Ta scena to "ikona" życia ludzkiego i naszej relacji z Bogiem

Ta scena to "ikona" życia ludzkiego i naszej relacji z Bogiem
fot. Depositphotos

Pan powołuje swoich uczniów w ich konkretnej życiowej sytuacji. Wzywa ich, by "poszli za Nim". Mateusz odpowiedział na impuls, wzywający go do pójścia za Panem. Jezus i do nas kieruje dzisiaj swoje słowo. Staraj się zrozumieć, co znaczy ono w twojej konkretnej sytuacji.

Słowo na dziś (Mt 9,9-13)

Z Ewangelii wg św. Mateusza: Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: »Pójdź za Mną!« On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: »Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?« On usłyszawszy to, rzekł: »Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników«.

Komentarz do Ewangelii (Czwartek, 21.09.2023)

Obraz: Jesteśmy wraz z Jezusem i towarzyszącymi Mu osobami na pograniczu Galilei, na styku ziem Izraela z krainą pogan. Oczyma wyobraźni zobaczę te miejsca. Posłucham tego, co mówi Jezus. Przyjrzę się swoim skojarzeniom i odczuciom.

Myśl: Powołanie apostoła Mateusza to "ikona" życia ludzkiego i naszej relacji z Bogiem. Jezus "ujrzał człowieka", który jest uwikłany w sieci różnych zależności, błędnych wyborów, grzechów. Pan powołuje swoich uczniów w ich konkretnej życiowej sytuacji. Wzywa ich, by "poszli za Nim". Mateusz "wstał" - to samo słowo, co "zmartwychwstał" - powrócił do życia, odpowiedział na impuls wzywający go do pójścia za Panem. Jezus i do nas kieruje dzisiaj swoje słowo. Staraj się zrozumieć, co znaczy w twojej konkretnej sytuacji, że o wierze i przynależności do Jezusa świadczy przede wszystkim miłosierdzie okazywane innym.

Emocja: Zgorszenie miłosierdzia. Jezus nie krytykuje obrzędowych ofiar, tradycyjnych rytuałów. Przypomina o tym, co było obecne już w Starym Testamencie "Miłości pragnę, nie krwawej ofiary" (Oz 6,6). Miłosierdzie "wskrzesza" umarłych duchowo, jest najlepszym paradygmatem zmartwychwstawania.

Wezwanie: Poproszę o łaskę odwagi, abym nie dał się sparaliżować grzechowi. Podziękuję za Eucharystię, która nie jest ucztą dla "doskonałych" ale chlebem dla słabych i zniechęconych. Poświęcę chwilę na adorację Najświętszego Sakramentu, nawet jeśli tylko online.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Raniero Cantalamessa OFMCap

Droga wiary jest zapisana w Credo

Dla chrześcijan Credo to znacznie więcej niż recytowanie dogmatu. To publiczne wyznanie, że prawdy wiary stały się treścią ich życia. Czy jesteśmy świadomi, co tak naprawdę deklarujemy, ilekroć powtarzamy...

Skomentuj artykuł

Ta scena to "ikona" życia ludzkiego i naszej relacji z Bogiem
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.