KAI/mk
"Stanowczo potępiamy zachowania antysemickie w Kaliszu. Takie postawy nie mają nic wspólnego z patriotyzmem" – napisał w imieniu Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski, jego przewodniczący bp Rafał Markowski po spaleniu tekstu Statutu Kaliskiego i antysemickich wystąpieniach, które miały miejsce 11 listopada.
"Stanowczo potępiamy zachowania antysemickie w Kaliszu. Takie postawy nie mają nic wspólnego z patriotyzmem" – napisał w imieniu Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski, jego przewodniczący bp Rafał Markowski po spaleniu tekstu Statutu Kaliskiego i antysemickich wystąpieniach, które miały miejsce 11 listopada.
KAI / kk
"W odpowiedzi na pytanie o sens życia i śmierci judaizm i chrześcijaństwo są zgodne: życie to dar żywego Boga (Ps 18,47), który jest źródłem wszelkiego życia (Ps 16,10). Cały świat i wszystkie istoty żyjące zawdzięczają swoje istnienie działaniu Boga, który na mocy swojej wolnej decyzji powołał świat do istnienia z nicości" - pisze bp Rafał Markowski.
"W odpowiedzi na pytanie o sens życia i śmierci judaizm i chrześcijaństwo są zgodne: życie to dar żywego Boga (Ps 18,47), który jest źródłem wszelkiego życia (Ps 16,10). Cały świat i wszystkie istoty żyjące zawdzięczają swoje istnienie działaniu Boga, który na mocy swojej wolnej decyzji powołał świat do istnienia z nicości" - pisze bp Rafał Markowski.
Anna Rasińska / KAI
"Stałym problemem jest dotarcie z tymi informacjami do szerszych kręgów. I to dzieje się bardzo powoli. Nie jest to może dziwne, ale dla ludzi, którzy zajmują się tym zagadnieniem w sposób poważny, tempo zmian może być rozczarowujące" - mówi prof. Stanisław Krajewski z Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.
"Stałym problemem jest dotarcie z tymi informacjami do szerszych kręgów. I to dzieje się bardzo powoli. Nie jest to może dziwne, ale dla ludzi, którzy zajmują się tym zagadnieniem w sposób poważny, tempo zmian może być rozczarowujące" - mówi prof. Stanisław Krajewski z Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.
KAI / kk
O pontyfikacie, nauczaniu i dziedzictwie dialogu św. Jana Pawła II, z okazji 100. rocznicy urodzin papieża Polaka, 23 stycznia wieczorem dyskutowali abp Henryk Muszyński i Michael Schudrich, naczelny rabin Polski. Spotkanie „Pontyfikat dialogu – dziedzictwo dialogu” miało miejsce w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu.
O pontyfikacie, nauczaniu i dziedzictwie dialogu św. Jana Pawła II, z okazji 100. rocznicy urodzin papieża Polaka, 23 stycznia wieczorem dyskutowali abp Henryk Muszyński i Michael Schudrich, naczelny rabin Polski. Spotkanie „Pontyfikat dialogu – dziedzictwo dialogu” miało miejsce w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu.
Dawid Gospodarek / Marcin Przeciszewski / KAI
"Miałem okazję spotkać się z Janem Pawłem II. Był tak bardzo zmęczony, że nie był w stanie mówić. Długo trzymał moją rękę w swojej i nie chciał jej puścić. To było bardziej wymowne niż jakiekolwiek słowa. Akt ciepła i czułości. Dla mnie jako rabina była to lekcja jak być pasterzem" - mówi naczelny rabin Polski.
"Miałem okazję spotkać się z Janem Pawłem II. Był tak bardzo zmęczony, że nie był w stanie mówić. Długo trzymał moją rękę w swojej i nie chciał jej puścić. To było bardziej wymowne niż jakiekolwiek słowa. Akt ciepła i czułości. Dla mnie jako rabina była to lekcja jak być pasterzem" - mówi naczelny rabin Polski.
KAI / Tomasz Kycia
„Chrześcijanie i Żydzi nigdy więcej nie odłączą się od siebie” – powiedział kard. Reinhard Marx podczas pierwszego wspólnego sympozjum niemieckiego episkopatu i niemieckiej Konferencji Rabinów Ortodoksyjnych w Berlinie. Arcybiskup Monachium i Fryzyngi wyraził zaniepokojenie nowym antysemityzmem. Szczególnie zaskoczyła go niewiedza na temat tego zjawiska w samym Kościele.
