Kaznodzieja katedralny, patron Krakowa - św. Szymon z Lipnicy

Kaznodzieja katedralny, patron Krakowa - św. Szymon z Lipnicy
Św. Szymon z Lipnicy (drugi od prawej) pośród pięciu świętych Krakowa XV w. - Łukasz Porębski (1594–1637), P.d., via Wikimedia Commons
0:00
- 0:00

Szymonpolski święty, zakonnik i kaznodzieja przyszedł na świat ok. roku 1438–40 w Lipnicy, nieopodal Bochni w Małopolsce. Kanonizował go Benedykt XVI w 2007 roku. Studiował na Akademii Krakowskiej. Był zdolny i pobożny. Jego życie i działalność była związana z Krakowem. Jest też jednym ze świętych patronów królewskiego grodu. Kościół wspomina go 18 lipca.

Szymon z Lipnicy stanął kiedyś przed sądem za nadużywanie imienia Jezus, ale kiedy proces się kończył, to sędziowie prosili go o modlitwę. Był tak skromy, że gdy z posłuszeństwa przychodziło mu sprawować urząd przełożonego, poczytywał to za jeden z najcięższych krzyżów, jakie Bóg nań dopuszczał za jego grzechy i wzdychał za chwilą, gdy od tego będzie uwolniony” (Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku - Katowice/Mikołów 1937r .). Wzorem średniowiecznych praktyk pokutnych pozwalał, by ciało raniła nie tylko włosienica, ale i kolczasty żelazny pas. Zamiast surowej klasztornej celi czasami wybierał dół na śmieci pełen robactwa i gnijących odpadków.

Imiona świętych - Szymon

Jego ojciec był niezbyt zamożnym piekarzem, który mógł wyłożyć zaledwie „jeden grosz”, stanowiący tylko czwartą cześć opłaty za edukację syna na wydziale nauk wyzwolonych (atrium) Akademii Krakowskiej.

I jak się później okazało warto było go posłać do szkół. Właśnie wtedy pobożny, bardzo zdolny młody żak prawdopodobnie mógł zapoznać się z naukami Jana Kapistrana – ucznia św. Bernardyna ze Sieny i płomiennego kaznodziei. Ten bowiem pojawił się na kilka miesięcy w Polsce na zaproszenie Kazimierza Jagiellończyka. Owocem jego pobytu było m.in. sprowadzenie do kraju nad Wisłą Zakonu Braci Mniejszych – obserwantów, zwanych bernardynami. Zgromadzenie to otworzyło swą furtę dla niejednego absolwenta krakowskiej uczelni – między innymi właśnie – Szymona z Lipnicy.

Modlitwa do św. Józefa o siły do pracy

On po roku od wstąpienia do nowicjatu złożył śluby zakonne. W 1460 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Ponadto ukończył studia teologiczne i zaledwie po kilku latach otrzymał funkcję gwardiana konwentu w Tarnowie. Późnej pojawiły się kolejne obowiązki, np. urząd zakonnego kaznodziei.

Św. Szymon z Lipnicy - Lyonski at Slovenian Wikipedia, Public domain, via Wikimedia CommonsŚw. Szymon z Lipnicy - Lyonski at Slov. Wiki., P.d., via Wiki. Comm.Funkcja ta miała szczególne znaczenie nie tylko dla samych franciszkanów. Szymon został mianowany kaznodzieją katedralnym. Do tej pory funkcję tę pełnili wyłącznie profesorowie teologii Akademii Krakowskiej lub dominikanie. Szymon głosząc kazania w katedrze musiał wykazać się doskonałym opanowaniem łaciny i przede wszystkim wysokim ich poziomem. Musiał być cenionym kaznodzieją, skoro pełnił tę funkcję przez kilkanaście lat.

Szymon z Lipnicy, którego życie i działalność są szczególnie związane z Krakowem (jest również patronem miasta) pojawił się także w miejscach i sytuacjach ważnych dla chrześcijaństwa, a i wyjątkowych dla bernardynów.
W 1472 roku wziął udział w uroczystościach przeniesienia relikwii św. Bernardyna do nowego kościoła wzniesionego ku jego czci w Akwilei. Był delegatem na kapitułę generalną zakonu w Pawii, z której wyruszył na pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

Modlitwa Jana Pawła II o dar pokoju

A kiedy z niej powrócił niewiele mu już życia zostało…  Przyszły święty, obdarowany charyzmatem życia ukrytego, wyjątkowym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej umartwiał się, głosił kazania i służył wiernym jako spowiednik. W 1482 roku rozszalała się w Krakowie przyniesiona z Węgier dżuma. Szymon nazwał ją „jubileuszem” czy też „miłościwym czasem”, bo była okazją do większego poświęcenia się dla innych. Wyruszył między cierpiących. Chodził po ulicach, udzielał sakramentów i prosił Boga, by pozwolił mu umrzeć.

Kto obchodzi imieniny 18 lipca? - sprawdź

W oktawę po święcie Nawiedzenia Matki Bożej, po wygłoszonym kazaniu na ciele mnicha pojawił się czerwony wrzód. Kolejnego dnia był już czarny, a po sześciu dniach – 18 lipca 1482 roku Szymon zmarł. Prosił, by go pochowano pod progiem kościoła klasztornego, ale został złożony w centralnym miejscu świątyni, pod ołtarzem. Dziś grób św. Szymona z Lipnicy znajduje się w bocznej kaplicy otoczony wotami – świadectwami wielu cudów. W ikonografii św. Szymon z Lipnicy przedstawiany jest jako głoszący kazanie.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Marek Wójtowicz SJ

Jan Paweł II, Faustyna Kowalska, Albert Chmielowski i inni święci rodacy… znamy ich dobrze i jesteśmy pewni, że czuwają nad naszym życiem i naszym krajem. Warto zainspirować się ich refleksjami, wyciszyć się i razem z...

Skomentuj artykuł

Kaznodzieja katedralny, patron Krakowa - św. Szymon z Lipnicy
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.