Połowa Polaków dobrze ocenia mijający rok

PAP / psd

Polacy na ogół są zadowoleni z 2013 roku pod względem sytuacji osobistej, rodzinnej i zawodowej, natomiast tegoroczną sytuację w kraju i na świecie oceniają jako przeciętną lub złą - wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej przekazanego w piątek PAP.

W mijającym roku Polakom żyło się podobnie jak w 2012, ale przewidywania na 2014 są znacznie lepsze niż w dwu poprzednich latach - wynika z badania CBOS. Wprawdzie przewidywania, że ich sytuacja osobista, zawodowa oraz sytuacja w kraju i na świecie niewiele się zmieni, są równie częste jak prognozy optymistyczne, jednak te drugie bardzo się umocniły wypierając w znacznej mierze pesymizm i obawy o to, co przyniesie nadchodzący rok - zaznacza Centrum.

Badanie przeprowadzono od 5 do 12 grudnia na 910-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.

50 proc. Polaków ocenia mijający rok jako udany dla nich osobiście, a 47 proc. -jako udany dla ich rodzin. Jako ani dobry, ani zły dla nich osobiście ocenia go 32 proc. pytanych, a dla ich rodzin - 36 proc. 2013 r. był zły osobiście dla 18 proc. badanych, a 16 proc. zadeklarowało, że był to rok zły dla ich rodzin.

DEON.PL POLECA


Spośród badanych aktywnych zawodowo ponad połowa (52 proc.) uważa rok 2013 za korzystny dla ich zakładu pracy, pod tym względem negatywnie ocenia go niespełna jedna piąta (17 proc.).

Najczęściej Polacy oceniają, że 2013 r. dla Polski był przeciętny (37 proc. badanych) lub zły (33 proc.). 22 proc. ocenia go jako dobry dla Polski.

Dla świata ten rok był według Polaków przeciętny (36 proc.) lub zły (31 proc.) a dobrą ocenę wystawia mu 18 proc. badanych.

Na nadchodzący 2014 rok prognozy są o dużo bardziej optymistyczne, niż były przewidywania na rok 2013. Z 29 proc. do 38 proc. wzrósł odsetek oczekujących na poprawę sytuacji rodzinnej, a z 34 proc. do 41 proc. - osobistej. Wzrósł również odsetek badanych pracujących przekonanych o tym, że 2014 r. będzie lepszy dla kondycji ich zakładu pracy (wzrost z 29 proc. w prognozach na 2013 r., do 40 proc. w prognozach na 2014). Nadal jednak najwięcej wskazań uzyskała odpowiedź, że 2014 r. będzie taki sam jak obecny - 42 proc. badanych ocenia go tak w sferze osobistej i po 38 proc. w sferze rodzinnej i zawodowej.

O tym, że przyszły rok będzie dla kraju lepszy, przekonana jest ponad jedna trzecia ankietowanych (36 proc. - aż o 16 pkt proc. wiecej niż w ubiegłorocznym badaniu). Jedynie 16 proc. obawia się pogorszenia kondycji kraju, gdy przed rokiem odsetek ten wynosił 33 proc.

Poprawiła się też ocena sytuacji globalnej - 36 proc. uważa, że 2014 r. będzie lepszy dla świata, gdy przed rokiem było takich wskazań jedynie 21 proc. O taką samą liczbę pkt proc. spadły negatywne prognozy sytuacji globalnej - z 27 proc. do 12 proc.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Połowa Polaków dobrze ocenia mijający rok
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.