Fundacja "Nie Lękajcie Się" zostanie zlikwidowana [OŚWIADCZENIE]

Fundacja "Nie Lękajcie Się" zostanie zlikwidowana [OŚWIADCZENIE]
(fot. youtube.com / Superstacja TV)

"Fundacja «Nie Lękajcie Się» poinformowała, że za kilka miesięcy przestanie istnieć" twierdzi portal Press. Informacja pojawiła się już także w innych źródłach.

Decyzja związana jest m.in. z audytem finansowym, który przeprowadzono po upublicznieniu oskarżeń pod adresem Marka Lisińskiego, byłego szefa fundacji. Stawiane są wobec niego zarzuty o wyłudzanie pieniędzy.

W maju "Gazeta Wyborcza" przeprowadziła śledztwo, z którego wynika, że Lisiński wyłudził pieniądze od Katarzyny, ofiary byłego księdza Romana B., w kwocie 30 tys. zł. Po doniesieniach prasowych Marek Lisiński podał się do dymisji ze stanowiska prezesa fundacji "Nie lękajcie się", a sprawą zajęła się prokuratura. Rada fundacji wydała również oświadczenie w tej sprawie - podjęto decyzję o przeprowadzeniu zewnętrznego audytu finansowego.

Audyt zakwestionował liczne wydatki, m.in. na paliwo do prywatnego samochodu Lisińskiego, a także brak dokumentacji w postaci faktur, które udowadniałyby dokonywanie zakupów na potrzeby fundacji. Poddano w wątpliwość również wydatki na "usługi tworzenia grup wsparcia i administrowanie fundacją".

Marek Lisiński nie jest ofiarą molestowania? Śledztwo dziennikarzy rzuca nowe światło na tę sprawę >>

Władze fundacji opublikowały komunikat prasowy, w którym czytamy, że jedną z decyzji, jest rozpoczęcie działań mających na celu "doprowadzenie do formalnego otwarcia procesu likwidacji Fundacji Nie Lękajcie Się, w szczególności do upoważnienia Zarządu do wyjaśnienia wszelkich kwestii finansowych celem określenia, a następnie zaspokojenia wszelkich ewentualnych zobowiązań Fundacji wobec osób trzecich (w tym urzędu skarbowego)".

Mówiąc nieco prościej: fundacja zostanie rozwiązana. Jak informuje Press, "władze i członkowie fundacji przyznają, że nie chcą działać pod szyldem "Nie Lękajcie Się". Do czasu likwidacji fundacja dalej będzie udzielać bezpłatnej pomocy prawnej".

Zamieszanie wokół Marka Lisińskiego. Kolejny argument za powołaniem komisji >>

"Jako fundacja zrobiliśmy wielki krok w Polsce. Otworzyliśmy drogę wielu osobom. Pomogliśmy w różnych procesach cywilnych i kanonicznych, a że stało się tak, jak się stało, to jest konkretnie konsekwencja Marka [Lisińskiego]" - mówi cytowany przez Tok FM Marek Milewczyk, współzałożyciel organizacji.

