Refleksja z pomocą form graficznych

Refleksja z pomocą form graficznych
9 lat temu
Centrum Arrupe

Autor pomysłu: Patrycja Wojtkowiak

Adresat: uczniowie klas podstawowych i gimnazjalnych.

Liczba uczestników: grupa klasowa lub praca indywidualna z uczniem.

Materiały: przygotowane na kartkach formy graficzne na każdego ucznia.

Formy graficzne w pracy z uczniami są szczególnie pomocne, gdy mamy doczynienia ze wzrokowcami i osobami o dominującej inteligecji wizualno-przestrzennej. Pomysły na taką formę pracy możemy znależć w otaczającym nas świecie. Wystarczy wpisać interesujące nas treści w formę drzewa, liścia, płatka śniegu czy motyla. Im prostsza i im bardziej symetryczna jest forma tym efektywniejsza w procesie uczenia się. Oto kilka moich pomysłów wypracowanych w ramach Studiów Podyplomowych w dziedzinie metodyki nauczania i etyki pracy pedagogiczne prowadzonych przez Ignatianum we współpracy z Centrum Arrupe.

Diagram w formie buźki.

 

Ø Pomocny przy formułowaniu problemów, poszukiwaniu rozwiązań, podejmowaniu decyzji, porównywaniu naszego punktu widzenia z punktem widzenia innych. W poszczególne elementy twarzy przedstawionej poniżej, wpisujemy kluczowe słowa według podanych sugestii. (Wszystkie formy graficzne znajdują się również w pliku na końcu artykułu)

Refleksja z pomocą form graficznych - zdjęcie w treści artykułu

Diagram w formie gąsienicy

 

Ø Pomocny przy planowaniu przedsięwzięć, zamierzeń krótko i długoterminowych.

Ø W górnej części segmentu dżdżownicy wpisujemy np. dni tygodnia, miesiące, etapy, a w dolnej planowane zadania. 

Refleksja z pomocą form graficznych - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Diagram "kwiatek"

 

Pomocny przy precyzowaniu zamierzeń, autorefleksji

W schemacie (odpowiednio  - w korzeniach, listkach i płatkach) należy umieścić pola tekstowe, tak jak w przypadku diagramu "głowa".

Diagram "telefon"

 

Ø Pomocny przy wartościowaniu,  określaniu znaczenia, priorytetów, celów przy autorefleksji.

Ø Uczeń nadaje kolejnym cyfrom (guzikom na telefonie) rożne  znaczenie w zależności od rozpatrywanego tematu, np. co jest dla mnie najważniejsze? 1 -  przyjaciele, 2 - rodzina,
3 - muzyka, 4 - zabawa, 5 - sport, 6 - nauka itd.

Ø Zadaniem ucznia, po tym jak ustanowi dziewiątkę zasad, priorytetów, celów itd. Jest "wykręcenie" takiego numeru (czy ustalenie własnego numeru telefonu) aby pierwsza cyfra numeru odzwierciedlała coś najistotniejszego dla ucznia. Ustalenie wagi, rangi znaczeń.

Refleksja z pomocą form graficznych - zdjęcie w treści artykułu nr 2

 

Refleksja z pomocą form graficznych - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Refleksja z pomocą form graficznych
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.