W życiu religijnym nie o wszystko trzeba pytać, na wszystko mieć jakieś wytłumaczenie. Ważne jest "poczucie", wewnętrzne przekonanie. Uczniowie ufają temu wewnętrznemu głosowi, "wiedzieli, że to jest Pan". To głos wiary, sumienia, zaufania do Boga.
W życiu religijnym nie o wszystko trzeba pytać, na wszystko mieć jakieś wytłumaczenie. Ważne jest "poczucie", wewnętrzne przekonanie. Uczniowie ufają temu wewnętrznemu głosowi, "wiedzieli, że to jest Pan". To głos wiary, sumienia, zaufania do Boga.
"Wy jesteście przyjaciółmi moimi...". Jezus wypowiada te słowa wobec uczniów, którzy Go opuszczą, zdradzą, sprzedadzą za "krwawą" mamonę. Pomimo słabości i grzechów Jezus jest naszym Przyjacielem. On jest także moim Przyjacielem, niezależnie od grzechów i zdrad.
"Wy jesteście przyjaciółmi moimi...". Jezus wypowiada te słowa wobec uczniów, którzy Go opuszczą, zdradzą, sprzedadzą za "krwawą" mamonę. Pomimo słabości i grzechów Jezus jest naszym Przyjacielem. On jest także moim Przyjacielem, niezależnie od grzechów i zdrad.
Patrzenie na krzyż Chrystusa zachęca mnie, bym wyszedł z pułapki własnych oczekiwań i otwarł się na perspektywę, jaką ma Bóg. 
Patrzenie na krzyż Chrystusa zachęca mnie, bym wyszedł z pułapki własnych oczekiwań i otwarł się na perspektywę, jaką ma Bóg. 
Często jesteśmy bardziej skorzy do lęku i obaw niż do ufności w Bożą opatrzność i panowanie nad światem. Tym uważniej powinniśmy się wsłuchiwać w słowa Jezusa. On zwyciężył świat. To jest fundament naszego spokoju.
Często jesteśmy bardziej skorzy do lęku i obaw niż do ufności w Bożą opatrzność i panowanie nad światem. Tym uważniej powinniśmy się wsłuchiwać w słowa Jezusa. On zwyciężył świat. To jest fundament naszego spokoju.
Jezus ma władzę nad moim życiem, także nad jego ciemną stroną. On wie najlepiej, co dla mnie dobre.
Jezus ma władzę nad moim życiem, także nad jego ciemną stroną. On wie najlepiej, co dla mnie dobre.
Przypowieści mają właśnie taki podwójny skutek. Dodają wiedzy i zrozumienia tym, którzy już coś mają. Im więcej ktoś wie, tym więcej może do tej wiedzy dodać. Przypowieści jednak też odbierają, zubażają człowieka.
Przypowieści mają właśnie taki podwójny skutek. Dodają wiedzy i zrozumienia tym, którzy już coś mają. Im więcej ktoś wie, tym więcej może do tej wiedzy dodać. Przypowieści jednak też odbierają, zubażają człowieka.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Aby słyszeć Boże odpowiedzi nie musimy mieć mocnej wiary. Wystarczy, że jesteśmy na nią gotowi.
Aby słyszeć Boże odpowiedzi nie musimy mieć mocnej wiary. Wystarczy, że jesteśmy na nią gotowi.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Gdy pozwalasz Panu dotykać tego co w tobie obolałe i chore, to te miejsca zaczynają na nowo śpiewać.
Gdy pozwalasz Panu dotykać tego co w tobie obolałe i chore, to te miejsca zaczynają na nowo śpiewać.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Jezus podaje wiele powodów, dla których Słowo Boże nie owocuje w życiu człowieka. I faktycznie takich powodów jest wiele.
