Jak wybrać imię do bierzmowania? Kto nie może być świadkiem osoby bierzmowanej?

Jak wybrać imię do bierzmowania? Kto nie może być świadkiem osoby bierzmowanej?
Fot. Depositphotos.com
DEON.pl / mł

Te dwie kwestie nurtują co roku kandydatów do tego sakramentu oraz ich rodziców. Jakie są zasady wybierania imion do bierzmowania? Czy jest lista imion, których nie można wybrać? Kto może być świadkiem tego sakramentu? Przygotowaliśmy zwięzłe i proste wskazówki dotyczące wyboru imienia i świadka bierzmowania, zgodne z nauczaniem i zasadami Kościoła katolickiego.  

Sprawy bierzmowania są regulowane przez kilka kościelnych dokumentów. To Kodeks Prawa Kanonicznego, "Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania" z 2017 roku oraz ustalenia dotyczące konkretnych diecezji, zgodnie z miejscem zamieszkania. Oto, co mówią o dwóch ważnych kwestiach: wyborze imienia i świadka bierzmowania. 

Wyszukiwarka imion świętych 

Kto nie może być świadkiem bierzmowania?

Mimo, że w różnych diecezjach praktyka może nieco się różnić, główne zasady dotyczące świadka bierzmowania podaje kodeks prawa kanonicznego. Kościół zaleca tutaj stosowanie się do 874 kanonu KPK, który określa, kto może być chrzestnym. Te same zasady stosuje się do wyboru świadka bierzmowania.

Jak wynika z kanonu, świadkiem bierzmowania nie może być ojciec ani matka osoby, która ma przyjąć bierzmowanie, a także osoba, która nie ukończyła 16 roku życia (chyba, że biskup zdecydował inaczej). Świadek nie może być niekatolikiem, musi mieć bierzmowanie i nie może prowadzić życia niezgodnego z wiarą oraz nie może być objęty żadną karą kościelną.

DEON.PL POLECA

Kto może być świadkiem bierzmowania?

Kodeks mówi o tym jasno: może nim być osoba wyznaczona przez kandydata do bierzmowania lub jego rodziców, a gdy ich nie ma, świadka może też wyznaczyć proboszcz. Musi mieć intencję bycia świadkiem bierzmowania, ukończone 16 lat, przyjęty sakrament bierzmowania i prowadzić życie zgodne z wiarą, nie może też być związany żadną karą kanoniczną. Wiele diecezji zachęca, by świadkiem bierzmowania był jeden z rodziców chrzestnych, dla podkreślenia ciągłości wiary, a kodeks jeszcze to podkreśla, zaznaczając: „Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego”.

Zasady dotyczące świadków znajdujemy też w instrukcji Konferencji Episkopatu Polski (pełna nazwa dokumentu brzmi: „Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania”).

„W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem” – czytamy w punkcie 17. „Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego” – czytamy w punkcie 18 instrukcji.

Czy świadek bierzmowania musi być tej samej płci, co bierzmowany?

Przez długi czas podejście do sakramentu bierzmowania zakładało, że świadek bierzmowania powinien być tej samej płci, co osoba bierzmowana, dlatego dziewczyny idące do bierzmowania prosiły o towarzyszenie w charakterze świadka starsze siostry, ciocie, przyjaciółki, kobiety ze swojej wspólnoty formacyjnej i z rzadka mamę chrzestną, a chłopcy – swoim braci, wujków, przyjaciół, animatorów lub mężczyzn ze swojej wspólnoty i z rzadka ojca chrzestnego. Proboszczowie dość opornie podchodzili do świadków, którzy byli innej płci niż osoba przygotowująca się do bierzmowania. Jak się okazuje, tę kwestię także reguluje instrukcja KEP, nie narzucając jednak jednego rozwiązania. „Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci co kandydat” – czytamy.

Jakie są zadania świadka bierzmowania?

Mówi o tym kanon 892: świadek „ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem” – nie jest to więc rola jednorazowa.

Instrukcja KEP jeszcze bardziej podkreśla rolę i zadania świadka: ma on przygotowywać kandydata do przyjęcia sakramentu i duchowo go wspierać po bierzmowaniu. „Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa i wypełnienia roli w liturgii bierzmowania, ale ma on przygotować kandydata do przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego sakramentu pomóc bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego (por. OB 5). Dlatego kandydaci powinni wybierać świadka na samym początku przygotowania do bierzmowania. Konieczne jest też podjęcie formacji świadków, która odpowiadałaby ich możliwościom oraz lokalnym uwarunkowaniom” – czytamy w dokumencie KEP.

Jak wybrać imię do bierzmowania? Jakie są zasady Kościoła?

Kwestia imienia z bierzmowania także została uregulowana przez Kościół. Przede wszystkim kandydaci są zachęcani, by „zachowali imię chrzcielne”, jeśli jest związane z chrześcijańskim patronem.

„Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie” – czytamy w 16. punkcie instrukcji.

Przyszli bierzmowani mogą też jednak wybrać nowe imię, które musi spełnić jasne zasady. Imię musi być imieniem konkretnego świętego, którego bierzmowany wybiera sobie jako wzór życia. Dlatego kandydat do bierzmowania musi znać życiorys swojego przyszłego patrona i te jego cechy, które chce w życiu naśladować.

„Kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu.” – czytamy w instrukcji Episkopatu.

Gdzie szukać imion świętych do bierzmowania?

Jest wiele miejsc, w których można szukać inspiracji. To na przykład księgi z życiorysami świętych, katolickie kalendarze, a także spisy świętych Kościoła katolickiego - na przykład ten u nas. Przy wyborze imienia warto też zdecydować, który dokładnie święty ma być naszym patronem, gdyż w historii Kościoła często zdarzało się, że to samo imię nosiło kilka świętych osób – na przykład świętych o imieniu Józef, żyjących w różnych miejscach i czasie, jest około trzydziestu.

Sprawdź naszą wyszukiwarkę imion świętych 

 

 

 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
red. Jadwiga Zięba

Gdy mamy problem, udajemy się do specjalisty.
Szukamy rady u psychologów, prawników, lekarzy.
Często nie pamiętamy, że najlepszych doradców mamy w niebie.
Czy wiesz,

  • kto może pomóc zażegnać kłótnie i spory?
  • do...

Skomentuj artykuł

Jak wybrać imię do bierzmowania? Kto nie może być świadkiem osoby bierzmowanej?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.