10 biblijnych wskazówek o tym, jak traktować uchodźców

10 biblijnych wskazówek o tym, jak traktować uchodźców
(fot. Ververidis Vasilis / Shutterstock.com)

Uchodźcy są częstym tematem w Piśmie Świętym. Naród wybrany - Izrael - czy Święta Rodzina są najlepszymi przykładami tych, którzy doświadczyli losu imigranta. Jak traktować przybyszów? Mądrość Biblii w tym kontekście daje prostą i uniwersalną odpowiedź.

1. Zaproś przybysza do domu [Mt 25:31-45]

"Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić;  byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".

2. Miej miłosierdzie dla drugiego człowieka [Łk 10:29-37]

"«Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?» On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!»"

3. Kochaj przybyszów jak siebie samego [Kpł 19:33-34]

"Jeżeli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie będziecie go uciskać. Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!"

4. Bóg kocha przybysza, który mieszka wśród nas [Pwt 10:18-19]

"On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia. Wy także miłujcie cudzoziemca, boście sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej".

5. Grzech mieszkańców Sodomy? Nie pomagali biednym i potrzebującym [Ez 16:49]

"Oto taka była wina siostry twojej, Sodomy: odznaczała się ona i jej córki wyniosłością, obfitością dóbr i spokojną pomyślnością, ale nie wspierały biednego i nieszczęśliwego".

6. Nie gnęb obcych [Ml 3,5], a także m.in.: [Za 7:9], [Iz 1:17]

"Wtedy przybędę do was na sąd i wystąpię jako świadek szybki przeciw uprawiającym czary i cudzołożnikom, i krzywoprzysięzcom, i uciskającym najemników, wdowę i sierotę, i przeciw tym, co gnębią obcych, a Mnie się nie lękają - mówi Pan Zastępów".

7. Rób dla przybysza wszystko, o co cię poprosi [1 Krl 8,41-43]

"Również i cudzoziemca, który nie jest z Twego ludu, Izraela, a jednak przyjdzie z dalekiego kraju przez wzgląd na Twe Imię - bo będzie słychać o Twoim wielkim Imieniu i o Twej mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu - gdy przyjdzie i będzie się modlić w tej świątyni, Ty w niebie, miejscu Twego przebywania, wysłuchaj i uczyń to wszystko, o co ten cudzoziemiec będzie do Ciebie wołać. Niech wszystkie narody ziemi poznają Twe Imię dla nabrania bojaźni przed Tobą za przykładem Twego ludu, Izraela".

8. Otwórz drzwi dla przybysza [Hi 21,29-34]

"Czym się cieszył z upadku wroga,
czy radowałem się, że zło go spotkało?
Nie dałem, by język mój grzeszył
ni miotał na drugich przekleństwa.
Byłem gościnny

Czy mówił kto w moim namiocie:
"Pożywmy się jego ciałem!"
Obcy nigdy nie sypiał na dworze,
podróżnym otwierałem podwoje.
Nie taiłem swych win

Czy taiłem jak inni przestępstwa
i grzech swój chowałem w zanadrzu?
Czy lękając się licznej gromady,
z obawy przed wzgardą u bliskich,
milczałem, za próg nie wyszedłem?"

9. Podaruj jedzenie ubogiemu i przybyszowi [Kpł 19,9-10]

"Kiedy żąć będziecie zboże ziemi waszej, nie będziesz żął aż do samego skraju pola i nie będziesz zbierał kłosów pozostałych na polu. Nie będziesz ogołacał winnicy i nie będziesz zbierał tego, co spadło na ziemię w winnicy. Zostawisz to dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan, Bóg wasz!"

10. Nie zapominaj o przybyszach i tych, którzy cierpią [Hbr 13,1-3]

"Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele"

*  *  *

Dlaczego mamy dawać im - imigrantom - cokolwiek za darmo?

Jak mówił o. Damian Cichy, doradca naukowy Ośrodka Migranta Fu Shenfu, konsultor Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek KEP:

"Nas chrześcijan motywuje biblijna wizja pomocy ubogim. Już w Starym Testamencie jest obecna "święta triada": wdowa, sierota i przybysz. To trzecie słowo - odpowiednik hebrajskiego nokri, zar lub ger - może być różnie tłumaczone, od przyjaznego przybysza do niebezpiecznego agresora. Niemniej, ta właśnie "święta triada" jest wspominana w Starym Testamencie kilkadziesiąt razy. Myślę, że można stąd wnioskować, iż Bóg bardzo upodobał sobie właśnie ludzi w potrzebie. My, chrześcijanie wierzący w tego samego Boga, nie możemy odwrócić się od nich. Szczególnie od sierot, wdów i uchodźców, których jest sporo w czasach wojen. Trzeba im pomagać, a nawet jak tego wymaga Pismo=, kochać ich i to bez względu na narodowość czy religię, jaką wyznają".

Przyjąć przybysza - to cykl tekstów dotyczących problematyki migracji i uchodźców. Wraz z Caritas Polska przygotujemy dla czytelników DEON.pl wywiady, reportaże i opracowania związane z obecnym kryzysem migracyjnym. Chcemy, by dotarły do was opinie osób, które stykają się z migrantami od wielu lat i poświęcili im swoje życie. Chcemy, by dyskusję na temat uchodźców prowadzono spokojnie, bez uprzedzeń i w oparciu o fakty. Aby dowiedzieć się, jak możesz wesprzeć Caritas Polska w pomocy uchodźcom, kliknij tutaj.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

10 biblijnych wskazówek o tym, jak traktować uchodźców
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.