KAI / kk
„Zdecydowanie potępiamy wszelkie formy przemocy i stosowanie przez władze białoruskie tortur wobec zatrzymanych demonstrantów. Wzywamy również do natychmiastowego uwolnienia wszystkich osób, aresztowanych bez jakiegokolwiek uzasadnienia” – czytamy w oświadczeniu Komitetu Wykonawczego Iustitia et Pax Europa, w nawiązaniu do aktualnej sytuacji na Białorusi.
„Zdecydowanie potępiamy wszelkie formy przemocy i stosowanie przez władze białoruskie tortur wobec zatrzymanych demonstrantów. Wzywamy również do natychmiastowego uwolnienia wszystkich osób, aresztowanych bez jakiegokolwiek uzasadnienia” – czytamy w oświadczeniu Komitetu Wykonawczego Iustitia et Pax Europa, w nawiązaniu do aktualnej sytuacji na Białorusi.
Logo źródła: Radio Watykańskie /rj
Podczas seminarium o trudnej sytuacji społeczności dotkniętych rabunkową eksploatacją minerałów w krajach Afryki, Azji i Ameryki Kard. Peter Turkson wskazał na problemy, z jakimi borykają się zwykli ludzie związani z pracą w kopalniach, a także całe społeczności mieszkające na terenach, gdzie wydobywa się różne minerały.
Podczas seminarium o trudnej sytuacji społeczności dotkniętych rabunkową eksploatacją minerałów w krajach Afryki, Azji i Ameryki Kard. Peter Turkson wskazał na problemy, z jakimi borykają się zwykli ludzie związani z pracą w kopalniach, a także całe społeczności mieszkające na terenach, gdzie wydobywa się różne minerały.
KAI / kn
Kościół katolicki zareagował skoncentrowaną akcją na wzrost w całej Europie partii o programach nacjonalistycznych.
Kościół katolicki zareagował skoncentrowaną akcją na wzrost w całej Europie partii o programach nacjonalistycznych.
Logo źródła: Radio Watykańskie KAI / CTV / ptsj
O aktualności nauczania społecznego zawartego w encyklice swego poprzednika, Benedykta XVI "Caritas in veritate" mówił dziś papież Franciszek przyjmując uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady "Iustitia et pax".
O aktualności nauczania społecznego zawartego w encyklice swego poprzednika, Benedykta XVI "Caritas in veritate" mówił dziś papież Franciszek przyjmując uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady "Iustitia et pax".
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / mh
Wszyscy powinni korzystać z dobrodziejstw wolnego rynku. Powinna o to zadbać Światowa Organizacja Handlu, zapewniając sprawiedliwsze normy międzynarodowej wymiany handlowej. Zwrócił na to uwagę przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" w przesłaniu do uczestników forum tej organizacji, które rozpoczęło się dziś w Genewie. Słowa przedstawiciela Watykanu zostały odczytane zaraz po wystąpieniu sekretarza generalnego ONZ.
Wszyscy powinni korzystać z dobrodziejstw wolnego rynku. Powinna o to zadbać Światowa Organizacja Handlu, zapewniając sprawiedliwsze normy międzynarodowej wymiany handlowej. Zwrócił na to uwagę przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" w przesłaniu do uczestników forum tej organizacji, które rozpoczęło się dziś w Genewie. Słowa przedstawiciela Watykanu zostały odczytane zaraz po wystąpieniu sekretarza generalnego ONZ.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / mh
Stworzenie systemu handlu globalnego umożliwiającego rozwój krajom ubogim, wspierającego regionalną wymianę handlową krajów rozwijających się oraz korekta asymetrii w partnerstwie handlowym, szczególnie gdy chodzi o obrót surowcami i żywnością. Te założenia przyświecające Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) przypomniał w Genewie bp Mario Toso. Sekretarz Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" wziął udział w obchodach 50-lecia tej oenzetowskiej inicjatywy, którą aktywnie popierała Stolica Apostolska.
Stworzenie systemu handlu globalnego umożliwiającego rozwój krajom ubogim, wspierającego regionalną wymianę handlową krajów rozwijających się oraz korekta asymetrii w partnerstwie handlowym, szczególnie gdy chodzi o obrót surowcami i żywnością. Te założenia przyświecające Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) przypomniał w Genewie bp Mario Toso. Sekretarz Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" wziął udział w obchodach 50-lecia tej oenzetowskiej inicjatywy, którą aktywnie popierała Stolica Apostolska.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / mh
Ojciec Święty usilnie apeluje do wszystkich stron konfliktu w Sudanie Południowym, by z pomocą wspólnoty międzynarodowej położyły kres wrogości i przemocy, zapewniły potrzebującym dostęp do pomocy humanitarnej oraz usilnie poszukiwały pokojowego rozwiązania konfliktu, by dobro wspólne wzięło górę na dążeniem własnych korzyści.
