Rzecznik Praw Dziecka wskazuje uchybienia podczas adopcji, które "naruszają dobro dziecka"

Rzecznik Praw Dziecka wskazuje uchybienia podczas adopcji, które "naruszają dobro dziecka"
(fot. rzecznik praw dziecka / youtube)
PAP / pch

Naruszanie zasady poufności w postępowaniu o orzeczenie adopcji oraz orzekanie przez sądy o adopcji z pominięciem ośrodka adopcyjnego - m.in. na takie uchybienia wskazuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

RPD zwrócił się w tej sprawie do ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej - Elżbiety Rafalskiej, sprawiedliwości - Zbigniewa Ziobry oraz do prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Rzecznik zbadał akta spraw sądowych dotyczących orzeczonych adopcji w latach 2014-2017. Badanie obejmowało analizę zawartych w aktach dokumentów dotyczących dziecka i kandydatów na rodziców adopcyjnych, postępowania sądowego prowadzonego wobec dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, postępowania sądowego prowadzonego po złożeniu wniosku o adopcję oraz postępowania adopcyjnego prowadzonego wobec dziecka i kandydatów na rodziców adopcyjnych w ośrodkach adopcyjnych.

RPD zaznaczył, że analiza pozwoliła dostrzec uchybienia, "które naruszają dobro dziecka lub jego interes oraz powodują, że dziecko jest niewłaściwie reprezentowane w postępowaniu sądowym". Chodzi m.in. o przewlekłość postępowania sądowego w sprawach o ustanowienie opiekuna dziecka po pozbawieniu jego rodziców władzy rodzicielskiej, po wyrażeniu przez rodziców zgody na adopcję oraz o przewlekłość prowadzenia postępowania o orzeczenie adopcji.

Rzecznik wskazał na brak bieżącej analizy sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, co powoduje nieuzasadnione długie okresy ich przebywania w pieczy. Kolejnym uchybieniem jest orzekanie przez sądy adopcji z pominięciem przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz orzekanie o adopcji z pominięciem ośrodka adopcyjnego.

Zaznaczył, że w niektórych sprawach brakuje właściwej reprezentacji dzieci adoptowanych w postępowaniu sądowym (opiekun dziecka, kurator procesowy). Naruszane są także zasady poufności. RPD wskazał również na przewlekłość czynności ośrodków adopcyjnych w kwalifikowaniu dzieci do adopcji oraz orzekanie przez sądy o adopcji ze wskazaniem sprzecznie z obowiązującym art. 119 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Ponadto RPD zwrócił uwagę, że sądy sprzecznie z prawem orzekły w ośmiu sprawach adopcję ze wskazaniem. "Tylko w 30 proc. spraw dotyczących adopcji pozarodzinnej do akt sądowych dołączono dokument potwierdzający kwalifikację dziecka do adopcji, tylko w 15 proc. spraw dziecko zostało wysłuchane przez sąd. W badaniu przyjęto granicę wieku dziecka wysłuchiwanego po ukończeniu przez nie 5. roku życia" - czytamy w piśmie.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Rzecznik Praw Dziecka wskazuje uchybienia podczas adopcji, które "naruszają dobro dziecka"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.