Św. Marta jest patronką kucharzy, hotelarzy, sprzątaczek i gospodyń domowych. Jest opiekunką „codzienności”. I właśnie w roli pani domu spotykamy ją po raz pierwszy w Ewangelii św. Łukasza. Kościół czcił ją 29 lipca, ale od niedawna w tym dniu obchodzi liturgiczne wspomnienie całego rodzeństwa, Marty, Marii i Łazarza, przyjaciół Jezusa.
Św. Marta jest patronką kucharzy, hotelarzy, sprzątaczek i gospodyń domowych. Jest opiekunką „codzienności”. I właśnie w roli pani domu spotykamy ją po raz pierwszy w Ewangelii św. Łukasza. Kościół czcił ją 29 lipca, ale od niedawna w tym dniu obchodzi liturgiczne wspomnienie całego rodzeństwa, Marty, Marii i Łazarza, przyjaciół Jezusa.
Święta Marta: pierwsze skojarzenie – ta, co się troszczy i niepokoi o wiele. Wybiera gorszą cząstkę. Ale gdy przyjrzymy się uważnie trzem fragmentom Ewangelii, w których Marta się pojawia, możemy odkryć jej dobry sposób na relację z Jezusem. Oto trzy wskazówki od św. Marty, które mogą Ci pomóc w życiu duchowym… i zwykłym też.
Święta Marta: pierwsze skojarzenie – ta, co się troszczy i niepokoi o wiele. Wybiera gorszą cząstkę. Ale gdy przyjrzymy się uważnie trzem fragmentom Ewangelii, w których Marta się pojawia, możemy odkryć jej dobry sposób na relację z Jezusem. Oto trzy wskazówki od św. Marty, które mogą Ci pomóc w życiu duchowym… i zwykłym też.
KAI / ml
Na zagrożenie obojętnością, stanowiącą przeciwieństwo miłości Boga wskazał papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Ojciec Święty polecił modlitwie zgromadzonych zmarłego minionej nocy byłego nuncjusza apostolskiego, abp. Georgio Zura.
Na zagrożenie obojętnością, stanowiącą przeciwieństwo miłości Boga wskazał papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Ojciec Święty polecił modlitwie zgromadzonych zmarłego minionej nocy byłego nuncjusza apostolskiego, abp. Georgio Zura.
Radio Watykańskie / kk
O płodności i bezpłodności mówił papież w czasie porannej Mszy w Domu św. Marty.
O płodności i bezpłodności mówił papież w czasie porannej Mszy w Domu św. Marty.
KAI / kk
"Czy istnieje przebiegłość chrześcijańska, która nie byłaby grzechem?" - pytał papież w dzisiejszej homilii.
"Czy istnieje przebiegłość chrześcijańska, która nie byłaby grzechem?" - pytał papież w dzisiejszej homilii.
KAI / ml
Nie popadajmy w głupotę, która polega na niezdolności słuchania Słowa Bożego i prowadzi do rozkładu moralnego - powiedział papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
Nie popadajmy w głupotę, która polega na niezdolności słuchania Słowa Bożego i prowadzi do rozkładu moralnego - powiedział papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
KAI / youtube.com / mp
"Może jestem grzeszkiem? Kimś, kto powinien być potępiony z powodu swoich grzechów?" - pyta Głowa Kościoła.
"Może jestem grzeszkiem? Kimś, kto powinien być potępiony z powodu swoich grzechów?" - pyta Głowa Kościoła.
KAI / kk
To lekcja dla każdej i każdego z nas.
KAI / ml
Na konieczność modlitwy o łaskę współczucia wobec wielu ludzi cierpiących zwrócił uwagę Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. W swojej homilii papież odniósł się do czytanego dziś fragmentu Ewangelii, (Łk 7,11-17) mówiącego o cudzie wskrzeszenia przez Pana Jezusa młodzieńca z Nain, jedynego syna ubogiej wdowy.
Na konieczność modlitwy o łaskę współczucia wobec wielu ludzi cierpiących zwrócił uwagę Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. W swojej homilii papież odniósł się do czytanego dziś fragmentu Ewangelii, (Łk 7,11-17) mówiącego o cudzie wskrzeszenia przez Pana Jezusa młodzieńca z Nain, jedynego syna ubogiej wdowy.
KAI / CTV / ml
O konieczności prowadzenia Ludu Bożego z pokorą i miłością, pomimo naszych błędów i grzechów przypomniał papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Ojciec Święty odniósł się do słów czytanej dziś Ewangelii (J 21,15-19), ukazującej powierzenie Piotrowi władzy kierowania Kościołem na ziemi.
O konieczności prowadzenia Ludu Bożego z pokorą i miłością, pomimo naszych błędów i grzechów przypomniał papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Ojciec Święty odniósł się do słów czytanej dziś Ewangelii (J 21,15-19), ukazującej powierzenie Piotrowi władzy kierowania Kościołem na ziemi.
KAI / kk
W dzisiejszej homilii papież wskazał na wzór pasterza i trzy postawy, które powinien przyjmować każdy duchowny.
W dzisiejszej homilii papież wskazał na wzór pasterza i trzy postawy, które powinien przyjmować każdy duchowny.
KAI / kk
Papież podkreślił, że miłość to co więcej niż lubienie kogoś i wskazał, że miarą miłości jest kochanie bezgraniczne.
Papież podkreślił, że miłość to co więcej niż lubienie kogoś i wskazał, że miarą miłości jest kochanie bezgraniczne.
KAI / kw
Takie serca stają się "pogańskie". Przeczytaj mocną wypowiedź Franciszka.
Takie serca stają się "pogańskie". Przeczytaj mocną wypowiedź Franciszka.
KAI / kk
To nasze powołanie, a jego konsekwencją jest prześladowanie.
To nasze powołanie, a jego konsekwencją jest prześladowanie.
KAI / ml
Ewangelię trzeba głosić pokornie, przezwyciężając pokusę pychy - podkreślił papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
Ewangelię trzeba głosić pokornie, przezwyciężając pokusę pychy - podkreślił papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
KAI / ml
Do zastanowienia się choćby przez chwilę i dostrzeżenia piękna miłości Boga, Jego miłosierdzia i piękna nadziei zachęcił papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
Do zastanowienia się choćby przez chwilę i dostrzeżenia piękna miłości Boga, Jego miłosierdzia i piękna nadziei zachęcił papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
KAI / ml
Busolą chrześcijanina jest naśladowanie Chrystusa, Boga, który stał się ciałem i niesie na sobie rany naszych braci - stwierdził papież Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
Busolą chrześcijanina jest naśladowanie Chrystusa, Boga, który stał się ciałem i niesie na sobie rany naszych braci - stwierdził papież Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.