Jezus pamięta przede wszystkim o tych, którzy są słabi i potrzebują Jego bliskości

Jezus pamięta przede wszystkim o tych, którzy są słabi i potrzebują Jego bliskości
Fot. Yaoqi / unsplash.com

Jezus pamięta przede wszystkim o tych, którzy są słabi i potrzebują Jego bliskości. Ona dzisiaj dociera do świata przez Jego uczniów, apostołów.

Słowo na dziś (Mt 10,1-7) 

Z Ewangelii wg św. Mateusza: Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: "Bliskie już jest królestwo niebieskie".

Komentarz do Ewangelii (środa, 10.07.2024)

Obraz: Jezus obchodzi ‘miasta i wioski’. Widzi tłumy ‘znękanych i porzuconych’. Przywołuje zatem do siebie dwunastu i wysyła ich z misją. Oczyma wyobraźni zobaczę te spotkania. Posłucham słów Jezusa. Ja jestem jednym z Jego uczniów, wysłanych z misją.

Myśl: Dzisiejszy fragment ewangelii ukazuje powołanie i misję Apostołów. Jezus wybiera tych, których sam chce i daje im rady oraz zalecenia. Kryterium wyboru jest jedno: wezwanie od Pana. Nie są ani wykształceni ani doskonali. Nie należą do znakomitych i bogatych rodzin. Nie są uczonymi w Prawie. To ludzie prości, rybacy. Łączy ich tylko jedno, Jezusowe ‘pójdź za Mną!’. Trudno sobie wyobrazić jakiegoś innego selekcjonera, który skompletowałby tak ‘niespójny’ zespół. To pokazuje, że wszyscy, każdy z nas, może być częścią Bożej ‘drużyny’.

DEON.PL POLECA

Emocja: Idźcie do tych, co poginęli. Misja wśród ‘domu Izraela’, skierowana do wspólnoty wierzących jest priorytetowa, ale nie wyklucza misji wśród tych ‘na zewnątrz’. Pokazuje natomiast wrażliwość Pana. On pamięta przede wszystkim o tych, którzy są słabi i potrzebują Jego bliskości. Ona dzisiaj dociera do świata przez Jego uczniów, apostołów.

Wezwanie: Poproszę o łaskę przyjęcia prawdy, że żadne uwarunkowanie z przeszłości nie przeszkadza w pójściu za Panem. Podziękuję za niedoskonałą wspólnotę, która dzisiaj tworzy Kościół. Zaplanuję sobie czas na modlitwę dziękczynienia i uwielbienia.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Agnieszka Kozak

Dlaczego przytulanie jest ważne?
Czy łzy są powodem do wstydu?
Co trzeba dać sobie, żeby dawać siebie innym?

Ciągle bierzemy się w garść, ogarniamy siebie, jesteśmy dzielni. Rzadziej mamy do siebie cierpliwość, uważamy...

Skomentuj artykuł

Jezus pamięta przede wszystkim o tych, którzy są słabi i potrzebują Jego bliskości
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.