Czasami słabość otwiera oczy i prowadzi do nawrócenia

Czasami słabość otwiera oczy i prowadzi do nawrócenia
Depositphotos.com (430132258)

Czytania z niedzieli: Wj 22,20-26; 1 Tes 1,5c-10; Mt 22,34-40
Bóg działa dobro pomimo naszych słabości. Jezus był ‘wystawiony na próbę’, ale Jego odpowiedź dała nam niezwykłe światło na przykazania i nasze odniesienie do Ojca niebieskiego. Czasami Bóg posługuje się moją słabością, aby otworzyć mi oczy na prawdę, dobro i prowadzić do nawrócenia.

Słowo ewangelii na dziś (Mt 22,34-40):

Z ewangelii wg św. Mateusza: Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

Komentarz do ewangelii na dzisiaj (29 października 2023 r.):

Obraz: Jezus toczy spór z faryzeuszami, saduceuszami i zwolennikami Heroda. Oczyma wyobraźni zobaczę Pana otoczonego przez rozmówców, chcących ‘wystawić Go na próbę’. Posłucham tego, co mówią i co im odpowiada Jezus. Przyjrzę się swoim skojarzeniom.
Myśl: Środowisko judaistyczne czasów Jezusa miało szereg praw, nakazów i zakazów. Nie dziwi zatem poszukiwanie ‘zasady łączącej’ te przepisy. Dla Jezusa przykazanie miłości Boga i bliźniego nie jest alternatywą dla Dekalogu. Jest ‘źródłem’, z którego wywodzą się wszystkie inne wskazania. Przenika je i kształtuje. Nie ma też sprzeczności ani konkurencji między miłością Boga a miłością brata. Dla Żydów braćmi byli współwyznawcy. Dla Jezusa bliźnim jest każdy, nawet obcy. Prawdziwa wiara weryfikuje się w umiejętności zachowania obydwu, miłości Boga i bliźniego.
Emocja: Bóg działa dobro pomimo naszych słabości. Jezus był ‘wystawiony na próbę’, ale Jego odpowiedź dała nam niezwykłe światło na przykazania i nasze odniesienie do Ojca niebieskiego. Czasami Bóg posługuje się moją słabością, aby otworzyć mi oczy na prawdę, dobro i prowadzić do nawrócenia.
Wezwanie: Poproszę o umiejętność akceptowania siebie samego, nawet ze świadomością moich błędów i słabości. Podziękuję, że Pan jest blisko mnie i jest moim bliźnim.
Uczynię jakiś gest uszanowania i oddania czci Bogu.

DEON.PL POLECA

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Fabrice Hadjadj

Pełna pasji książka poświęcona sporom o nową ewangelizację

Wielu ludzi uważa, że najistotniejsze w "nowej ewangelizacji" (a zatem i to, co uczyniłoby ją naprawdę "nową") jest wykorzystywanie nowinek z różnych dziedzin, ulepszanie metod komunikacji oraz posługiwanie...

Skomentuj artykuł

Czasami słabość otwiera oczy i prowadzi do nawrócenia
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.