Sprawiedliwość nie polega na bezgrzeszności, bo nikt nie jest wolny od grzechu

Sprawiedliwość nie polega na bezgrzeszności, bo nikt nie jest wolny od grzechu
Fot. Dan Gold / Unsplash

Kluczem do sprawiedliwości jest miłosierdzie, zdolność do przebaczania innym ich win. To jest warunek zyskania przychylności Boga i odpuszczenia naszych grzechów.

Słowo na dziś (Mt 6,7-15)

Z Ewangelii wg św. Mateusza: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!
Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.
Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.

DEON.PL POLECA
Komentarz do Ewangelii (20 lutego 2024 r.)

Obraz: Jezus uczy swoich uczniów modlitwy "Ojcze nasz". Oczyma wyobraźni zobaczę okolice Jeziora Galilejskiego, Pana otoczonego swoimi uczniami i tłumem słuchaczy. Posłucham Jego słów.

Myśl: Jezus przypomina tym, którzy za Nim idą, że modlitwa to stanięcie przed obliczem Boga takimi, jakimi jesteśmy. Nie mamy "mówić do" Niego, ale "rozmawiać z" Nim. W czasie modlitwy to nie ja jestem głównym działającym. Nie wywieram nacisku na Boga przez mnożenie słów czy formuł. Nie muszę się stresować ilością rzeczy do przemyślenia, odmówienia, zrobienia... Działa przede wszystkim Bóg. Muszę się poddać temu Jego działaniu.

DEON.PL POLECA

Emocja: "Jeśli nie przebaczycie...". Sprawiedliwość nie polega na bezgrzeszności, bo nikt nie jest wolny od grzechu. Kluczem do sprawiedliwości jest miłosierdzie, zdolność do przebaczania innym ich win. To jest warunek zyskania przychylności Boga i odpuszczenia naszych grzechów.

Wezwanie: Poproszę o siłę i hojność w przebaczaniu i zapominaniu doznanych krzywd. Podziękuję za przebaczenie, którego doświadczam od innych. W duchu medytacji odmówię modlitwę: "Ojcze nasz...".

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Wit Chlondowski OFM

Każdego dnia przeżywamy wiele napięć i stresów. Czujemy się przeciążeni i osamotnieni. Bywa, że nie rozumiemy tego, co dzieje się w nas samych. Zmienność uczuć, codzienne doświadczenia, nieuporządkowana historia życia… To wszystko wpływa nie tylko...

Skomentuj artykuł

Sprawiedliwość nie polega na bezgrzeszności, bo nikt nie jest wolny od grzechu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.