- W Wieczerniku uczniowie oczekiwali obietnicy, którą złożył im Jezus – obietnicy Ducha Świętego - mówi o. Wiesław Dawidowski OSA. I ta obietnica się ziściła. - Zesłanie Ducha świętego to jedno z najbardziej tajemniczych wydarzeń w życiu apostołów i w życiu Kościoła. Gdyby nie było zesłania Ducha Świętego, nie byłoby nas, nie byłoby Kościoła - stwierdza dobitnie z miejsca, gdzie to się stało - z jerozolimskiego Wieczernika. Zapraszamy na kolejny, 27. odcinek wideobloga "Szukając śladów Jezusa".
- W Wieczerniku uczniowie oczekiwali obietnicy, którą złożył im Jezus – obietnicy Ducha Świętego - mówi o. Wiesław Dawidowski OSA. I ta obietnica się ziściła. - Zesłanie Ducha świętego to jedno z najbardziej tajemniczych wydarzeń w życiu apostołów i w życiu Kościoła. Gdyby nie było zesłania Ducha Świętego, nie byłoby nas, nie byłoby Kościoła - stwierdza dobitnie z miejsca, gdzie to się stało - z jerozolimskiego Wieczernika. Zapraszamy na kolejny, 27. odcinek wideobloga "Szukając śladów Jezusa".
- Jezus mówi: daję wam inne przykazanie, inny cel – agape, chcę, abyście oddali swoje życie sobie nawzajem – te słowa o. Wiesław Dawidowski przekazuje z jerozolimskiego wieczernika, gdzie Chrystus zwrócił się do uczniów: "Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali".
- Jezus mówi: daję wam inne przykazanie, inny cel – agape, chcę, abyście oddali swoje życie sobie nawzajem – te słowa o. Wiesław Dawidowski przekazuje z jerozolimskiego wieczernika, gdzie Chrystus zwrócił się do uczniów: "Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali".
- Wiara w zmartwychwstanie nie pochodzi wyłącznie z pustego grobu - podkreśla o. Wiesław Dawidowski OSA. - To Eucharystia, która jest znakiem jedności i źródłem jedności Kościoła, tworzy więź między nami. To ona ma być zaczynem więzi, którą będziemy mieli z samym Bogiem - zapewnia i zaprasza nas w 21.odcinku swojego wideobloga "Szukając śladów Jezusa" na pielgrzymkę do Emaus.
- Wiara w zmartwychwstanie nie pochodzi wyłącznie z pustego grobu - podkreśla o. Wiesław Dawidowski OSA. - To Eucharystia, która jest znakiem jedności i źródłem jedności Kościoła, tworzy więź między nami. To ona ma być zaczynem więzi, którą będziemy mieli z samym Bogiem - zapewnia i zaprasza nas w 21.odcinku swojego wideobloga "Szukając śladów Jezusa" na pielgrzymkę do Emaus.
Możemy sobie tylko wyobrażać, co się działo w głowach uczniów po ukrzyżowaniu Jezusa, zanim dotarła do nich wieść o zmartwychwstaniu. Co się z nimi wtedy działo? Co było w ich sercach i umysłach? Spróbujmy razem z nimi przeżyć ten czas oczekiwania.
Możemy sobie tylko wyobrażać, co się działo w głowach uczniów po ukrzyżowaniu Jezusa, zanim dotarła do nich wieść o zmartwychwstaniu. Co się z nimi wtedy działo? Co było w ich sercach i umysłach? Spróbujmy razem z nimi przeżyć ten czas oczekiwania.
Triduum Paschalne rozpoczyna się od wielkoczwartkowej liturgii Wieczerzy Pańskiej. I my także, czy to osobiście lub uczestnicząc przez media społecznościowe czy duchowo łącząc się z tym, co robi Kościół, odpowiadamy na zachętę Pana: „czyńcie to na Moją pamiątkę” i „czuwajcie ze Mną”.
Triduum Paschalne rozpoczyna się od wielkoczwartkowej liturgii Wieczerzy Pańskiej. I my także, czy to osobiście lub uczestnicząc przez media społecznościowe czy duchowo łącząc się z tym, co robi Kościół, odpowiadamy na zachętę Pana: „czyńcie to na Moją pamiątkę” i „czuwajcie ze Mną”.
KAI / rj
Radykalni żydzi znowu zablokowali katolikom dostęp do Wieczernika i możliwość odprawienia w nim Mszy św. Chrześcijanie mogą tam sprawować liturgię tylko za specjalnym pozwoleniem.
Radykalni żydzi znowu zablokowali katolikom dostęp do Wieczernika i możliwość odprawienia w nim Mszy św. Chrześcijanie mogą tam sprawować liturgię tylko za specjalnym pozwoleniem.
Logo źródła: Wieczernik br. Juliusz Pyrek OFMCap
Słuchał Słowa Bożego, rozmawiał z osobami czującymi powołanie do życia konsekrowanego i wskazywał im drogę konsekracji na ziemiach polskich
Słuchał Słowa Bożego, rozmawiał z osobami czującymi powołanie do życia konsekrowanego i wskazywał im drogę konsekracji na ziemiach polskich
Logo źródła: Wieczernik Andrzej Krynicki
Konsekracja w Biblii
Konsekracja w Biblii
Logo źródła: Wieczernik s. Agnieszka Eltmann
Całe bogactwo sposobów życia według rad ewangelicznych może sprawiać wrażenie gwiezdnego nieba w letnią noc.
