Chrześcijanin czeka na przyjście swojego Pana

Chrześcijanin czeka na przyjście swojego Pana
fot. Ante Hamersmit / Unsplash

"Bądźcie gotowi". Takie wezwanie może przestraszyć i niepokoić. Ale przypomina też, że przyjście Pana jest dobre dla mnie. Nasza gotowość nie powinna być lękowa. Jeśli jest, to znaczy, że jeszcze nie poznałem woli Pana, potrzebuję nawrócenia.

Z ewangelii wg św. Łukasza:

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?» Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą.

Obraz: Za Jezusem idą wielotysięczne tłumy, słuchając Jego nauki. On przemawia do rzesz, ale i do uczniów. Oczyma wyobraźni zobaczę tych ludzi, przyjrzę się uczniom, którzy są zachwyceni, ale i skonsternowani tym, co się dzieje. Dzisiejszym obrazem jest mądry zarządca, który jest wierny w wypełnieniu powierzonych mu zadań.

Myśl: Jezus w przypowieści zapowiada swoje powtórne przyjście. Chrześcijanin to ten, który czeka na przyjście swojego Pana. Nie zna "dnia ani godziny", ale nie jest w pustce. Pan powierzył nam swój majątek: słowo i chleb/Eucharystię, które mamy rozdawać z hojnością i starannością. Uczeń Chrystusa powinien wiernie być "przy tej czynności" - rozdawać słowo pocieszenia, podniesienia na duchu i dzielić się chlebem życzliwości, dobroci i wdzięczności, czyli Eucharystią, aż do powrotu Pana. "Szczęśliwy" ten, kto tak będzie postępował.

DEON.PL POLECA

Emocja: Bądźcie gotowi. Takie wezwanie może przestraszyć i niepokoić. Ale przypomina też, że przyjście Pana jest dobre dla mnie. Nasza gotowość nie powinna być lękowa. Jeśli jest, to znaczy, że jeszcze nie poznałem woli Pana, potrzebuję nawrócenia.

Wezwanie: Poproszę o łaskę wiernego wyczekiwania na Pana. Podziękuję Bogu za tych, których On powierzył mojej trosce (rodzinę, dzieci, wspólnotę). Spróbuję wyciągnąć z tej modlitwy jakiś duchowy pożytek.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Raniero Cantalamessa OFMCap

Droga wiary jest zapisana w Credo

Dla chrześcijan Credo to znacznie więcej niż recytowanie dogmatu. To publiczne wyznanie, że prawdy wiary stały się treścią ich życia. Czy jesteśmy świadomi, co tak naprawdę deklarujemy, ilekroć powtarzamy...

Skomentuj artykuł

Chrześcijanin czeka na przyjście swojego Pana
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.