„Chrześcijanie i Żydzi nigdy więcej nie odłączą się od siebie” – powiedział kard. Reinhard Marx podczas pierwszego wspólnego sympozjum niemieckiego episkopatu i niemieckiej Konferencji Rabinów Ortodoksyjnych w Berlinie. Arcybiskup Monachium i Fryzyngi wyraził zaniepokojenie nowym antysemityzmem. Szczególnie zaskoczyła go niewiedza na temat tego zjawiska w samym Kościele.
KAI / kk
Moją drogą do dialogu była najpierw Biblia – powiedziała Urszula Antosz – Rekucka, katechetka z Mszany Dolnej, zaangażowana w pielęgnowanie pamięci o Żydach i przybliżanie młodym judaizmu i żydowskiej kultury. Podzieliła się ona świadectwem podczas dorocznego spotkania modlitewnego chrześcijan i Żydów „Wspólna Radość Tory”, które odbyło się w kościele środowisk twórczych w Warszawie.
Moją drogą do dialogu była najpierw Biblia – powiedziała Urszula Antosz – Rekucka, katechetka z Mszany Dolnej, zaangażowana w pielęgnowanie pamięci o Żydach i przybliżanie młodym judaizmu i żydowskiej kultury. Podzieliła się ona świadectwem podczas dorocznego spotkania modlitewnego chrześcijan i Żydów „Wspólna Radość Tory”, które odbyło się w kościele środowisk twórczych w Warszawie.
PAP / pch
Nagroda im. ks. Musiała, przyznawana osobom zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i polsko-żydowskiego, trafiła w tym roku do abpa Henryka Muszyńskiego i muzealnika Adama Bartosza. Wyróżnienia wręczono w piątek w Krakowie.
Nagroda im. ks. Musiała, przyznawana osobom zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i polsko-żydowskiego, trafiła w tym roku do abpa Henryka Muszyńskiego i muzealnika Adama Bartosza. Wyróżnienia wręczono w piątek w Krakowie.
KAI / ms
Kardynał Bea zasługuje na pamięć nie tylko ze względu na to, co zrobił, ale także z uwagi na sposób, w jaki działał - powiedział papież do swoich gości. Zaznaczył, że z tego powodu pozostaje on wzorem, który winien inspirować dialog ekumeniczny i międzyreligijny, szczególnie zaś "wewnątrzrodzinny" dialog z judaizmem.
Kardynał Bea zasługuje na pamięć nie tylko ze względu na to, co zrobił, ale także z uwagi na sposób, w jaki działał - powiedział papież do swoich gości. Zaznaczył, że z tego powodu pozostaje on wzorem, który winien inspirować dialog ekumeniczny i międzyreligijny, szczególnie zaś "wewnątrzrodzinny" dialog z judaizmem.
PAP / kk
Dialog międzyreligijny staje się źródłem poznania i zrozumienia, a zarazem instrumentem zgody i pokoju - napisał przewodniczący Komisji ds. Dialogu z Judaizmem KEP bp Rafał Markowski w przesłaniu na XXII Dzień Judaizmu, którego obchody odbędą się w czwartek w Łodzi.
Dialog międzyreligijny staje się źródłem poznania i zrozumienia, a zarazem instrumentem zgody i pokoju - napisał przewodniczący Komisji ds. Dialogu z Judaizmem KEP bp Rafał Markowski w przesłaniu na XXII Dzień Judaizmu, którego obchody odbędą się w czwartek w Łodzi.
"Należy desakralizować ubiór biskupi Rysia poprzez zerwanie łańcucha z krzyżem i koloratki" - napisali redaktorzy portalu. Prokuratura zajmuje się sprawą.
"Należy desakralizować ubiór biskupi Rysia poprzez zerwanie łańcucha z krzyżem i koloratki" - napisali redaktorzy portalu. Prokuratura zajmuje się sprawą.
KAI / pch
Satysfakcję, że "zrezygnowano z zapisów, które budziły kontrowersje i wpłynęły na debatę publiczną, która owocowała poważnym niepokojem", wyraził przewodniczący Komitetu KEP ds. dialogu z judaizmem bp Rafał Markowski.
Satysfakcję, że "zrezygnowano z zapisów, które budziły kontrowersje i wpłynęły na debatę publiczną, która owocowała poważnym niepokojem", wyraził przewodniczący Komitetu KEP ds. dialogu z judaizmem bp Rafał Markowski.
