Dlaczego Kościół głosi odpuszczenie grzechów?

Dlaczego Kościół głosi odpuszczenie grzechów?
(fot. raynach/flickr.com/CC)
8 lat temu
Katechizm Kościoła Katolickiego

Wiarę w odpuszczenie grzechów chrześcijanie opierają na głoszonej przez Jezusa miłości Boga do ludzi. Opierają się przy tym na wierze w zmartwychwstałego Jezusa, który dał Apostołom Ducha Świętego i udzieli im swojej Boskiej władzy odpuszczania grzechów: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym  odpuścicie  grzechy,  są  im  odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» (J 20, 22-23).

Posługę  odpuszczania  grzechów Apostołowie i ich następcy pełnią przez "posługę  jednania"  (2  Kor  5,  18)  głosząc miłosierdzie  Boże,  a  także  udzielając odpuszczenia  grzechów  przez  sprawowanie  sakramentów:  chrztu  oraz  pokuty i pojednania. Władzę tę otrzymali od samego  Zbawiciela.  Jest  ona  nazywana "władzą kluczy" i została udzielona Kościołowi raz na zawsze.

► KKK 977: Nasz Pan połączył odpuszczenie grzechów z wiarą i z sakramentem chrztu: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony" (Mk 16, 15-16). Chrzest jest pierwszym i podstawowym sakramentem odpuszczenia grzechów, ponieważ jednoczy nas z Chrystusem, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, "abyśmy i my wkroczyli w nowe życie" (Rz 6, 4).

► KKK 978: Odpuszczenie grzechów w Kościele ma miejsce przede wszystkim, gdy po raz pierwszy wyznaje się wiarę. Z wodą chrzcielną zostaje bowiem udzielone pełne przebaczenie i nie pozostaje już żadna wina: ani pierworodna, ani inna popełniona później; nie pozostaje też żadna kara do odpokutowania, by zadośćuczynić za te grzechy... Łaska chrztu nie uwalnia jednak naszej natury od jej słabości; przeciwnie, nie ma takiego człowieka, który nie musiałby walczyć z pożądliwością, gdyż nie przestaje ona skłaniać do złego.

► KKK 982: Nie ma takiej winy, nawet najcięższej, której nie mógłby odpuścić Kościół święty. Nie ma nikogo tak niegodziwego i winnego, kto nie powinien być 1463 pewny przebaczenia, jeśli tylko jego żal jest szczery. Chrystus, który umarł za wszystkich ludzi, pragnie, by w Jego Kościele bramy przebaczenia były zawsze otwarte dla każdego, kto odwraca się od grzechu.

(Czytaj więcej w: "Taka jest wiara Kościoła", s. 76-78).

 

  

Głosząc światu i udzielając odpuszczenia grzechów  Kościół mocą Boga podnosi upadłego człowiek oraz przynosi mu nadzieję powtarzając słowa Jezusa: "I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz" (J 8, 11).

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Dlaczego Kościół głosi odpuszczenie grzechów?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.