Nieważne, jak bardzo zdradzisz Jezusa. On zawsze będzie na ciebie czekał

Nieważne, jak bardzo zdradzisz Jezusa. On zawsze będzie na ciebie czekał
Fot. Depositphotos

"Wy jesteście przyjaciółmi moimi...". Jezus wypowiada te słowa wobec uczniów, którzy Go opuszczą, zdradzą, sprzedadzą za "krwawą" mamonę. Pomimo słabości i grzechów Jezus jest naszym Przyjacielem. On jest także moim Przyjacielem, niezależnie od grzechów i zdrad.

Słowo na dziś (J 15,9-17)

Z Ewangelii wg św. Jana: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

DEON.PL POLECA
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

Komentarz do Ewangelii (4 marca 2024 r.)

Obraz: Jesteśmy wraz z uczniami i Jezusem w Wieczerniku, w czasie Ostatniej Wieczerzy. Oczyma wyobraźni zobaczę miejsce, całą wspólnotę, winny krzew. Posłucham tych szczególnych słów, jakie wypowiada Jezus. One są skierowane także do mnie. Przyjrzę się swoim odczuciom.

Myśl: Jezus poucza uczniów o tym, jakie powinny być ich przyszłe relacje we wspólnocie. Mają trwać w Nim - winnym krzewie, z Niego czerpać życiodajne soki. Weryfikacją tego "bycia wszczepionym" jest zachowywanie przykazań, czyli miłość, pokora, służba, wydawanie samego siebie. Nie formalizm Dekalogu - 10-ciu przykazań, a raczej miłowanie braci i sióstr Jego miłością. Jest to zachęta, by miłość wśród chrześcijan była formą naśladowania Pana, a nie wypełnianiem przepisów, nakazów czy zakazów. Ona prowadzi przez krzyż do życia.

Emocja: "Wy jesteście przyjaciółmi moimi...". Jezus wypowiada te słowa wobec uczniów, którzy Go opuszczą, zdradzą, sprzedadzą za "krwawą" mamonę. Pomimo słabości i grzechów Jezus jest naszym Przyjacielem. On jest także moim Przyjacielem, niezależnie od grzechów i zdrad.

Wezwanie: Poproszę o łaskę trwania w Jezusie, winnym krzewie. Podziękuję Mu za życiodajne soki, które z Niego mogę czerpać. Uczynię jakiś gest uszanowania i pokory.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Wit Chlondowski OFM

Każdego dnia przeżywamy wiele napięć i stresów. Czujemy się przeciążeni i osamotnieni. Bywa, że nie rozumiemy tego, co dzieje się w nas samych. Zmienność uczuć, codzienne doświadczenia, nieuporządkowana historia życia… To wszystko wpływa nie tylko...

Skomentuj artykuł

Nieważne, jak bardzo zdradzisz Jezusa. On zawsze będzie na ciebie czekał
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.