Maryja otwiera i zamyka „godzinę” Jezusa

Maryja otwiera i zamyka „godzinę” Jezusa
Pieta z Bazyliki św. Piotra w Rzymie - Michelangelo, CC BY-SA 3.0 www.creativecommons.org

Słowo „przyjąć” dominuje w końcówce Ewangelii św. Jana. Żołnierze „przyjmują” szaty, uczeń „przyjmuje” Matkę, Jezus „przyjmuje” ocet, uczniowie-ludzie „przyjmują” Jego Ciało, a potem ‘przyjmują” Jego Ducha. To życie Boga, miłość okazywana i przyjmowana, która tryska z krzyża.

Słowo ewangelii na dzisiaj J 19,25-27 

Z ewangelii wg św. Jana: A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Obraz: Jesteśmy na Golgocie, w kulminacyjnym momencie ‘godziny’ Jezusa. Trzech ‘skazańców’ wisi na krzyżu, są żołnierze, niewiasty i umiłowany uczeń. Oczyma wyobraźni zobaczę tę scenę. Pozwolę, by ona do mnie przemówiła.

Myśl: Dzisiejszy fragment to jeden z najbardziej analizowanych tekstów ewangelii. To nie tyle obraz, odwzorowanie rzeczywistości, ale raczej ikona do kontemplacji. Można myśleć o starożytnej interpretacji, w której Jezus przed śmiercią troszczy się o swoją owdowiałą już Matkę (pouczenie moralne). Tych znaczeń może być jednak znacznie więcej. Maryja u św. Jana pojawia się tylko w Kanie Galilejskiej i na Golgocie, otwiera i zamyka ‘godzinę’ Jezusa. Opowiadanie janowe „stanowi przejście od godziny Syna do czasu braci, który rozpoczyna się od tej godziny”. Dar Matki i powierzenie Jej braci to znak jedności, która stała się możliwa przez krzyż Chrystusa.

Emocja: Przyjąć dar Matki. Słowo ‘przyjąć’ dominuje w końcówce Ewangelii św. Jana. Żołnierze ‘przyjmują’ szaty, uczeń ‘przyjmuje’ Matkę, Jezus ‘przyjmuje’ ocet, uczniowie-ludzie ‘przyjmują’ Jego Ciało, a potem ‘przyjmują’ Jego Ducha. To życie Boga, miłość okazywana i przyjmowana, która tryska z krzyża.

Wezwanie: Poproszę o łaskę przyjęcia ‘Matki’. Podziękuję za dar życia, jakie tryska ze śmierci Jezusa.
Wypowiem słowa sekwencji: Stała Matka Boleściwa, obok krzyża ledwo żywa, gdy na krzyżu wisiał Syn. Duszę Jej, co łez nie mieści, pełną smutku i boleści, przeszedł miecz dla naszych win.

Słowo ewangelii na dzisiaj Łk 2,33-35

Z ewangelii wg św. Łukasza: A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

Obraz: Jesteśmy wraz z Maryją i Józefem w świątyni w Jerozolimie. Podobnie, jak oni, ze zdumieniem słuchamy słów Symeona, przepowiadającego przyszłe losy Dziecięcia i Jego Matki. Pozwolę, aby ta scena przemówiła do mnie.

Myśl: Symeon jest symbolem ludu Starego Przymierza, wyczekującego na Mesjasza. Rozpoznaje Go w Jezusie owładnięty mocą Ducha Świętego. Także dzisiaj Jezusa możemy rozpoznać i zrozumieć tylko w perspektywie Starego Testamentu. On zawsze będzie znakiem, któremu się będą sprzeciwiać, będzie ‘zgorszeniem i głupstwem’. Jego przeciwnicy zawsze ‘upadną’, ale On jest zbawicielem wszystkich. Symeon zapowiada śmierć i zmartwychwstanie Pana. Ta tajemnica, niczym miecz ‘przenika serce’ każdego ucznia, począwszy od Maryi. Każdy uczeń musi przejść te drogę, od krzyża do chwały.

Emocja: „Dziwili się temu, co o Nim mówiono”. Maryja i Józef muszą przejść także drogę wiary. Tajemnica życia Bożego rozwija się przed człowiekiem stopniowo. Musi on w wolności przyjąć i wybrać życie Boże poprzez obumieranie samemu sobie.

Wezwanie: Poproszę o łaskę rozpoznania Pana w Jego przyjściu. Podziękuję za historię zbawienia, która się rozgrywa we mnie.
Wraz z Maryją powtórzę: „Oto Ja, Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”.

 

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Raniero Cantalamessa OFMCap

Droga wiary jest zapisana w Credo

Dla chrześcijan Credo to znacznie więcej niż recytowanie dogmatu. To publiczne wyznanie, że prawdy wiary stały się treścią ich życia. Czy jesteśmy świadomi, co tak naprawdę deklarujemy, ilekroć powtarzamy...

Skomentuj artykuł

Maryja otwiera i zamyka „godzinę” Jezusa
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.