Przyjdź do Jezusa, aby Cię dotknął!

Przyjdź do Jezusa, aby Cię dotknął!
Depositphotos.com (18160635)

„Nie przeszkadzajcie im”. Uczniowie mają błędne wyobrażenie, co jest właściwe w oczach Pana. Nie patrzą na to, co wewnątrz, ale na zewnętrzne pozory. Jezus broni dzieci, bo one są jedynymi, przychodzącymi do Niego bezinteresownie. Dzieci wyczuwają instynktownie nieszczerość.

Słowo ewangelii na dzisiaj (Mk 10,13-16):

Z ewangelii wg św. Marka: Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Komentarz do ewangelii z dnia (25 maja 2024 r.):

Obraz: Widok dzieci przychodzących do Jezusa, aby je dotknął jest rozczulający. Oczyma wyobraźni zobaczę to spotkanie. Przyjrzę się dzieciom, ich reakcjom. Popatrzę na ich rodziców i bliskich oraz na reakcję uczniów Jezusa. Przyjrzę się swoim odczuciom.
Myśl: Dzieci w społeczeństwie starożytnym były na samym dnie hierarchii społecznej. Jezus wie, że „do takich należy królestwo niebieskie”, bierze je w objęcia, błogosławi, bo dziecko niczego nie posiada samo z siebie. Wszystko otrzymuje od innych. Ze spokojem akceptuje ubóstwo i niemoc. Przeżywa w naturalny sposób zależność od innych. W naturalny sposób przeżywa też synostwo Boże, bo wie, że żyje przez dar innych. Uczniowie chcą ‘chronić’ Mistrza, bo nie rozumieją, że ufność dziecka jest znakiem dla wszystkich, że ‘samowystarczalność’ jest przeszkodą w drodze do Boga.
Emocja: „Nie przeszkadzajcie im”. Uczniowie mają błędne wyobrażenie, co jest właściwe w oczach Pana. Nie patrzą na to, co wewnątrz, ale na zewnętrzne pozory. Jezus broni dzieci, bo one są jedynymi, przychodzącymi do Niego bezinteresownie. Dzieci wyczuwają instynktownie nieszczerość.
Wezwanie: Poproszę o umiejętność stania się, jak dziecko. Podziękuję za akceptację i wsparcie, jakie mi daje Bóg.
Z ufnością oddam się w opiekę Matki Jezusa, mówiąc: „Pod Twoją obronę uciekamy się...”

DEON.PL POLECA

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Monika Szubrycht

To, że jesteśmy mniejsi, nie oznacza, że nasze problemy również takie są.

Dzieci. Doświadczają odrzucenia, chorują na depresję, zaburzenia lękowe, samookaleczają się, targają się na własne życie. One równie mocno, co dorośli, doświadczają kryzysów psychicznych....

Skomentuj artykuł

Przyjdź do Jezusa, aby Cię dotknął!
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.