Całe bogactwo sposobów życia według rad ewangelicznych może sprawiać wrażenie gwiezdnego nieba w letnią noc.
Logo źródła: Wieczernik s. Aleksandra Hilbrycht
Nie ma życia konsekrowanego z wyboru, jeśli wcześniej nie było daru Ojca udzielonego za sprawą Ducha Świętego
Nie ma życia konsekrowanego z wyboru, jeśli wcześniej nie było daru Ojca udzielonego za sprawą Ducha Świętego
Logo źródła: Wieczernik Jacek Skowroński
Sprawiedliwości Bożej doświadczymy na Sądzie Ostatecznym, natomiast miłosierdzia Bożego doświadczamy już teraz.
Sprawiedliwości Bożej doświadczymy na Sądzie Ostatecznym, natomiast miłosierdzia Bożego doświadczamy już teraz.
Logo źródła: Wieczernik ks. Grzegorz Strządała
Jeśli doświadczyłem Miłosierdzia od Boga, jestem uzdolniony do tego, by samemu żyć wyobraźnią miłosierdzia i dzielić się darem zaangażowanego serca z innymi
Jeśli doświadczyłem Miłosierdzia od Boga, jestem uzdolniony do tego, by samemu żyć wyobraźnią miłosierdzia i dzielić się darem zaangażowanego serca z innymi
Logo źródła: Wieczernik ks. Krzysztof Mierzejewski / Wieczernik
Zauważmy, że katechizm nie rozróżnia, kto ma czynić miłosierdzie, a kto nie. Nikt nie jest zwolniony z tego obowiązku. A zatem wszystkie te uczynki dotyczą wszystkich bez wyjątku uczniów Chrystusa.
Zauważmy, że katechizm nie rozróżnia, kto ma czynić miłosierdzie, a kto nie. Nikt nie jest zwolniony z tego obowiązku. A zatem wszystkie te uczynki dotyczą wszystkich bez wyjątku uczniów Chrystusa.
Logo źródła: Wieczernik ks. Krzysztof Mierzejewski / Wieczernik
Chrześcijanin nie musi się bać pokusy, bo został przez Boga zapewniony o łasce, jakiej dostępuje w obliczu pokus.
Chrześcijanin nie musi się bać pokusy, bo został przez Boga zapewniony o łasce, jakiej dostępuje w obliczu pokus.
Logo źródła: Wieczernik ks. Tomasz Opaliński / Wieczernik
Zamiast uciekać się do Chrystusa i fascynować Nim, zbyt często patrzymy w mrok, wypatrując lękliwie zagrożenia we wszystkim.
Zamiast uciekać się do Chrystusa i fascynować Nim, zbyt często patrzymy w mrok, wypatrując lękliwie zagrożenia we wszystkim.
Logo źródła: Wieczernik ks. Tomasz Trębacz / Wieczernik
Szatan wykorzystuje współczesne nowości techniki, odkrycia cywilizacji po to, by docierać o współczesnego człowieka i skutecznie niszczyć naszą przyjaźń z Bogiem.
Szatan wykorzystuje współczesne nowości techniki, odkrycia cywilizacji po to, by docierać o współczesnego człowieka i skutecznie niszczyć naszą przyjaźń z Bogiem.
Logo źródła: Wieczernik Wieczernik
Potrzeba duchowego towarzyszenia wyrasta z natury ludzkiej
Potrzeba duchowego towarzyszenia wyrasta z natury ludzkiej
Logo źródła: Wieczernik Adam / Wieczernik
Dlaczego nas to spotkało, skoro tak bardzo chcielibyśmy się podzielić naszą miłością?… Właśnie dlatego.
Dlaczego nas to spotkało, skoro tak bardzo chcielibyśmy się podzielić naszą miłością?… Właśnie dlatego.
Logo źródła: Wieczernik ks. Adam Prozorowski / Wieczernik
Ojcostwo Boga, które odkrywa przed nami Jezus, może być więc wzorcem dla naszego ludzkiego przeżywania bycia ojcem.
Ojcostwo Boga, które odkrywa przed nami Jezus, może być więc wzorcem dla naszego ludzkiego przeżywania bycia ojcem.
Logo źródła: Wieczernik Jan Halbersztat / Wieczernik
Tato, chodź, zagrajmy w piłkę! - słyszę i ręce mi opadają. Kiedy miałem bodaj ze cztery lata, takie właśnie pytanie zadałem Pani Kazi - niani, która się mną opiekowała, kiedy rodzice byli w pracy. Dziecięca logika to logika żelazna: skoro mama rodzi dziecko, a po urodzeniu mama je karmi (taki byłem "uświadomiony" w wieku lat czterech…), to po co właściwie tata?
Tato, chodź, zagrajmy w piłkę! - słyszę i ręce mi opadają. Kiedy miałem bodaj ze cztery lata, takie właśnie pytanie zadałem Pani Kazi - niani, która się mną opiekowała, kiedy rodzice byli w pracy. Dziecięca logika to logika żelazna: skoro mama rodzi dziecko, a po urodzeniu mama je karmi (taki byłem "uświadomiony" w wieku lat czterech…), to po co właściwie tata?