Jezus obiecuje, że trwając w Jego nauce, poznamy prawdę i ona nas wyzwoli

Jezus obiecuje, że trwając w Jego nauce, poznamy prawdę i ona nas wyzwoli
Fot. depositphotos.com

Jezus obiecuje, że trwając w Jego nauce, poznamy prawdę i ona nas wyzwoli. Najważniejsza prawda odnosi się do samego człowieka, kim jest, jakie jest jego pochodzenie, z czego czerpie swoją godność i poczucie wolności.

Słowo na dziś (J 8,31-42)

Z Ewangelii wg św. Jana: Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: "Wolni będziecie?"» Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca». W odpowiedzi rzekli do Niego: «Ojcem naszym jest Abraham». Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego». Rzekli do Niego: «Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga». Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał.

DEON.PL POLECA

Komentarz do Ewangelii (29.03.2023)

Obraz: W dalszym ciągu jesteśmy w trakcie ostrego sporu Jezusa z Żydami w świątyni jerozolimskiej. Oczyma wyobraźni zobaczę tę pełną napięcia i oskarżeń scenę. Posłucham wypowiadanych słów. Przyjrzę się swoim odczuciom. 

Myśl: Jezus obiecuje, że trwając w Jego nauce, poznamy prawdę i ona nas wyzwoli. Najważniejsza prawda odnosi się do samego człowieka, kim jest, jakie jest jego pochodzenie, z czego czerpie swoją godność i poczucie wolności. Idea chrześcijańsko-żydowska jest w tym względzie przeciwstawna kulturom antycznej i nowoczesnej. Wg Biblii „człowiek jest wolny, bo jest obrazem i podobizną Boga”. Jego podmiotowość nie jest efektem dociekań naukowych ani ascezy moralnej. Pochodzi z przyjęcia prawdy, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga. Sam Jezus przyszedł na świat, aby nam to w pełni objawić. 

Emocja: Czuć się synem. Jezus zachęca nas, byśmy czuli się synami Boga, których On – Syn wyzwolił. Inaczej jesteśmy niewolnikami grzechu. Jeśli próbuję sam ‘zapracować’ na zbawienie, być ‘sprawiedliwym’, czynię daremnym krzyż Pana i jestem nadal ‘niewolnikiem grzechu’. 

Wezwanie: Poproszę o łaskę trwania w Słowie Boga i zachowywanie go. Podziękuję za dar Pisma św., które nam Go przybliża. Przygotuję na najbliższy czas jakieś ‘widoczne’ miejsce dla Pisma św., abym mógł po nie sięgnąć i przeczytać fragment.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Elio Guerriero

Epoka Ratzingera
Zrozum człowieka, który zmienił Kościół i wpłynął na losy świata

Cudowne dziecko teologii, ekspert soborowy, „pancerny kardynał”, papież-intelektualista, obrońca ortodoksji, „skromny pracownik winnicy Pańskiej”. Obraz życia Josepha Ratzingera, budowany na doniesieniach medialnych,...

Skomentuj artykuł

Jezus obiecuje, że trwając w Jego nauce, poznamy prawdę i ona nas wyzwoli
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.