Powstanie zespół, który wypracuje sposoby ochrony dzieci w Polsce przed pornografią

Powstanie zespół, który wypracuje sposoby ochrony dzieci w Polsce przed pornografią
(fot. shutterstock.com)
KAI / sz

Dzieci muszą być lepiej chronione przed pornografią - zgodzili się uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa (STS). W tym celu powstanie specjalny zespół, który zajmie się analizą możliwości wprowadzenia zmian systemowych chroniących dzieci.

 
Udział w pracach zespołu zainicjowanego przez STS zapowiedzieli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Ministerstwo Cyfryzacji, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, jak również organizacje chroniące interesy dzieci i rodzin.
 

21 listopada w Warszawie odbyła się ekspercka konferencja Stowarzyszenia Twoja Sprawa pod nazwą "Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny". Nad skutecznymi rozwiązaniami ograniczającymi najmłodszym dostęp do pornografii debatowali specjaliści z Polski i zagranicy. Wydarzenie objęli patronatem Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli wielu środowisk, zarówno nauczycieli, terapeutów i lekarzy, jak też reprezentantów organizacji branżowych i urzędników. Dyskutowali oni o możliwych rozwiązaniach, które mogłyby przyczynić się do ograniczenia kontaktu dzieci z treściami pornograficznymi w Internecie oraz do lepszej pomocy osobom, które nałogowo oglądają pornografię.

Badania pokazują, że pornografia stanowi wymierne zagrożenie dla dzieci. Aż 62% chłopców i 21% dziewcząt w wieku 14-16 lat ogląda treści pornograficzne, z czego niemal połowa z nich na smartfonie. Oglądanie pornografii kilka razy w tygodniu deklaruje około 22% chłopców w tym wieku, a około 11% z nich robi to codziennie, co może świadczyć o nałogowym korzystaniu z tego typu treści.

DEON.PL POLECA

Izabela Karska, psycholog ze Stowarzyszenia Twoja Sprawa podkreśla, że celem konferencji było rozpoczęcie merytorycznej i spokojnej debaty nad ewentualnymi rozwiązaniami systemowymi, które pomogą rodzicom lepiej chronić dzieci i zmniejszą skalę masowego oglądania pornografii przez najmłodszych. − Aby taką merytoryczną debatę prowadzić, trzeba zaprosić różne środowiska, zarówno te które chronią prywatność w sieci, czy też reprezentują interesy przedsiębiorców, jak również te, które chronią interes dzieci i rodzin, a wreszcie przedstawicieli odpowiednich urzędów państwowych. Tak szeroką reprezentację zapewnili uczestnicy paneli dyskusyjnych. Sprawa wymaga czasu i znalezienia mądrego kompromisu - podkreśla Izabela Karska.

Zdaniem Stowarzyszenia Twoja Sprawa, skala konsumpcji pornografii przez dzieci i liczne konsekwencje z tym związane świadczą o tym, że mamy do czynienia z istotnym problemem zdrowia publicznego. Pornografia może prowadzić do uzależnienia podobnego do hazardu czy alkoholu, co znajduje potwierdzenie w badaniach nad działaniem mózgu, sprzyja tworzeniu przedmiotowego wizerunku kobiet i mężczyzn, jest wiązana z dysfunkcjami seksualnymi, jak również prowadzi do rozpadów związków. Jest więc produktem niebezpiecznym dla dzieci. Edukacja rodziców oraz dzieci jest bardzo potrzebna, ale nie jest wystarczająca, aby poradzić sobie z masową konsumpcją szkodliwej pornografii przez najmłodszych.

Dlatego organizator konferencji - Stowarzyszenie Twoja Sprawa - zainicjował stworzenie zespołu, który będzie starał się pogodzić w najlepszy możliwy sposób różne wartości: ochronę dzieci, prawo do prywatności, jak również wolność gospodarczą. Celem zespołu nie jest uniemożliwienie dostępu do pornografii osobom dorosłym, a jedynie ochrona dzieci. Udział w pracach zespołu zapowiedzieli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Ministerstwo Cyfryzacji, jak również organizacje społeczne i organizacje przedsiębiorców. Zaproszenie skierowano również do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Fundacji Panoptykon, biorących udział w konferencji. Spotkania zespołu będą odbywały się w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.

Dotychczas wszystkie badania dotyczące mózgowych mechanizmów nałogowego korzystania z pornografii prowadzone były z udziałem mężczyzn. Wyniki tych badań sugerują duże podobieństwo do innych nałogów, tj. uzależnienia od hazardu, czy alkoholu. Widać w nich większą wrażliwość niektórych części mózgu na bodźce skojarzone z pornografią. Takim bodźcem może być na przykład sam fakt przebywania sam na sam z komputerem w pokoju. Czasem reakcja może być tak silna, że trudno jest jej się oprzeć - nazywamy ją wtedy głodem nałogowym.

Funkcjonowanie mózgu u osób uzależnionych od pornografii wymaga dalszych badań - powiedział dr hab. Mateusz Gola, jeden z prelegentów, a zarazem psycholog i neurokognitywista, który wraz ze współpracownikami prowadzi badania dotyczące wpływu konsumpcji pornografii na mózg.

Swój wykład wygłosił również dr Bogdan Stelmach, który od lat zajmuje się osobami uzależnionymi od pornografii. Podkreślił, że u wielu jego pacjentów problem oglądania pornografii rozpoczął się, kiedy byli jeszcze dziećmi, a z poważnymi konsekwencjami swojego uzależnienia zmagają się do dzisiaj.

Swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu wprowadzania regulacji prawnych w Wielkiej Brytanii, podzielił się również John Carr, członek Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie, doradca brytyjskiego rządu. − Wszechobecność zaawansowanych technicznie smartfonów i urządzeń przenośnych sprawia, że nadzór rodzicielski staje się niewystarczający - powiedział John Carr.

John Carr podkreślił, jak istotne było powołanie w 2008 r., Brytyjskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i wprowadzenie odpowiednich samoregulacji przez operatorów komórkowych i dostawców Internetu. Istotne są również najnowsze przepisy prawne w Wielkiej Brytanii, które nakładają na przemysł pornograficzny obowiązek stosowania skutecznych narzędzi weryfikacji wieku osób odwiedzających strony z pornografią.

Wydarzenie odbyło się 21 listopada w Warszawie. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Twoja Sprawa, które prowadzi specjalistyczny portal oPornografii.pl. Konferencja była sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa (STS) zajmuje się ochroną dzieci i młodzieży przed niekontrolowanym i zbyt łatwym dostępem do pornografii.

Podejmuje również działania, które eliminują z przestrzeni publicznej wszelkie przejawy obsceniczności, seksualizacji i uprzedmiotowienia kobiet, wulgarności oraz szeroko rozumianego naruszenia dobrych obyczajów w reklamie i mediach. Realizuje te działania poprzez działania prawne, edukację i popularyzację aktualnych badań naukowych na temat szkodliwego wpływu pornografii na dzieci i młodzież. Dla rodziców, STS opracowało materiały edukacyjne oraz specjalne szkolenie pt. "Jak chronić dziecko przed pornografią".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Powstanie zespół, który wypracuje sposoby ochrony dzieci w Polsce przed pornografią
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.