Jezus podaje wiele powodów, dla których Słowo Boże nie owocuje w życiu człowieka. I faktycznie takich powodów jest wiele.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Upominanie drugiego człowieka jest więc tak naprawdę w naszym interesie, ale ten interes polega nie na tym, że wykazujemy naszą wyższość, ale na tym, że nie pozostajemy sami jak palec.
Upominanie drugiego człowieka jest więc tak naprawdę w naszym interesie, ale ten interes polega nie na tym, że wykazujemy naszą wyższość, ale na tym, że nie pozostajemy sami jak palec.
Często popełniamy błąd Szymona Piotra i gdy ktoś mówi o cierpieniu, to uciekamy się do sloganu: „Będzie dobrze!”. I zachowujemy się, jakbyśmy mieli na wszystko odpowiedź. A jeśli nie będzie dobrze?
Często popełniamy błąd Szymona Piotra i gdy ktoś mówi o cierpieniu, to uciekamy się do sloganu: „Będzie dobrze!”. I zachowujemy się, jakbyśmy mieli na wszystko odpowiedź. A jeśli nie będzie dobrze?
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Zbawienie nas musiało dokonać się skutecznie, bez cienia ryzyka, że coś się nie uda. Dlatego Bóg zajął się tym osobiście.
Zbawienie nas musiało dokonać się skutecznie, bez cienia ryzyka, że coś się nie uda. Dlatego Bóg zajął się tym osobiście.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Szkoda, że z takim trudem przychodzi nam w to uwierzyć.
Szkoda, że z takim trudem przychodzi nam w to uwierzyć.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Do nieba można pójść mimo popełnionych błędów (grzechów), ale nie mimo woli.
Do nieba można pójść mimo popełnionych błędów (grzechów), ale nie mimo woli.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Są w naszym życiu takie relacje, gdzie ma miejsce tylko pozorna jedność. Rodzaj kryzysu, o jakim mówi Ewangelia, może być szansą na znalezienie tej prawdziwej.
Są w naszym życiu takie relacje, gdzie ma miejsce tylko pozorna jedność. Rodzaj kryzysu, o jakim mówi Ewangelia, może być szansą na znalezienie tej prawdziwej.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Bóg udziela tego daru każdemu kto chce, najchętniej jednak "prostaczkom", to znaczy ludziom, którzy nie prezentują takiej postawy jakby "wszystkie rozumy zjedli".
Bóg udziela tego daru każdemu kto chce, najchętniej jednak "prostaczkom", to znaczy ludziom, którzy nie prezentują takiej postawy jakby "wszystkie rozumy zjedli".
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP / kw
Na szczęście jest na to sposób.
Mieczysław Łusiak SJ, Wojciech Jędrzejewski OP
Znajdź dzisiaj czas na spotkanie z Bogiem w Jego Słowie. Posłuchaj, co On chciałby Ci powiedzieć. Opowiedz Mu o tym, co dla Ciebie ważne i jak się masz.
Znajdź dzisiaj czas na spotkanie z Bogiem w Jego Słowie. Posłuchaj, co On chciałby Ci powiedzieć. Opowiedz Mu o tym, co dla Ciebie ważne i jak się masz.
Mieczysław Łusiak SJ, Wojciech Jędrzejewski OP
W dzisiejszej Ewangelii widzimy Piotra, który jest w totalnej rozsypce. Co staje się dla niego wsparciem? Znajdźcie czas na spotkanie z Bogiem w Słowie.
W dzisiejszej Ewangelii widzimy Piotra, który jest w totalnej rozsypce. Co staje się dla niego wsparciem? Znajdźcie czas na spotkanie z Bogiem w Słowie.
Gdyby tamtego dnia nad brzegiem jeziora apostołowie rzeczywiście pozostawili wszystko, nie opuściliby Jezusa w Ogrójcu - pisze Dariusz Piórkowski SJ.
Gdyby tamtego dnia nad brzegiem jeziora apostołowie rzeczywiście pozostawili wszystko, nie opuściliby Jezusa w Ogrójcu - pisze Dariusz Piórkowski SJ.