Jezus i dzisiaj Cię pyta: czy chcesz odejść?

Jezus i dzisiaj Cię pyta: czy chcesz odejść?
Depositphotos.com (310773512)

„Czyż i wy chcecie odejść?” Jezus jest świadom kontrowersji, jaka ma miejsce. Prowokuje uczniów do tego, aby rozwiązali kryzys i opowiedzieli się, po której stoją stronie. Zdrada chciałaby pozostać w ukryciu, w jakiejś formie braku pamięci, ale można ją uleczyć tylko przez uznanie i jawność.

Słowo ewangelii na dzisiaj (J 6,55.60-69):

Z ewangelii wg św.: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.
A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?» Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są , co nie wierzą, i kto miał Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca». Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?» Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga».

DEON.PL POLECAKomentarz do ewangelii z dnia (20 kwietnia 2024 r.):

Obraz: Jesteśmy dalej nad Jeziorem Galilejskim, prawdopodobnie w okolicach Kafarnaum. Oczyma wyobraźni zobaczę rozemocjonowany tłum słuchaczy, uczniów Jezusa, jak też faryzeuszy i starszych. Posłucham nauczania Jezusa. Przyjrzę się reakcjom słuchaczy.
Myśl: W dalszym ciągu trwa ożywiona dyskusja i kontrowersje wśród tłumu słuchających i świadków znaków, jakie dokonuje Jezus, aż w końcu dochodzi do przesilenia. Po wzbudzeniu entuzjazmu, a nawet podziwu, Chrystus rozczarowuje oczekiwania różnych grup, a nawet samych uczniów. Poza faktem historycznym, jaki ma miejsce, ta historia to także nauczanie ewangelisty skierowane do wspólnot chrześcijańskich w przyszłości. Można być zafascynowanym tym, co Jezus czyni, czego naucza, ale nie przyjąć Jego osoby i sposobu działania, a nawet Go ‘zdradzić’. Oczekiwanie na Mesjasza-mocarza wg naszych wyobrażeń a nie Sługi jest ciągle obecną pokusą.
Emocja: „Czyż i wy chcecie odejść?” Jezus jest świadom kontrowersji, jaka ma miejsce. Prowokuje uczniów do tego, aby rozwiązali kryzys i opowiedzieli się, po której stoją stronie. Zdrada chciałaby pozostać w ukryciu, w jakiejś formie braku pamięci, ale można ją uleczyć tylko przez uznanie i jawność.
Wezwanie: Poproszę o łaskę rozpoznania w Jezusie pokornym i ukrzyżowanym prawdziwego Mesjasza. Podziękuję Mu za przykład pokory i cierpliwości.
Wypowiem lub wyśpiewam słowa wielkanocnej modlitwy: „Królowo nieba, wesel się, Alleluja, bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja, módl się za nami do Boga, Alleluja; Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.”

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Arkadiusz Nocoń, ks. Waldemar Turek, ks. Tadeusz Wojda SAC

Książka Okruchy Ewangelii to zbiór mądrych i inspirujących homilii na rok A, B i C trzech różnych autorów, pracowników Kurii Rzymskiej. Powstała na podstawie audycji nagranych przez sekcję polską Radia Watykańskiego w latach 2009-2012 i...

Skomentuj artykuł

Jezus i dzisiaj Cię pyta: czy chcesz odejść?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.