Ojciec Święty usilnie apeluje do wszystkich stron konfliktu w Sudanie Południowym, by z pomocą wspólnoty międzynarodowej położyły kres wrogości i przemocy, zapewniły potrzebującym dostęp do pomocy humanitarnej oraz usilnie poszukiwały pokojowego rozwiązania konfliktu, by dobro wspólne wzięło górę na dążeniem własnych korzyści.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / mh
Wolność wyznania jest nieodłączna od wolności opinii i sumienia. Musi zatem wiązać się z możliwością zmiany religii i publicznego wyznawania wiary osobiście czy we wspólnocie religijnej. Ta wolność nie wszędzie na świecie jest jednak uznawana i chroniona. Przypomniał dziś o tym w Bratysławie przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" podczas kongresu pt. "Kościół a prawa człowieka". Zorganizowano go tam z inicjatywy Konferencji Episkopatu Słowacji.
Wolność wyznania jest nieodłączna od wolności opinii i sumienia. Musi zatem wiązać się z możliwością zmiany religii i publicznego wyznawania wiary osobiście czy we wspólnocie religijnej. Ta wolność nie wszędzie na świecie jest jednak uznawana i chroniona. Przypomniał dziś o tym w Bratysławie przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" podczas kongresu pt. "Kościół a prawa człowieka". Zorganizowano go tam z inicjatywy Konferencji Episkopatu Słowacji.
KAI / CTV / drr
"«Pacem in terris» wytycza linię, która wychodząc od pokoju, który trzeba zbudować w sercach ludzi zmierza do przemyślenia naszego modelu rozwoju i działania na wszystkich szczeblach, aby nasz świat był światem pokoju" - powiedział dziś Ojciec Święty.
"«Pacem in terris» wytycza linię, która wychodząc od pokoju, który trzeba zbudować w sercach ludzi zmierza do przemyślenia naszego modelu rozwoju i działania na wszystkich szczeblach, aby nasz świat był światem pokoju" - powiedział dziś Ojciec Święty.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / drr
Światowy przemysł wydobywczy musi zwracać większą uwagę na problemy etyczne, społeczne i środowiskowe, które wiążą się z jego działalnością, a nie tylko kierować się zyskiem. Watykański sekretarz stanu przypomniał o tym w przesłaniu, które skierował w imieniu Ojca Świętego na niecodzienny dzień refleksji zorganizowany przez Papieską Radę "Iustitia et Pax".
Światowy przemysł wydobywczy musi zwracać większą uwagę na problemy etyczne, społeczne i środowiskowe, które wiążą się z jego działalnością, a nie tylko kierować się zyskiem. Watykański sekretarz stanu przypomniał o tym w przesłaniu, które skierował w imieniu Ojca Świętego na niecodzienny dzień refleksji zorganizowany przez Papieską Radę "Iustitia et Pax".
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / drr
Co zrobić, aby system bankowy i finansowy rzeczywiście służył dobru wspólnemu? Na to pytanie próbują odpowiedzieć w Rzymie znawcy tematu: bankierzy, przedsiębiorcy i ekonomiści z całego świata. Uczestniczą oni w trzydniowym seminarium, zorganizowanym przez Papieską Radę "Iustitia et Pax".
Co zrobić, aby system bankowy i finansowy rzeczywiście służył dobru wspólnemu? Na to pytanie próbują odpowiedzieć w Rzymie znawcy tematu: bankierzy, przedsiębiorcy i ekonomiści z całego świata. Uczestniczą oni w trzydniowym seminarium, zorganizowanym przez Papieską Radę "Iustitia et Pax".
KAI / mh
"Prześladowanie i męczeństwo z powodu wiary i zaangażowania na rzecz Ewangelii". Pod takim hasłem obradują w Granadzie w Hiszpanii uczestnicy IX Międzynarodowego Kongresu Trynitarskiego. Bierze w nim udział kard. Peter Turkson, przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax".
"Prześladowanie i męczeństwo z powodu wiary i zaangażowania na rzecz Ewangelii". Pod takim hasłem obradują w Granadzie w Hiszpanii uczestnicy IX Międzynarodowego Kongresu Trynitarskiego. Bierze w nim udział kard. Peter Turkson, przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax".
Rząd światowy - zapewne dla wielu brzmi to strasznie. Jeszcze straszniejsze wydawać się może to, że postulat jego utworzenia wypłynął niedawno z samego Watykanu. O co chodzi w dokumencie Papieskiej Rady Iustitia et Pax?
Rząd światowy - zapewne dla wielu brzmi to strasznie. Jeszcze straszniejsze wydawać się może to, że postulat jego utworzenia wypłynął niedawno z samego Watykanu. O co chodzi w dokumencie Papieskiej Rady Iustitia et Pax?
KAI / slo
“Ojciec Święty i Stolica Apostolska z wielką i szczególną uwagą śledzą" światowy kryzys finansowy - powiedział kardynał Peter Kodwo Appiah Turkson, przewodniczący Papieskiej Rady Iustitia et Pax (Prawo i Sprawiedliwość), przedstawiając w watykańskim biurze prasowym nowy dokument tej dykasterii, zatytułowany “O reformę międzynarodowego systemu finansowego w perspektywie władzy publicznej o uniwersalnej kompetencji".
