PiS złożył projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym

PiS złożył projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym
(fot. PAP/Tomasz Gzell)
PAP / ms

Brak możliwości wnoszenia odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa zawierających wnioski o powołanie przez prezydenta wyłonionych kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS.

"Zmiana wiąże się z dostosowaniem do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził niekonstytucyjność dopuszczenia odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego w procedurze wyłaniania sędziów SN. W tej sytuacji projektodawcy proponują w ogóle zrezygnować z procedury odwoławczej w procedurze proponowania prezydentowi kandydatów na sędziów SN" - powiedział PAP w czwartek przedstawiciel wnioskodawców Marek Ast (PiS). Projekt PiS w czwartek został zamieszczony na stronach Sejmu.

DEON.PL POLECA
Zmiany w ustawie o KRS

W końcu marca br. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niekonstytucyjny jest przepis umożliwiający odwołanie się do NSA od uchwał KRS zawierających wnioski o powołanie sędziów SN. Jak uznał wtedy TK, ani procedura, ani charakterystyka ustrojowa nie upoważnia NSA do rozpatrywania spraw dotyczących uchwał KRS.

W związku z tym projekt PiS poza zmianami w zapisach ustawy o SN i Prawa o ustroju sądów powszechnych wprowadza także zmiany w ustawie o KRS. "Odwołanie nie przysługuje w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego" - głosi jeden z zapisów projektu.

DEON.PL POLECA

"W sytuacji gdy TK zakwestionował możliwość rozpoznawania odwołań od uchwał KRS przez NSA, (...) za optymalne rozwiązanie należy uznać wyłączenie możliwości wnoszenia odwołań od uchwał KRS w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego" - głosi uzasadnienie projektu.

Pozostałe zapisy

Jak zastrzeżono "rozwiązania proponowane w projekcie obejmują wyłączenie możliwości odwołania się od uchwał KRS do Sądu Najwyższego jedynie w odniesieniu do postępowań nominacyjnych dotyczących stanowisk w tym sądzie, możliwość odwołania zostanie zachowana w odniesieniu do stanowisk we wszystkich pozostałych sądach".

Ponadto zgodnie z przepisem przejściowym, zawartym w projekcie nowelizacji, postępowania toczące się w związku z odwołaniami od uchwał KRS w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie planowanej nowelizacji, podlegałyby umorzeniu.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

PiS złożył projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.