Czy bierzmowanie jest potrzebne, by zawrzeć katolickie małżeństwo? Odpowiedź cię zaskoczy

Czy bierzmowanie jest potrzebne, by zawrzeć katolickie małżeństwo? Odpowiedź cię zaskoczy
(fot. shutterstock.com)

Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi, że "katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy jest to możliwe bez poważnej niedogodności" (KPK kan. 1065 § 1).

A zatem, osoby pragnące zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny przyjąć wcześniej sakrament bierzmowania, ale to nie oznacza, że bez przyjęcia tego sakramentu sakrament małżeństwa będzie nieważny albo bezowocny.

Oczywiście, Kościół rzymskokatolicki naucza, że dla pełnego życia duchowego lepiej będzie, aby wierny przyjął sakrament bierzmowania. Z drugiej strony nie jest to sakrament konieczny do zbawienia, tak jest jest nim chrzest "dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament" (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1257).

Nie powinno się zatem stawiać tej kwestii na ostrzu noża, tzn. albo bierzmowanie i ślub, albo ślubu nie będzie. Duszpasterze powinni wytłumaczyć, zachęcić do przyjęcia sakramentu bierzmowania, ale z pewnością nie zamykać drogi do ślubu jedynie z tego powodu, że któryś z narzeczonych nie przystąpił jeszcze do sakramentu bierzmowania. Podejście formalne do tej kwestii może wręcz prowadzić do rozwiązań, które przybierają formę groteski.

DEON.PL POLECA

I tak, bywa, że proboszcz nakaże narzeczonemu przygotować się do bierzmowania, ale sam termin przyjęcia tego sakramentu przewidziany jest już po zawarciu sakramentu małżeństwa. W takiej sytuacji narzeczony uczęszcza na katechezy dla dorosłych przygotowujące do bierzmowania aż do czasu, kiedy zawrze sakrament małżeństwa.

Potem od razu zarzuca uczęszczanie na te katechezy i tym samym nie przystępuje do sakramentu bierzmowania, ponieważ "szantaż się skończył". Dlatego to na duszpasterzach ciąży odpowiedzialność i troska o to, aby rozsądnie realizowali zapis prawa kanonicznego dotyczący przyjęcia bierzmowania przed ślubem.

Wykładowca teologii ekumenicznej i dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym, sekcja św. Andrzeja Boboli Collegium Bobolanum w Warszawie.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Danuta Piekarz

365 razy na kartach Biblii Pan Bóg powtarza "Nie lękaj się"

Pismo Święte to księga pełna bohaterów takich jak my, doświadczających strachu i radości, smutku i obaw, także w relacji do Boga. Czym jest tak naprawdę...

Skomentuj artykuł

Czy bierzmowanie jest potrzebne, by zawrzeć katolickie małżeństwo? Odpowiedź cię zaskoczy
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.