Bóg zna nas lepiej niż my siebie

Bóg zna nas lepiej niż my siebie
Zdjęcie ilustracyjne (Fot. depositphotos.com/pl)

Bóg zna nas lepiej niż my siebie. Jego wiedza o nas jest dla nas dobra. Choć często obawiamy się tych, którzy znają nas na wylot, wiedza Boga o nas nam jednak nie zagraża.

Czytania dnia: Dn 7,9-10.13-14 lub Ap 12,7-12a; J 1,47-51

Z ewangelii wg św. Jana: Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!» Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

Obraz: Jezus rozpoczyna swoją działalność i wybiera uczniów. Oczyma wyobraźni zobaczę Natanaela/Bartłomieja, który przychodzi do Pana przyprowadzony przez Filipa. Posłucham tego, co mówi Jezus. Wczuję się w przeżycia zaskoczonego Natanaela.

Myśl: Ewangelia św. Jana ukazuje dramat spotkania człowieka z Bogiem, jasnej komunikacji i niedopowiedzeń, oporów i akceptacji. W ten sposób my sami jesteśmy wprowadzani w doświadczenie Słowa, rozpoznanie Go, przebywanie razem z Nim. Drogą do tego jest kontakt z Pismem św. Jezus mówi Natanaelowi, że widział go, gdy był „pod drzewem figowym”. W tradycji judaistycznej figa (drzewo poznania szczęścia i nieszczęścia) może symbolizować studium Prawa. Studium Pisma przygotowywało Natanaela na spotkanie z Jezusem.

DEON.PL POLECA

Emocja: „Skąd mnie znasz?” Bóg zna nas lepiej niż my samych siebie. Jego wiedza jest dobra dla człowieka. My obawiamy się tych, którzy znają nas ‘na wylot’. Wiedza Boga o nas nam jednak nie zagraża. Warto wszakże przyjrzeć się tym oporom, by lepiej rozumieć swoje reakcje.

Wezwanie: Poproszę o łaskę otwarcia się na zaproszenie przez innych do spotkania z Jezusem. Podziękuję za dar Pisma, które uczy mnie o Bogu.
Zaplanuję sobie czas na systematyczną lekturę Biblii.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Viktor E. Frankl

Inspirujące uzupełnienie Człowieka w poszukiwaniu sensu

Viktor Frankl. Wpływowy psychiatra i autor jednej z najważniejszych książek naszych czasów. Korespondował z Freudem, uczył się od Adlera. Szybko porzucił spisane przez nich teorie, by stworzyć jeden z...

Skomentuj artykuł

Bóg zna nas lepiej niż my siebie
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.