4 lata temu
Alpha Polska / youtube.com / pk
Jesteś daleko od Kościoła? Poszukujesz Boga, ale nie wiesz, do kogo się zwrócić? A może ktoś z twoich bliskich jest w takiej sytuacji? Jeśli tak, koniecznie zobacz ten film.
Jesteś daleko od Kościoła? Poszukujesz Boga, ale nie wiesz, do kogo się zwrócić? A może ktoś z twoich bliskich jest w takiej sytuacji? Jeśli tak, koniecznie zobacz ten film.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Znane są dość powszechnie sytuacje, które zdają się zaprzeczać temu, co powtarzamy w niedzielnym wyznaniu wiary: wierzę … w święty Kościół. W jaki sposób godzić niedzielne wyznanie wiary z codziennymi doświadczeniami zła i grzeszności doświadczanych w Kościele.
Znane są dość powszechnie sytuacje, które zdają się zaprzeczać temu, co powtarzamy w niedzielnym wyznaniu wiary: wierzę … w święty Kościół. W jaki sposób godzić niedzielne wyznanie wiary z codziennymi doświadczeniami zła i grzeszności doświadczanych w Kościele.
Zbigniew Marek SJ
Dlaczego nie chcieć skorzystać z udzielanych w sakramencie małżeństwa przez Jezusa Chrystus darów po to, by zawarte małżeństwo było szczęśliwe, oparte na zaufaniu i miłości?
Dlaczego nie chcieć skorzystać z udzielanych w sakramencie małżeństwa przez Jezusa Chrystus darów po to, by zawarte małżeństwo było szczęśliwe, oparte na zaufaniu i miłości?
Zbigniew Marek SJ
Wiele osób z dużą satysfakcją przyjmuje różne informacje o tym, że człowiek chory przestaje być "tabu" w naszych środowiskach i że nie przechodzi się obok niego obojętnie.
Wiele osób z dużą satysfakcją przyjmuje różne informacje o tym, że człowiek chory przestaje być "tabu" w naszych środowiskach i że nie przechodzi się obok niego obojętnie.
Zbigniew Marek SJ
Człowiek kwestionujący autorytet i przyjaźń Boga sam nie jest w stanie wyzwolić się i zmienić swój stosunek do Boga.
Człowiek kwestionujący autorytet i przyjaźń Boga sam nie jest w stanie wyzwolić się i zmienić swój stosunek do Boga.
Zbigniew Marek SJ
Chrześcijanie udający się na Mszę Świętą niekiedy powiadają, że "idą do kościoła", by zaznaczyć swój udział w sprawowanej Eucharystii, która stanowi centralny punkt urzeczywistniania się Kościoła.
Chrześcijanie udający się na Mszę Świętą niekiedy powiadają, że "idą do kościoła", by zaznaczyć swój udział w sprawowanej Eucharystii, która stanowi centralny punkt urzeczywistniania się Kościoła.
Zbigniew Marek SJ
Sakrament bierzmowania chrześcijanin otrzymuje nie tylko dla siebie, lecz także dla dobra innych. Otrzymany Dar Ducha Świętego za pośrednictwem bierzmowanych winien przemieniać ludzi.
Sakrament bierzmowania chrześcijanin otrzymuje nie tylko dla siebie, lecz także dla dobra innych. Otrzymany Dar Ducha Świętego za pośrednictwem bierzmowanych winien przemieniać ludzi.
Zbigniew Marek SJ
Czy jestem przekonany, że w sakramencie chrztu Bóg wkroczył w moje życie i naznaczył je nową jakością - życiem z sobą w miłości i szczęściu na całą wieczność?
Czy jestem przekonany, że w sakramencie chrztu Bóg wkroczył w moje życie i naznaczył je nową jakością - życiem z sobą w miłości i szczęściu na całą wieczność?
Zbigniew Marek SJ
Przyjmowanie sakramentów oznacza osobisty udział człowieka w wypełnianiu zbawczego planu Boga, który swym zasięgiem obejmuje życie wieczne.
