Człowiek może spotkać Boga na wiele sposobów

Człowiek może spotkać Boga na wiele sposobów
fot. Danka & Peter / Unsplash

Od samego początku chrześcijanie byli przekonani, że Mesjasz narodził się nie tylko dla Żydów, ale dla całej ludzkości. Mędrcy czy Królowie uobecniają przekonanie, że człowiek ma wyczucie sacrum, że ma wyczucie spraw Bożych i że może spotkać Boga na wiele sposobów. Wiele dróg prowadzi do Boga: stworzenie, rozum, nauka, sumienie. Bóg może się posłużyć wszystkim, by nas przyciągnąć do siebie.

Słowo na dziś (Mt 2,1-12)

Z Ewangelii wg św. Mateusza: Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok:
A ty, Betlejem, ziemio Judy,
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca,
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

Komentarz do Ewangelii (06.01.2023)

Obraz: Oczyma wyobraźni zobaczę tajemniczych Mędrców ze Wschodu, którzy przybywają do Jerozolimy w poszukiwaniu "nowonarodzonego króla żydowskiego". Razem z nimi, za przewodem gwiazdy, udam się do Betlejem, aby oddać pokłon Dziecięciu.

Myśl: Tylko ewangelista Mateusz opisuje to wydarzenie. Od samego początku chrześcijanie byli przekonani, że Mesjasz narodził się nie tylko dla Żydów, ale dla całej ludzkości. Kościół rozwijał się najpierw w środowisku żydowskim, ale szybko dobra nowina była głoszona także poganom. Mędrcy czy Królowie uobecniają przekonanie, że człowiek ma wyczucie sacrum, że ma wyczucie spraw Bożych i że może spotkać Boga na wiele sposobów. Wiele dróg prowadzi do Boga: stworzenie, rozum, nauka, sumienie. Bóg może się posłużyć wszystkim, by nas przyciągnąć do siebie.

Emocja: "Oddać pokłon". Mędrcy obserwują znaki, rozpoznają rzeczywistość, poszukują, a kiedy docierają do celu, oddają cześć i pokłon. Jakże to inne od wiedzy i przerażenia Heroda, arcykapłanów i uczonych ludu oraz mieszkańców Jerozolimy. Pierwsi są skoncentrowani na Bogu, drudzy na sobie i własnych lękach.

Wezwanie: Poproszę o łaskę dostrzegania Boga obecnego w świecie poprzez znaki. Podziękuję za dar wiary, za rozum i wolną wolę, które łączą nas z Bogiem. Zaśpiewam lub wypowiem w duchu słowa kolędy "Mędrcy świata, monarchowie…".

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Tomáš Halík

Płomień, który rozświetla mrok

Pandemia, kryzys ekonomiczny, wojny…

Jak wierzyć w kochającego Boga i Jego bliskość, kiedy wokół rozsypuje się świat? Czy Wcielenie naprawdę coś zmienia? Gdzie szukać Bożej obecności?

Bóg jest niewysłowioną tajemnicą, ale...

Skomentuj artykuł

Człowiek może spotkać Boga na wiele sposobów
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.