Nie bądź słuchaczem Słowa, wydawaj jego owoce – dzisiaj!

Nie bądź słuchaczem Słowa, wydawaj jego owoce – dzisiaj!
Depositphotos.com (370680398)

‘Jakaś kobieta’. Ona jest obrazem każdego czytelnika Ewangelii, który musi pokonać drogę od ‘ciała do Słowa’. Nie musimy zazdrościć uczniom, którzy żyli w czasach Jezusa. Słuchane słowo może i powinno, stawać się ciałem we mnie, dzisiaj.

Słowo ewangelii na dzisiaj (Łk 11,27-28):

Z ewangelii wg św. Łukasza: Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: «Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je».

DEON.PL POLECA
Komentarz do ewangelii na dziś (14 października 2023 r.):

Obraz: Oczyma wyobraźni zobaczę Jezusa otoczonego przez wielki tłum towarzyszący Mu na drodze do Jerozolimy. Posłucham tego krótkiego, niemalże nic nieznaczącego dialogu, który mówi o zachwycie nad tym, co daje nam prawdziwe życie.
Myśl: Tłum jest jeszcze pod wrażeniem ‘wyrzucenia ducha niemego’ i przywrócenia człowiekowi zdolności mówienia. Dlatego też pewna kobieta wyraża podziw dla Maryi, nazywa Ją ‘błogosławioną’, bo Ona zrodziła Jezusa, przywracającego słowo. Jezus nie neguje tego, ale rozciąga to błogosławieństwo na tych, którzy ‘słuchają’ słowa Boga i ‘zachowują’ je. Ten krótki dialog ukazuje drogę, jaką wiara winna przejść w każdym z nas. Zamiast ‘podziwiać’ Maryję, mamy Ją naśladować, słuchając i zachowując Słowo. On bowiem, zanim począł się w łonie, zaistniał w ‘uchu’ i ‘sercu’ swej matki.
Emocja: ‘Jakaś kobieta’. Ona jest obrazem każdego czytelnika Ewangelii, który musi pokonać drogę od ‘ciała do Słowa’. Nie musimy zazdrościć uczniom, którzy żyli w czasach Jezusa. Słuchane słowo może i powinno, stawać się ciałem we mnie, dzisiaj.
Wezwanie: Poproszę o łaskę uważnego słuchania Ewangelii i czynienia z niej zasady swojego życia. Podziękuję za dar Maryi, Matki.
W łączności z Maryją, wypowiem słowa modlitwy: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.”

DEON.PL POLECA

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Arkadiusz Nocoń, ks. Waldemar Turek, ks. Tadeusz Wojda SAC

Książka Okruchy Ewangelii to zbiór mądrych i inspirujących homilii na rok A, B i C trzech różnych autorów, pracowników Kurii Rzymskiej. Powstała na podstawie audycji nagranych przez sekcję polską Radia Watykańskiego w latach 2009-2012 i...

Skomentuj artykuł

Nie bądź słuchaczem Słowa, wydawaj jego owoce – dzisiaj!
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.