KOMUNIKAT PRASOWY
 
FUNDACJI NIE LĘKAJCIE SIĘ
z dnia 10 września 2019 r.
W dniu 6 września 2019 roku Fundacja otrzymała ostateczne wersje raportów z badania ksiąg rachunkowych Fundacji od firmy audytorskiej — FINCONSULT Marek Fuszara, wpisanej na listę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 4082 (zwanej dalej "Biegłym Rewidentem"), zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Nie Lękajcie Się a Biegłym Rewidentem w dniu 4 czerwca 2019 roku. Firma audytorska dostarczyła Raport z badania ksiąg rachunkowych Fundacji za lata 2014-2017, Raport z badania ksiąg rachunkowych Fundacji za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz Raport z badania ksiąg rachunkowych Fundacji za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 maja 2019 roku (zwane dalej łącznie "Raportami").
W dniu 10 września 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Fundacji, podczas którego członkowie Rady wraz z członkiem Zarządu przedyskutowali treść Raportów. Rada powzięła uchwałę o wyborze Biegłego Rewidenta i w związku z tym Raporty mogą zostać użyte do celów zewnętrznych. Raporty zostały udostępnione na stronie Fundacji w zakładce "Dokumenty Fundacji — Raporty z badania ksiąg rachunkowych" oraz na końcu tego komunikatu.
Raporty wskazują na istotne naruszenia Ustawy o rachunkowości oraz braki formalnoprawne dotyczące ponoszenia przez Fundacji kosztów.
Biegły Rewident zakwestionował następujące wydatki poniesione przez Fundacji:
  • w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 120,21 złotych (17,0 procent łącznych kosztów w tym okresie);
  • w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 15.185,83 złotych (98,6 procent łącznych kosztów w tym okresie);
  • w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 19.880,76 złotych (95,2 procent łącznych kosztów w tym okresie);
  • w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 26.613,76 złotych (48,3 procent łącznych kosztów w tym okresie);
  • w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 16.872,42 złotych (34,3 procent łącznych kosztów w tym okresie);
  • w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 maja 2019 roku w kwocie 43.201,91 złotych (36,8 procent łącznych kosztów w tym okresie).
Biegły Rewident stwierdził, między innymi, ze w Fundacji nie zostały określone funkcje kontroli wewnętrznej. Zapisy w księgach rachunkowych dokonywane były na podstawie dowodów niezaakceptowanych przez zarząd, bez wymaganych podpisów, bez wymaganych umów na wykonanie using na warunkach zaakceptowanych przez odpowiednie organy Fundacji. Biegły Rewident zwrócił uwagę na fakt, że brak jest raportów kasowych mimo prowadzenia operacji gotówkowych.
Biegły Rewident szczegółowo wskazał w Raportach, które wydatki zostały nieprawidłowo zaliczone. W szczególności zakwestionował on wszystkie wydatki na paliwo i przejazdy ówczesnego prezesa zarządu, gdyż Fundacja nie zawarła z nim umowy na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz wydatki na usługi tworzenia grup wsparcia i administrowania Fundacji przez ówczesnego prezesa, gdyż wysokość wynagrodzenia nie została wyznaczona przez radę Fundacji, zatem kwoty te nie maja podstawy prawnej. Ponadto Biegły Rewident zakwestionował szereg wydatków na zakup materiałów, które zostały udokumentowane fakturami zakupu, ale nie posiadały wymaganego opisu pozwalającego uznać za dokonane na potrzeby Fundacji.
Z uwagi na powyższe Rada Fundacji postanowiła, co następuje:
  • rozwiązać Umowę prowadzenia księgi handlowej zawartej w dniu 1 lutego 2019 roku pomiędzy Fundacją Nie Lękajcie Się a biurem rachunkowym "Toobeeco" Sp. z o.o.;
  • wybrać firmę Alastir Rachunkowość & NGO Katarzyna Bajraszewska do świadczenia kompleksowej obsługi w zakresie rachunkowości Fundacji Nie Lękajcie Się;
  • wybrać firmę AUDIT C-LAND Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ewidencyjny 826, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Fundacji Nie Lękajcie Się za rok 2018 oraz do przeprowadzenia analizy rozliczeń podatkowych Fundacji w zakresie podatku od osób prawnych;
  • rozpocząć działania mające na celu doprowadzenie do formalnego otwarcia procesu likwidacji Fundacji Nie Lękajcie Się, w szczególności do upoważnienia Zarządu do wyjaśnienia wszelkich kwestii finansowych celem określenia, a następnie zaspokojenia wszelkich ewentualnych zobowiązań Fundacji wobec osób trzecich (w tym urzędu skarbowego).
Ponieważ w Raportach Biegły Rewident jako przyczyny zakwestionowania części wydatków na przestrzeni lat 2014-19 wskazał wyłącznie ich nieprawidłowe księgowanie, nie istnieją przesłanki do złożenia przez Fundację zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Pana Marka Lisińskiego w związku z opisanymi w Raportach nieprawidłowościami. Członkowie Rady jednocześnie potwierdzają, że od czasu rezygnacji Pana Marka Lisińskiego z funkcji prezesa do dnia dzisiejszego do Fundacji nie wpłynęła jakakolwiek informacja o jego działaniach, które mogłyby zostać uznane za niezgodne z prawem. Postępowanie wyjaśniające odnośnie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przez Marka Lisińskiego przestępstwa na szkodę podopiecznej Fundacji jest w toku.
Oświadczenie ukazało się na stronie fundacji "Nie lękajcie się".

Fundacja

Redaktor i publicysta DEON.pl, pracuje nad doktoratem z metafizyki na UJ, współpracuje z Magazynem Kontakt, pisze również w "Tygodniku Powszechnym"

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Adam Żak SJ
18,83 zł
26,90 zł

Rozliczenie z problemem pedofilii w polskim Kościele

Ujawnienie skali wykorzystywania seksualnego nieletnich przez osoby duchowne wstrząsnęło Kościołem w Polsce i na świecie. Reakcje hierarchów były skrajne: od lęku przed ujawnieniem długo skrywanej prawdy po chęć...

Skomentuj artykuł

Fundacja "Nie Lękajcie Się" zostanie zlikwidowana [OŚWIADCZENIE]
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.