#Ewangelia: to zachowanie w Kościele jest błędne

#Ewangelia: to zachowanie w Kościele jest błędne
(fot. shutterstock.com)
4 lata temu
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP / Słucham Pana

Uczniowie Jezusa mają najważniejszą władzę, jaka jest ludziom potrzebna - władzę nad duchami nieczystymi. Ewidentnie za mało z tej władzy korzystamy, także wewnątrz Kościoła. Za dużo jest prób sprawowania władzy nad człowiekiem, co wyraża się postawą: "Ma być po mojemu"

[Ewangelia]

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy - Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie». (Mt 10, 1-7)

[Komentarz Wojciecha Jędrzejewskiego OP] 

[Koemntarz Mieczysława Łusiaka SJ]

Jezus nikomu nigdy nie dał władzy nad ludźmi. Swoim uczniom dał władzę nad duchami nieczystymi, nad chorobami i wszelkimi słabościami, a ludziom polecił służyć. Wszelka "władza" w Kościele z natury jest po prostu służbą człowiekowi. Tym bardziej rolą Kościoła nie jest sprawowanie władzy w świecie.

Uczniowie Jezusa mają najważniejszą władzę, jaka jest ludziom potrzebna - władzę nad duchami nieczystymi. Ewidentnie za mało z tej władzy korzystamy, także wewnątrz Kościoła. Za dużo jest prób sprawowania władzy nad człowiekiem, co wyraża się postawą: "Ma być po mojemu". Człowiek, który nie chce mieć władzy nad człowiekiem, tylko nad złym duchem, umie dostrzec co służy dobru człowieka i do tego dobra dąży.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Meinrad Dufner, Anselm Grün OSB
17,43 zł
24,90 zł

Jeżeli chcesz poznać Boga, poznaj najpierw samego siebie
Ewagriusz z Pontu

Dwaj mistrzowie duchowości benedyktyńskiej zapraszają do wyruszenia w drogę pokory, do zobaczenia i zaakceptowania własnych ograniczeń oraz słabości. Paradoksalnie to one, a nie...

Skomentuj artykuł

#Ewangelia: to zachowanie w Kościele jest błędne
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.