W piątek w Senacie ustawa o narodowym spisie powszechnym w 2021 r.

W piątek w Senacie ustawa o narodowym spisie powszechnym w 2021 r.
(fot. PAP/Piotr Nowak)
PAP / df

Senat, który w piątek zbiera się na jednodniowe posiedzenie zajmie się ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Niewykluczone, że senatorowie wyrażą też zgodę na powołanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli, jeśli zostanie on wybrany w piątek przez Sejm.

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. spis ma odbyć się od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Jego organizację powierzono prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwszy spis próbny - mający sprawdzić rozwiązania metodologiczne, organizacyjne i techniczne - ma być przeprowadzony w dwóch gminach między 1 a 31 października 2019 r. Drugi zaplanowano od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w 16 gminach.

Spis obejmie osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby niemające miejsca zamieszkania, a także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W harmonogramie obrad Senatu jest też nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która zakłada, że marynarze pracujący nie tylko na statkach pod polską banderą, ale również pod banderami państw UE i EOG, będą mogli uzyskać zwolnienie od podatku.

DEON.PL POLECA

Senatorowie będą też debatować nad ustawą o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych, która ma przyspieszyć powstanie Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni i głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Ustawa wprowadza ułatwienia proceduralne, m.in. w nabywaniu nieruchomości pod inwestycje dotyczące budowy portów zewnętrznych.

Ustawa szczegółowo reguluje kwestie odszkodowań za wywłaszczone grunty; wskazuje sposób ustalania odszkodowania z tytułu utraty praw do nieruchomości - oraz odszkodowań za ograniczenie praw do nieruchomości.

Senat zajmie się również ustawą o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym, która ma umożliwić rozwój i modernizację floty statków żeglugi śródlądowej przez zapewnienie finansowego wsparcia armatorom ze środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej, przy jednoczesnym uwzględnieniu celów środowiskowych i pozytywnych efektów ekonomicznych.

Ustawa wprowadza nowe instrumenty wsparcia armatorów, jak możliwość umorzenia części kredytów preferencyjnych. Jest też możliwość refinansowania zakupu składników wyposażenia statków, poszerzony został zakres potencjalnych beneficjentów. Stają się nimi armatorzy statków pasażerskich, statków utrzymaniowo-technicznych i armatorów zagranicznych.

Senatorowie zajmą się też ustawą przewidującą wyrażenie zgody na ratyfikację przez prezydenta umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej między Polską a Litwą, podpisanej w Wilnie 17 lutego 2018 r. Umowa została podpisana w obecności prezydentów Polski i Litwy Andrzeja Dudy oraz Dalii Grybauskaite. Ze strony polskiej umowę podpisał wiceszef MSZ Jan Dziedziczak.

Niewykluczone, że Senat wyrazi też zgodę na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, jeśli zostanie on wybrany w piątek przez Sejm. Dotychczasowy prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski złożył rezygnację z funkcji. W oświadczeniu zamieszczonym na stronie NIK, Kwiatkowski napisał, że powodem jest decyzja o starcie w wyborach parlamentarnych. Jego kadencja wygasła i tak 27 sierpnia.

Kandydatami na stanowisko prezesa NIK jest dotychczasowy minister finansów Marian Banaś, który został zgłoszony przez klub Prawa i Sprawiedliwości oraz zaproponowany przez PO-KO poseł tego klubu Borys Budka.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

W piątek w Senacie ustawa o narodowym spisie powszechnym w 2021 r.
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.