Słowo Boga pomaga nam zwyciężyć śmierć. Nawet jeśli umieramy fizycznie, żyjemy na wieki w duchu

Słowo Boga pomaga nam zwyciężyć śmierć. Nawet jeśli umieramy fizycznie, żyjemy na wieki w duchu
Fot. Aaron Burden / unsplash.com

Słowo Boga pomaga nam zwyciężyć grzech i śmierć. Nawet jeśli umieramy fizycznie, żyjemy na wieki w duchu. Śmierć Chrystusa jest najwyższą ceną za grzech, ale jest jednocześnie ceną uwolnienia nas od wszelkiego zła.

Słowo na dziś (J 8,51-59) 

Z Ewangelii wg św. Jana: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki». Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy - a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz?» Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: "Jest naszym Bogiem", ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy - kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień - ujrzał [go] i ucieszył się». Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM». Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

Komentarz do Ewangelii (30.03.2023)

Obraz: Jesteśmy wciąż w świątyni jerozolimskiej, w trakcie ostrego sporu Jezusa z Żydami. Scena jest dramatyczna i kończy się próbą ukamienowania Chrystusa. Oczyma wyobraźni zobaczę postaci tego zdarzenia. Przyjrzę się swoim skojarzeniom i odczuciom. 

Myśl: Nauka Jezusa daje życie. Pan mówiąc to, świadomie przypisuje sobie cechy Boga, co budzi złość uczonych w Piśmie i faryzeuszy. Ten, jednak, kto zachowuje słowa Boga, słucha Jego nauki, temu dane jest życie wieczne. Słowo Boga pomaga nam zwyciężyć grzech i śmierć. Nawet jeśli umieramy fizycznie, żyjemy na wieki w duchu. Śmierć Chrystusa jest najwyższą ceną za grzech, ale jest jednocześnie ceną uwolnienia nas od wszelkiego zła. Ono się nie poddaje, co widać w próbie ukamienowania Jezusa. On jednak wychodzi ze starej ‘świątyni’ i ukrywa się. Jego godzina dopiero nadejdzie. A nam pozostaje: „zachować Jego naukę”. 

Emocja: Porwali więc kamienie. Ta reakcja ukazuje ogromne wzburzenie i frustrację, ale też zamknięcie na Bożą naukę i Jego dzieła. Ignorujemy i odrzucamy prawdziwą chwałę, która pochodzi od Boga a szukamy chwały dla siebie, która jest nasza, ludzka i próżna. 

Wezwanie: Poproszę o łaskę trwania w Słowie, zachowywanie Jego nauki. Podziękuję za słowa Dobrej Nowiny, które kształtowały moje życie. Uczynię jakiś gest uszanowania i uwielbienia Boga, który oddawałby moje uczucia w tym momencie.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Przemysław Marek Szewczyk

Odkryj nieznane oblicze Jezusa

Czy miał rodzeństwo?
Jak wyglądały Jego relacje z rodzicami?
Czy w życiu prywatnym też czynił cuda?
Jak wyglądały kulisy Jego procesu przed Piłatem?
Co działo się z...

Skomentuj artykuł

Słowo Boga pomaga nam zwyciężyć śmierć. Nawet jeśli umieramy fizycznie, żyjemy na wieki w duchu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.