Jezus mówi: "czas się wypełnił", "bliskie jest królestwo Boże". Jak rozumieć te słowa?

Jezus mówi: "czas się wypełnił", "bliskie jest królestwo Boże". Jak rozumieć te słowa?
Fot. Patrick Schneider / unsplash.com

Pierwsze słowa Jezusa w ewangelii Marka to: "czas się wypełnił", "bliskie jest królestwo Boże", "nawracajcie się" oraz "wierzcie w Ewangelię". Te wyrażenia to "klucz lektury" każdego opowiadania ewangelii. To Słowo żyje dla tego i w tym, kto go słucha.

Słowo na dziś (Mk 1,14-20)

Z ewangelii wg św. Marka: Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»  

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.  
Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Komentarz do Ewangelii (09.01.2023)

Obraz: Oczyma wyobraźni zobaczę Jezusa, który po przyjęciu chrztu od Jana i czterdziestodniowym pobycie na pustyni judzkiej, wraca do Galilei i wypowiada pierwsze słowa, jakie przekazuje ewangelista Marek. Potem powołuje pierwszych uczniów. Posłucham tego, co mówi. Jestem pośród uczniów, których Jezus wzywa: "Pójdźcie za Mną". 

Myśl: Pierwsze słowa Jezusa w ewangelii Marka to: "czas się wypełnił", "bliskie jest królestwo Boże", "nawracajcie się" oraz "wierzcie w Ewangelię". Te wyrażenia to "klucz lektury" każdego opowiadania ewangelii. To Słowo żyje dla tego i w tym, kto go słucha. Ono się spełnia, jeśli rozumiem, że "czas się wypełnił", jeśli się otwieram na obecność dla mnie "królestwa Bożego" poprzez nawrócenie i wiarę w Ewangelię. Znakiem, że to się dzieje jest gotowość do odpowiedzi na wezwanie Pana: "Pójdź za Mną!".

DEON.PL POLECA

Emocja: "Zostawić natychmiast". To postawa tego, który usłyszał wezwanie. To nie logiczny, autorski pomysł ucznia, nie jego inicjatywa. Tylko wtedy apostoł, który zna swoje miejsce, jest nastawiony na słuchanie Pana i może być gotowy, by wszystko zostawić natychmiast i pójść za Mistrzem. 

Wezwanie: Poproszę o łaskę, bym nie był głuchy na Słowo Pana. Podziękuję za słowo skierowane do mnie i za moje powołanie. 
Uczynię jakiś gest uszanowania i gotowości na wezwanie Pana.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Zdzisław Józef Kijas OFMConv

Słowo ma wielką moc. Porusza serce i myśli, dodaje otuchy, jest źródłem nadziei. Słowo rodzi się w ciszy, podobnie jak słuchanie wyrasta z milczenia. Aby słowo Boże mogło dotrzeć do człowieka, zakiełkować w nim i...

Skomentuj artykuł

Jezus mówi: "czas się wypełnił", "bliskie jest królestwo Boże". Jak rozumieć te słowa?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.