzisiaj razem pracować w poszukiwaniu pokoju wśród ludzi, na rzecz zniesienia wszelkich form zniewolenia, w imię poszanowania i godności każdej istoty ludzkiej oraz troski o dzieło stworzenia" - napisał Ojciec Święty.

Zaznaczył, że dążenie do przywrócenia pełnej wspólnoty jest przede wszystkim odpowiedzią na wolę Jezusa Chrystusa, który tuż przed swą Męką modlił się, aby Jego uczniowie "stanowili jedno". "Zjednoczeni możemy udzielić skuteczniejszej odpowiedzi na potrzeby wielu mężczyzn i kobiet naszych czasów, zwłaszcza tych, którzy cierpią z powodu biedy, głodu, chorób i wojny" - przypomniał autor orędzia. W tym kontekście wyraził głęboką wdzięczność Bartłomiejowi za jego obecność na Dniu Modlitwy i Refleksji na rzecz Pokoju na Bliskim Wschodzie 7 lipca br. w Bari.

W świecie zranionym konfliktem jedność chrześcijan jest znakiem nadziei, która musi coraz widoczniej promieniować - wskazał papież. W tym duchu zapewnił patriarchę o swych modlitwach, "aby Bóg - fundament pojednania i pokoju - mógł sprawić, aby chrześcijanie «byli wszyscy jednomyślni, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni» (1 P 3,8). Zostaliśmy powołani przez Boga, abyśmy «odziedziczyli błogosławieństwo» (1 P 3,9)".

Wymiana delegacji Stolicy Apostolskiej w Stambule (Konstantynopolu) i z Konstantynopola w Watykanie z okazji głównych świąt obu Kościołów: 29 czerwca i 30 listopada, rozpoczęła się w 1967. Najpierw w uroczystość św. Piotra i Pawła przybyli do Rzymu wysłannicy Patriarchatu Ekumenicznego, a w 2 lata później (1969) do Stambułu udała się delegacja watykańska. Kilkakrotnie na czele obu delegacji stali patriarchowie i papieże (Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek).

Kardynałowi K. Kochowi jako oficjalnemu wysłannikowi Ojca Świętego towarzyszyli w tym roku bp Brian Farrell - sekretarz Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan i prał. Andrea Palmieri - jej podsekretarz, a na miejscu dołączył do nich nuncjusz apostolski w Turcji abp Paul F. Russell. Delegacja watykańska wzięła udział w uroczystej liturgii pod przewodnictwem patriarchy Bartłomieja w katedrze św. Jerzego, po czym spotkała się z nim i rozmawiała z synodalną komisją ds. stosunków z Kościołem katolickim.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Papież Franciszek, Dominique Wolton
27,93 zł
39,90 zł

„Niczego się nie boję…”
Papież Franciszek podsumowuje pięć lat swojego pontyfikatu

Zwolennicy nazywają go prorokiem, zagorzali krytycy – heretykiem. Od momentu objęcia urzędu wprowadza rewolucyjne zmiany w Kurii Rzymskiej. Zadziwia świat, rezygnując z mieszkania...

Skomentuj artykuł

Papież do patriarchy Konstantynopola: pośród konfliktów jedność chrześcijan jest znakiem nadziei
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.