Egoizm i brak wdzięczności odbierają racjonalne myślenie i ocenianie

Egoizm i brak wdzięczności odbierają racjonalne myślenie i ocenianie
Depositphotos.com (421212546)

Niegodziwość sługi. Budzi w nas zdziwienie i odrzuca postawa sługi, który odmawia litości innemu, choć sam otrzymał dar milion razy większy. Nawet, jeśli przyjąć, że to ‘figura retoryczna’, to są w nas obszary egoizmu, zapatrzenia w siebie, braku wdzięczności czy zacietrzewienia, które odbierają racjonalne myślenie i zdolność oceny sytuacji.

Słowo ewangelii na dzisiaj (Mt 18,21-35):

Z ewangelii wg św. Mateusza: Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: "Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam". Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: "Oddaj, coś winien!" Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: "Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie". On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: "Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?" I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

DEON.PL POLECA
Komentarz do ewangelii na dziś (17 września 2023 r.):

Obraz: Jezus przebywa ze swoimi uczniami w Galilei. Oczyma wyobraźni zobaczę te miejsca: wzgórza, Jezioro Galilejskie. To dla uczniów miejsca spotkań z Jezusem, doświadczanie cudów, echa Jego nauczania. Pozwolę, aby to także do mnie przemówiło.
Myśl: Przesłanie tego fragmentu jest jasne: obowiązek przebaczenia jest absolutny i niepodważalny. Ewangelia jest radykalna. Nikt, żaden z wyznawców Chrystusa nie jest zwolniony z obowiązku przebaczania. Jest to jakby kwintesencja nauczania Jezusa. Końcówka 18. rozdziału Ewangelii Mateusza, który jest serią ‘wskazań dla wspólnoty’ wyraża trudną, wręcz heroiczną, ale podstawową i nie do pominięcia zasadę ewangeliczną: przebaczyć z serca bratu – ‘siedemdziesiąt siedem razy’! To nie jest nasz ‘tytaniczny’ wysiłek, ale łaska, dar Ducha Świętego.
Emocja: Niegodziwość sługi. Budzi w nas zdziwienie i odrzuca postawa sługi, który odmawia litości innemu, choć sam otrzymał dar milion razy większy. Nawet, jeśli przyjąć, że to ‘figura retoryczna’, to są w nas obszary egoizmu, zapatrzenia w siebie, braku wdzięczności czy zacietrzewienia, które odbierają racjonalne myślenie i zdolność oceny sytuacji.
Wezwanie: Poproszę o łaskę zrozumienia, że każda moja postawa musi wpisać się w kontekst przebaczenia. Podziękuję za to, że Ojciec powierza mi misję niesienia innym przebaczenia i pojednania.
Zaplanuję czas na rozeznanie duchowe – rachunek sumienia.

DEON.PL POLECA

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Arkadiusz Nocoń, ks. Waldemar Turek, ks. Tadeusz Wojda SAC

Książka Okruchy Ewangelii to zbiór mądrych i inspirujących homilii na rok A, B i C trzech różnych autorów, pracowników Kurii Rzymskiej. Powstała na podstawie audycji nagranych przez sekcję polską Radia Watykańskiego w latach 2009-2012 i...

Skomentuj artykuł

Egoizm i brak wdzięczności odbierają racjonalne myślenie i ocenianie
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.