Sprawy w Polsce zmierzają w złym kierunku

Sprawy w Polsce zmierzają w złym kierunku
Opinie badanych w kwestii kierunku biegu spraw w kraju w zasadzie nie zmieniły się w ciągu ostatniego miesiąca
PAP / slo

Siedmiu na dziesięciu Polaków (70 proc.) uważa, że sprawy w kraju zmierzają w złym kierunku, co piąta osoba (20 proc.) jest przeciwnego zdania, a co dziesiąta (10 proc.) nie ma opinii - wynika z sondażu TNS OBOP nt. nastrojów społecznych w kwietniu.

Wyniki badania opublikowano w czwartek. Opinie badanych w kwestii kierunku biegu spraw w kraju w zasadzie nie zmieniły się w ciągu ostatniego miesiąca (o 1 pkt procentowy wzrosła grupa pesymistów, o tyle samo zmniejszył się odsetek osób bez opinii).

Także opinie o stanie polskiej gospodarki nie zmieniły się znacząco w ciągu miesiąca. Prawie dwie trzecie ankietowanych (65 proc.) uważa, że polska gospodarka przeżywa kryzys, przy czym 19 proc. badanych określa go jako głęboki. Niecała jedna trzecia badanych (30 proc.) jest zdania, że polska gospodarka się rozwija, przy czym prawie wszyscy z nich (29 proc. ankietowanych) określa ten rozwój jako powolny. Zdania nie ma co dwudziesty badany (5 proc.).

Na pytanie, jak w ciągu najbliższych trzech lat zmienią się warunki materialne ludności w Polsce, blisko połowa badanych (45 proc.) odpowiedziała, że spodziewa się pogorszenia sytuacji; w porównaniu z marcem grupa ta zmniejszyła się o 5 pkt proc. Co trzeci ankietowany (33 proc.) uważa, że sytuacja materialna za trzy lata będzie mniej więcej taka sama jak obecnie (wzrost o 4 pkt proc.). Poprawy spodziewa się prawie jedna piąta pytanych (19 proc., wzrost o 2 pkt proc.).

Podsumowując badanie, TNS OBOP podkreśla, że Polacy nadal źle oceniają kierunek zmian w kraju oraz stanu gospodarki, a trzyletnia prognoza materialnych warunków życia także jest negatywna. Wyliczone przez ośrodek oceny netto wszystkich tych trzech wskaźników, składających się na nastroje społeczne, nadal są ujemne. - To oznacza, że wśród Polaków więcej jest takich osób, które oceniają poszczególne aspekty negatywnie, niż takich, które wypowiadają się o nich pozytywnie - napisano w komunikacie z badania.

DEON.PL POLECA

 

TNS OBOP zrealizował sondaż w dniach 7-11 kwietnia na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku od 15 lat. Maksymalny błąd statystyczny dla takiej wielkości próby wynosi +/-3 proc., przy wiarygodności oszacowania równej 95 proc.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Sprawy w Polsce zmierzają w złym kierunku
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.