“Ojciec Święty i Stolica Apostolska z wielką i szczególną uwagą śledzą" światowy kryzys finansowy - powiedział kardynał Peter Kodwo Appiah Turkson, przewodniczący Papieskiej Rady Iustitia et Pax (Prawo i Sprawiedliwość), przedstawiając w watykańskim biurze prasowym nowy dokument tej dykasterii, zatytułowany “O reformę międzynarodowego systemu finansowego w perspektywie władzy publicznej o uniwersalnej kompetencji".
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / slo
Komisja "Iustitia et Pax" banglijskiego episkopatu potępiła Arabię Saudyjską za zgładzenie ośmiu obywateli Bangladeszu. W piątek wykonano na nich wyrok śmierci, a kolejnych pięciu więźniów oczekuje na egzekucję.
Komisja "Iustitia et Pax" banglijskiego episkopatu potępiła Arabię Saudyjską za zgładzenie ośmiu obywateli Bangladeszu. W piątek wykonano na nich wyrok śmierci, a kolejnych pięciu więźniów oczekuje na egzekucję.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie
Do stworzenia partii politycznej inspirowanej wartościami chrześcijańskimi wezwał włoskich polityków bp Mario Toso. Sekretarz Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" przemawiał na sympozjum zatytułowanym "Katolicy we Włoszech i w Europie: diaspora, jedność i proroctwo".
Do stworzenia partii politycznej inspirowanej wartościami chrześcijańskimi wezwał włoskich polityków bp Mario Toso. Sekretarz Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" przemawiał na sympozjum zatytułowanym "Katolicy we Włoszech i w Europie: diaspora, jedność i proroctwo".
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / slo
Bez integralnego myślenia etycznego, otwartego na transcendencję i zakorzenionego w Ewangelii, nie da się przezwyciężyć społecznych i kulturowych nierówności zglobalizowanego świata. Mówił o tym Papież, spotykając się z uczestnikami międzynarodowego kongresu zorganizowanego przez Papieską Radę „Iustitia et Pax” na 50-lecie encykliki Jana XXIII Mater et Magistra.
Bez integralnego myślenia etycznego, otwartego na transcendencję i zakorzenionego w Ewangelii, nie da się przezwyciężyć społecznych i kulturowych nierówności zglobalizowanego świata. Mówił o tym Papież, spotykając się z uczestnikami międzynarodowego kongresu zorganizowanego przez Papieską Radę „Iustitia et Pax” na 50-lecie encykliki Jana XXIII Mater et Magistra.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie
Do Rzymu powrócił dziś przewodniczący Papieskiej Rady Iustitia et Pax. W ubiegłym tygodniu Benedykt XVI wysłał go do Wybrzeża Kości Słoniowej, by pomógł w zakończeniu konfliktu między byłym i nowym prezydentem.
Do Rzymu powrócił dziś przewodniczący Papieskiej Rady Iustitia et Pax. W ubiegłym tygodniu Benedykt XVI wysłał go do Wybrzeża Kości Słoniowej, by pomógł w zakończeniu konfliktu między byłym i nowym prezydentem.
Radio Watykańskie
W Watykanie zakończyła się sesja plenarna Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”. Spotkanie poświęcone było światowej recepcji encykliki "Caritas in veritate" oraz upowszechnianiu się Kompendium Społecznej Nauki Kościoła. Ta ostatnia publikacja został przetłumaczona już na 30 języków i powoli znajduje swoje miejsce jako pomoc duszpasterska w Kościołach lokalnych.
W Watykanie zakończyła się sesja plenarna Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”. Spotkanie poświęcone było światowej recepcji encykliki "Caritas in veritate" oraz upowszechnianiu się Kompendium Społecznej Nauki Kościoła. Ta ostatnia publikacja został przetłumaczona już na 30 języków i powoli znajduje swoje miejsce jako pomoc duszpasterska w Kościołach lokalnych.
Radio Watykańskie / slo
„Jedynie przy pomocy miłości wspartej nadzieją oraz oświeconej wiarą i rozumem możliwe jest osiągnięcie integralnego wyzwolenia człowieka i powszechnej sprawiedliwości”. Te słowa zawarł Benedykt XVI w przesłaniu do przewodniczącego Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”, która w tych dniach odbywa posiedzenie plenarne (4-5 listopada). Tematem spotkania jest recepcja encykliki Caritas in veritate.
„Jedynie przy pomocy miłości wspartej nadzieją oraz oświeconej wiarą i rozumem możliwe jest osiągnięcie integralnego wyzwolenia człowieka i powszechnej sprawiedliwości”. Te słowa zawarł Benedykt XVI w przesłaniu do przewodniczącego Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”, która w tych dniach odbywa posiedzenie plenarne (4-5 listopada). Tematem spotkania jest recepcja encykliki Caritas in veritate.