Zmarł o. Jacek Bolewski SJ - teolog i duszpasterz

Zmarł o. Jacek Bolewski SJ - teolog i duszpasterz
(fot. Apriti (CC BY-SA 3.0) / Wikimedia Commons)
KAI / slo

Dziś w nocy, 21 maja 2012 r. zmarł o. Jacek Bolewski SJ, w 67. roku życia, 42. powołania zakonnego i 34. roku kapłaństwa - poinformowali KAI jezuici. Zmarły był cenionym nauczycielem akademickim, autorem licznych książek i artykułów, kaznodzieją, rekolekcjonistą i spowiednikiem. Od wielu lat zmagał się z chorobą nowotworową.

Ojciec Jacek Bolewski urodził się 2 stycznia 1946 r. w Poznaniu. Po maturze podjął studia na Wydz. Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i w 1968 uzyskał magisterium, następnie przez 2 lata był asystentem w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Uniw. Warszawskim.

W roku 1970 wstąpił do Towarzystwa Jezusowego i odbył dwuletni nowicjat w Kaliszu. Następnie studiował filozofię w w Gallarate (Włochy) i w Monachium oraz teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym "Bobolanum" w Warszawie, po czym odbył specjalistyczne studia z teologii dogmatycznej we Frankfurcie n. Menem. 29 VI 1978 r. przyjął święcenia prezbiteratu. Profesję zakonną, po odbyciu trzeciej probacji w Berlinie, złożył w 1987. Przez wiele lat był ojcem duchownym scholastyków i spowiednikiem w warszawskim kolegium jezuitów.

W 1986 roku o. J. Bolewski uzyskał doktorat na podstawie pracy: "Der reine Anfang. Dialektik der Erbsünde in marianischer Perspektive nach Karl Rahner". Habilitował się w roku 1998 na podstawie rozprawy: "Początek w Bogu. Jedność dziewiczego i niepokalanego poczęcia". W 2008 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Od 1990 wykładał teologię dogmatyczną w Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. W latach 2001-2007 był dziekanem tegoż Wydziału. Należał do Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

W latach 1992-1995 pełnił funkcję redaktora naczelnego "Przeglądu Powszechnego" i kwartalnika "Studia Bobolanum". Opublikował ponad dwadzieścia książek oraz wiele artykułów w czasopismach naukowych i popularyzatorskich. Aktywny był też w radio i telewizji. Jako teolog i kaznodzieja o. J. Bolewski szczególnie interesował się tematyką mariologiczną, jak też związkami teologii ze sztuką i literaturą (Szekspir, Miłosz, Szymborska) oraz malarstwem. Nieustannie drążył relacje zachodzące pomiędzy złem, grzechem i miłosierdziem Bożym. Bliski był mu dialog międzyreligijny, zwłaszcza z buddyzmem. Dla wielu jezuitów jak też świeckich był mistrzem życia duchowego.

DEON.PL POLECA

Pogrzeb o. Jacka Bolewskiego SJ odbędzie się 25 maja. Msza pogrzebowa w Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli rozpocznie się o godz. 12,00. Po niej przejazd na cmentarz powązkowski. Kondukt pogrzebowy wyruszy spod bramy IV o godz. 14.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Zmarł o. Jacek Bolewski SJ - teolog i duszpasterz
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.