Przyjmowanie sakramentów oznacza osobisty udział człowieka w wypełnianiu zbawczego planu Boga, który swym zasięgiem obejmuje życie wieczne.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Przeczytaj, co na temat życia po śmierci mówi Katechizm Kościoła Katolickiego.
Przeczytaj, co na temat życia po śmierci mówi Katechizm Kościoła Katolickiego.
Katechizm Kościoła Katolickiego
W języku Biblii termin "ciało" oznacza człowieka w jego kondycji poddanej słabości i śmiertelności. W takim też spojrzeniu na naturę człowieka wiara w zmartwychwstanie ciała otwiera przed ludzkością nadzieję wyzwolenia z ograniczoności natury.
W języku Biblii termin "ciało" oznacza człowieka w jego kondycji poddanej słabości i śmiertelności. W takim też spojrzeniu na naturę człowieka wiara w zmartwychwstanie ciała otwiera przed ludzkością nadzieję wyzwolenia z ograniczoności natury.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Wiarę w odpuszczenie grzechów chrześcijanie opierają na głoszonej przez Jezusa miłości Boga do ludzi. Opierają się przy tym na wierze w zmartwychwstałego Jezusa, który dał Apostołom Ducha Świętego i udzieli im swojej Boskiej władzy odpuszczania grzechów: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» (J 20, 22-23).
Wiarę w odpuszczenie grzechów chrześcijanie opierają na głoszonej przez Jezusa miłości Boga do ludzi. Opierają się przy tym na wierze w zmartwychwstałego Jezusa, który dał Apostołom Ducha Świętego i udzieli im swojej Boskiej władzy odpuszczania grzechów: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» (J 20, 22-23).
Katechizm Kościoła Katolickiego
Kościół od początku swego istnienia przyznaje Maryi szczególne miejsce we wspólnocie świętych. Wierzy, że Ona będąc Matką Jezusa Chrystusa - Wcielonego Syna Bożego, jest również Matką wszystkich zjednoczonych z Chrystusem - Matką Jego Kościoła.
Kościół od początku swego istnienia przyznaje Maryi szczególne miejsce we wspólnocie świętych. Wierzy, że Ona będąc Matką Jezusa Chrystusa - Wcielonego Syna Bożego, jest również Matką wszystkich zjednoczonych z Chrystusem - Matką Jego Kościoła.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Zrozumienie treści wiary mówiącej o "świętych obcowaniu" domaga się przywołania znaczenie nadawanemu słowu: "święty". Świętym - innym od ludzi i ich wyobrażeń jest przede wszystkim Bóg. On zaprasza ludzi do udziału w Jego świętości, to znaczy niekończącemu się życiu.
Zrozumienie treści wiary mówiącej o "świętych obcowaniu" domaga się przywołania znaczenie nadawanemu słowu: "święty". Świętym - innym od ludzi i ich wyobrażeń jest przede wszystkim Bóg. On zaprasza ludzi do udziału w Jego świętości, to znaczy niekończącemu się życiu.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Nawet bardzo pobieżne obserwacje uświadamiają, że wszędzie tam gdzie mowa o Kościele od razu pojawiają się słowa: "hierarchia", czy "biskupi". Czy ma to znaczyć, że to właśnie oni są Kościołem Chrystusowym?
Nawet bardzo pobieżne obserwacje uświadamiają, że wszędzie tam gdzie mowa o Kościele od razu pojawiają się słowa: "hierarchia", czy "biskupi". Czy ma to znaczyć, że to właśnie oni są Kościołem Chrystusowym?
Katechizm Kościoła Katolickiego
Określenie Kościoła mianem "apostolski" wprowadzono do kościelnego wyznania wiary (credo) w IV wieku. Nad jego rolą i znaczeniem zaczęto jednak dyskutować znacznie później: w dobie średniowiecznych polemik dotyczących tożsamości Kościoła Chrystusowego.
