Słuchać Jezusa i zyskać uzdrowienie.

Słuchać Jezusa i zyskać uzdrowienie.
Depositphotos.com (30833517)

Słowa, jakie Jezus wypowiada przyciągają ludzi i leczą. „Istnieje ścisły związek między słuchaniem a uzdrowieniem”. Słuchanie Słowa Jezusa stwarza człowieka na nowo jako dziecko Boga, bo Chrystus był najlepszym słuchaczem Ojca.

Słowo ewangelii na dziś (Łk 6,12-19):

Z ewangelii wg św. Łukasza: W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Komentarz do ewangelii z dnia (28 października 2023 r.):

Obraz: Oczyma wyobraźni zobaczę Jezusa, który spędza całą noc na górze, modląc się do Boga. Zobaczę też powołanie i wybranie apostołów, a także ‘zejście’ na równinę, gdzie są pozostali uczniowie i tłumy, które słuchają Jezusa i szukają „uzdrowienia ze swych chorób”.
Myśl: Jezus powołuje apostołów po całonocnej ‘modlitwie do Boga’. Pan tworzy fundament wspólnoty Kościoła, który rodzi się z komunii Chrystusa z Ojcem, pośród nocy, która ogarnia świat. Wybór dwunastu to dzieło ‘nowego stworzenia’, to nowa ludzkość. Dwunastu to niewielu wobec rozległego świata, do którego Pan ich posyła. Bóg jednak działa przez ‘małe rzeczy’, na sposób sakramentalny. To, co małe nie narzuca się. Jest propozycją, która może być przyjęta albo odrzucona. Bóg nie przymusza człowieka do wiary, nie przytłacza go swoją wszechmocą. Daje siebie w małym znaku, aby uszanować naszą wolność.
Emocja: Słuchać i zyskać uzdrowienie. Słowa, jakie Jezus wypowiada przyciągają ludzi i leczą. „Istnieje ścisły związek między słuchaniem a uzdrowieniem”. Słuchanie Słowa Jezusa stwarza człowieka na nowo jako dziecko Boga, bo Chrystus był najlepszym słuchaczem Ojca.
Wezwanie: Poproszę o łaskę rozpoznania tego czasu, obecności Boga w tym, co ‘małe’. Podziękuję za zaufanie, z jakim Bóg wysyła mnie na misję wobec otaczającego świata.
Wraz z Maryją, ze świadomością ‘maleńkości’ wielkiej misji, powtórzę Jej: „Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego.”

DEON.PL POLECA

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Arkadiusz Nocoń, ks. Waldemar Turek, ks. Tadeusz Wojda SAC

Książka Okruchy Ewangelii to zbiór mądrych i inspirujących homilii na rok A, B i C trzech różnych autorów, pracowników Kurii Rzymskiej. Powstała na podstawie audycji nagranych przez sekcję polską Radia Watykańskiego w latach 2009-2012 i...

Skomentuj artykuł

Słuchać Jezusa i zyskać uzdrowienie.
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.