KAI / kw
Dzięki żydowskim korzeniom chrześcijaństwa istnieje wyjątkowa i szczególną więź w dialogu. Żydzi i chrześcijanie powinni czuć się braćmi, zjednoczeni przez tego samego Boga i wspólne bogate dziedzictwo duchowe, na których trzeba się opierać w dalszym budowaniu przyszłości" - powiedział Franciszek podczas dzisiejszej wizyty w rzymskiej Synagodze Większej.
Dzięki żydowskim korzeniom chrześcijaństwa istnieje wyjątkowa i szczególną więź w dialogu. Żydzi i chrześcijanie powinni czuć się braćmi, zjednoczeni przez tego samego Boga i wspólne bogate dziedzictwo duchowe, na których trzeba się opierać w dalszym budowaniu przyszłości" - powiedział Franciszek podczas dzisiejszej wizyty w rzymskiej Synagodze Większej.
KAI / kw
O istocie dekretu Soboru Watykańskiego II "Nostra aetate", o dialogu międzyreligijnym i potrzebie organizowania Dnia Judaizmu i Dnia Islamu rozmawiali abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, Michael Schudrich, naczelny rabin Polski, oraz Tomasz Miśkiewicz, mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego RP.
O istocie dekretu Soboru Watykańskiego II "Nostra aetate", o dialogu międzyreligijnym i potrzebie organizowania Dnia Judaizmu i Dnia Islamu rozmawiali abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, Michael Schudrich, naczelny rabin Polski, oraz Tomasz Miśkiewicz, mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego RP.
episkopat.pl / kw
"Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne (Rz 11, 29). Refleksje o kwestiach teologicznych dotyczących relacji katolicko-żydowskich z okazji 50. rocznicy Nostra aetate". Tak brzmi tytuł najnowszego dokumentu watykańskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem.
"Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne (Rz 11, 29). Refleksje o kwestiach teologicznych dotyczących relacji katolicko-żydowskich z okazji 50. rocznicy Nostra aetate". Tak brzmi tytuł najnowszego dokumentu watykańskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem.
Zuzanna Radzik
Zaledwie od 50 lat Kościół cieszy się ze swoich żydowskich korzeni, a o "starszych braciach“ mówi z szacunkiem. Po kilkunastu stuleciach wrogości, na Soborze Watykańskim II przyszedł czas na zastanowienie się nad stosunkiem chrześcijan do żydów.
Zaledwie od 50 lat Kościół cieszy się ze swoich żydowskich korzeni, a o "starszych braciach“ mówi z szacunkiem. Po kilkunastu stuleciach wrogości, na Soborze Watykańskim II przyszedł czas na zastanowienie się nad stosunkiem chrześcijan do żydów.
Logo źródła: WAM Jan Grosfeld / Wyd. WAM
Prawdziwa polityka to dawać człowiekowi taką możliwość, by z jego serca znikło ostrze nienawiści skierowane ku drugiemu. Uczynić to może tylko Bóg.
Prawdziwa polityka to dawać człowiekowi taką możliwość, by z jego serca znikło ostrze nienawiści skierowane ku drugiemu. Uczynić to może tylko Bóg.
Logo źródła: WAM Jan Grosfeld
Autor zebranych w tym tomie esejów zaprasza do refleksji. Refleksji szczególnej, bo obejmującej nie tylko zagadnienia naszej codzienności, ale odwotującej się do dziejów judaizmu i chrześcijaństwa, wykraczającej poza proste uogólnienia i łatwe schematy. Nie boi się trudnych pytań, zaskakujących wniosków i... szczerości wobec czytelnika. «Czekanie na Mesjasza » staje się dzięki temu drogowskazem w poplątanym świecie współczesnych chrześcijan.
Autor zebranych w tym tomie esejów zaprasza do refleksji. Refleksji szczególnej, bo obejmującej nie tylko zagadnienia naszej codzienności, ale odwotującej się do dziejów judaizmu i chrześcijaństwa, wykraczającej poza proste uogólnienia i łatwe schematy. Nie boi się trudnych pytań, zaskakujących wniosków i... szczerości wobec czytelnika. «Czekanie na Mesjasza » staje się dzięki temu drogowskazem w poplątanym świecie współczesnych chrześcijan.