Określenie Kościoła mianem "apostolski" wprowadzono do kościelnego wyznania wiary (credo) w IV wieku. Nad jego rolą i znaczeniem zaczęto jednak dyskutować znacznie później: w dobie średniowiecznych polemik dotyczących tożsamości Kościoła Chrystusowego.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Nazywanie Kościoła powszechnym (katolickim) nawiązuje do jego etymologii i oznacza "uniwersalny", "cały", "zupełny". Przy tego rodzaju wyjaśnieniach rodzi się pytanie, na czym polega powszechność Kościoła? Można też wskazać sytuacje świadczące o istnieniu w Kościele czegoś, co jest przeciwne jego powszechności. I tak w Kościele stykamy się z brakiem integralności wiary, która zdaniem wielu ma być właśnie potwierdzeniem jego powszechności. Podobnie rzecz się ma w przypadku rozumienia powszechności Kościoła w wymiarze ilościowym.
Nazywanie Kościoła powszechnym (katolickim) nawiązuje do jego etymologii i oznacza "uniwersalny", "cały", "zupełny". Przy tego rodzaju wyjaśnieniach rodzi się pytanie, na czym polega powszechność Kościoła? Można też wskazać sytuacje świadczące o istnieniu w Kościele czegoś, co jest przeciwne jego powszechności. I tak w Kościele stykamy się z brakiem integralności wiary, która zdaniem wielu ma być właśnie potwierdzeniem jego powszechności. Podobnie rzecz się ma w przypadku rozumienia powszechności Kościoła w wymiarze ilościowym.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Kościół jest dla świata znakiem ukazującym zarówno jego boskie pochodzenie, jak i wypełnianie objawionych przez Jezusa Chrystusa Bożych planów wobec świata i wobec poszczególnych ludzi. Wypełnianie tych zamiarów możliwe jest dzięki obecności i działaniu w Kościele Ducha Świętego. To Jego obecność sprawia, że Kościół mimo słabości tworzących go ludzi może światu ofiarować dar Bożego życia. W jaki sposób Kościół objawia światu swoje posłannictwo?
Kościół jest dla świata znakiem ukazującym zarówno jego boskie pochodzenie, jak i wypełnianie objawionych przez Jezusa Chrystusa Bożych planów wobec świata i wobec poszczególnych ludzi. Wypełnianie tych zamiarów możliwe jest dzięki obecności i działaniu w Kościele Ducha Świętego. To Jego obecność sprawia, że Kościół mimo słabości tworzących go ludzi może światu ofiarować dar Bożego życia. W jaki sposób Kościół objawia światu swoje posłannictwo?
Katechizm Kościoła Katolickiego
Obraz Kościoła jako ludu Bożego nie sprawia współczesnemu człowiekowi zbyt wiele trudności. Znacznie więcej nieporozumień rodzi się przy wprowadzaniu innego obrazu Kościoła: Ciała Chrystusa. Znaczenie tego określenia wyjaśnia święty Paweł, gdy pisze, że "jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność - podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami" (Rz 12, 4-5). Tłumaczy też, że Głową całego Ciala - Kościele jest Jezus Chrystus (Kol 1, 18).
Obraz Kościoła jako ludu Bożego nie sprawia współczesnemu człowiekowi zbyt wiele trudności. Znacznie więcej nieporozumień rodzi się przy wprowadzaniu innego obrazu Kościoła: Ciała Chrystusa. Znaczenie tego określenia wyjaśnia święty Paweł, gdy pisze, że "jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność - podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami" (Rz 12, 4-5). Tłumaczy też, że Głową całego Ciala - Kościele jest Jezus Chrystus (Kol 1, 18).
Katechizm Kościoła Katolickiego
Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w historii zbawienia. Poszukiwania takie domagają się porzucenia socjologicznego patrzenia na Kościół i widzenia w nim jedynie społeczności uformowanej na wzór innych społeczności ludzkich. Ważne jest też w tej kwestii sięgnięcie do Bożego objawienia, dzięki któremu możliwe jest odczytanie Bożego zamiaru związanego z powołaniem i istnieniem w świecie Kościoła.
Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w historii zbawienia. Poszukiwania takie domagają się porzucenia socjologicznego patrzenia na Kościół i widzenia w nim jedynie społeczności uformowanej na wzór innych społeczności ludzkich. Ważne jest też w tej kwestii sięgnięcie do Bożego objawienia, dzięki któremu możliwe jest odczytanie Bożego zamiaru związanego z powołaniem i istnieniem w świecie Kościoła.