Papież: solidarność nadaje treść wierze

Papież: solidarność nadaje treść wierze
fot. PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT
vaticannews / KAI / ml

Papież Franciszek przyjął dziś w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego członków fundacji Centesimus Annus Pro Pontifice, którzy spotkali się w Rzymie na corocznej międzynarodowej konferencji. Celem założonej przed 28 laty przez Jana Pawła II instytucji jest popularyzowanie nauczania społecznego Kościoła.

Tematem tegorocznego spotkania jest poszukiwanie rozwiązań dla bolączek świata, takich jak niesprawiedliwość, nierówność i wykluczenie. Franciszek zaznaczył, że współczesne systemy ekonomiczne niszczą życie w imię bożka pieniądza, zaszczepiają pazerne postawy wobec zasobów ziemi i podsycają wiele form nierówności. „Nie możemy pozostać na to obojętni, ale odpowiedzią na niesprawiedliwość i wyzysk nie może być wyłącznie potępienie, ale przede wszystkim aktywne promowanie dobra” – wskazał papież.

Przypomniał, że promowaniem dobra zajmuje się właśnie fundacja Centesimus Annus Pro Pontifice. Papież wyraził wdzięczność jej członkom zwłaszcza za działalność edukacyjną, zaangażowanie w finansowanie studiów i badań dla młodzieży nad nowymi modelami rozwoju ekonomicznego i społecznego, inspirowanymi przez społeczne nauczenie Kościoła. Podkreślił, że to właśnie członkowie fundacji wprowadzają je w życie, budując fundamenty pod gospodarki szanujące godność człowieka.

„Katolicka nauka społeczna jest skarbem tradycji Kościoła! Solidarność, współpraca, odpowiedzialność – te trzy słowa, które w tych dniach stawiacie w centrum waszej refleksji, przywołują na myśl tajemnicę Trójjedynego Boga. Bóg jest komunią osób i kieruje nas do samorealizacji poprzez wielkoduszne otwarcie się na innych (solidarność), przez współpracę (współdziałanie) i poprzez zaangażowanie na ich rzecz (odpowiedzialność) – podkreślił Franciszek.

DEON.PL POLECA

– W każdym przejawie życia społecznego: w relacjach międzyludzkich, w pracy, w zaangażowaniu obywatelskim, w relacji ze stworzeniem, w polityce: w każdej sferze jesteśmy dziś bardziej niż kiedykolwiek zobowiązani do dawania świadectwa troski o innych, do wychodzenia poza siebie, do bezinteresownego zaangażowania się w budowanie społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i równego, w którym nie przeważa egoizm i partykularne interesy. Jednocześnie jesteśmy wezwani do czujności, jeśli chodzi o poszanowanie osoby ludzkiej, jej wolności i ochronę jej nienaruszalnej godności. Jest to misja wprowadzania w życie nauki społecznej Kościoła”.

Papież przypomniał, że poprzez wcielenie Bóg stał się nam bliski. Wszyscy jesteśmy więc wezwani do uznania w każdej kobiecie siostry i w każdym mężczyźnie brata. Żyjąc w takim przekonaniu możemy współpracować ze sobą dla dobra wszystkich, nie zamykając się na nikogo, nikogo nie wykluczając i nie ulegając uprzedzeniom.

„Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do miłości bez granic i bez ograniczeń, do znaku i świadectwa, że potrafimy wyjść poza mury egoizmu oraz interesów osobistych i narodowych; poza władzę pieniądza, która często decyduje o losach narodów; poza zasieki ideologii, które dzielą i potęgują nienawiść; poza wszelkie bariery historyczne i kulturowe, a przede wszystkim poza obojętność, która jest na porządku dziennym. Wszyscy możemy być braćmi, a zatem musimy myśleć i działać jak bracia wobec wszystkich. Może się to wydawać nieosiągalną utopią. Jednak my wierzmy, że jest to możliwy do zrealizowania sen, ponieważ jest to marzeniem Trójjedynego Boga. Z jego pomocą możemy to marzenie zrealizować jeszcze na tym świecie – zapewnił Ojciec Święty. – Dlatego wielkim zadaniem jest budowanie świata większej solidarności, sprawiedliwości i uczciwości. Dla wierzącego nie jest to wyjście poza nauczanie katolickie, ale sposób na nadanie treści wierze, chwalenie Boga, który jest miłośnikiem człowieka i życia”.

Wydarzeniem, które zrodziło ideę utworzenia fundacji Centesimus Annus Pro Pontifice było opublikowanie encykliki Jana Pawła II „Centesimus annus” 1 maja 1991 roku, w setną rocznicę encykliki „Rerum novarum” Leona XIII. Ojciec Święty przekazuje w niej swoją wizję dotyczącą kwestii społecznych, która stawia człowieka w centrum wszelkich działań gospodarczych.

Lektura tego tekstu skłoniła katolickich liderów biznesu i finansów do połączenia sił w rozpowszechnianiu podstawowych zasad społecznego nauczania Kościoła wyrażonych w encyklice, a jednocześnie poszukiwania nowych źródeł finansowania działalności Stolicy Apostolskiej, które musi odpowiadać na wciąż rosnące potrzeby całego Kościoła i ludzkości.

Biznesmeni i bankierzy zaczęli szukać poparcia dla swojego pomysłu fundacji. Pod kierunkiem kard. Rosalio Castillo Lary i abp. Giovanniego Lajolo pomysł nabrał realnych kształtów i został przedstawiony Ojcu Świętemu. 5 czerwca 1993 r. Jan Paweł II ustanowił fundację Centesimus Annus Pro Pontifice.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Leszek Śliwa

Kto był najważniejszym człowiekiem w życiu papieża Franciszka?
Co to jest milonga i dlaczego uwielbiał ją młody Jorge?
Co stało się 21 września 1953 r.?
Jakie są ulubione książki i filmy Franciszka?

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Papież: solidarność nadaje treść wierze
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.