To ewangeliczne opowiadanie nie ma nas przerazić. Co mówi o naszej zwyczajnej codzienności?

To ewangeliczne opowiadanie nie ma nas przerazić. Co mówi o naszej zwyczajnej codzienności?
Fot. Dhilip Anthony / Unsplash

Ta przypowieść zwraca uwagę na głęboki sens naszej zwyczajnej codzienności. Codzienna uważność na "chwilę obecną" jest kluczowa. Nieinwestowanie w miłość każdego dnia doprowadzi do "wygasłego" życia. 

Słowo na dziś: (9 sierpnia 2023)  

Z Ewangelii wg św. Mateusza: 

Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: "Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!" Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: "Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną". Odpowiedziały roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!" Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam!" Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was". Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. 

Komentarz do Ewangelii (Mt 25,1-13)

 Obraz: W święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy oczyma wyobraźni zobaczmy panny, które oczekują na pana młodego. Lampy z oliwą są symbolem świadomego oczekiwania, gotowości na przyjście Pana. Przyjrzę się swoim myślom i skojarzeniom. 

Myśl: To opowiadanie nie ma na celu napełnić nas lękiem i przerazić co do przyszłości. Podkreśla jednak wagę tej właśnie chwili. Moje zbawienie czy potępienie zależy od tego, co teraz dobrowolnie wybieram. Przyszłość to nie ślepy i złośliwy los. Ona leży w naszych ‘rękach’. Opis pomyłki, ‘nieroztropność’ ma nas wytrącić z nieświadomości i lenistwa. Ma ożywić moją wolność. Codzienna uważność na ‘chwilę obecną’ jest kluczowa. Ta przypowieść zwraca uwagę na głęboki sens naszej zwyczajnej codzienności. Należy ją czytać w perspektywie zbawienia lub zatracenia. Nieinwestowanie w miłość każdego dnia doprowadzi do ‘wygasłego’ życia. 

Emocja: Podzielić się oliwą. Panny nieroztropne proszą o użyczenie oliwy, której nie mają i ich lampy gasną. Oliwą nie jest miłość Boga, bo tę mamy zagwarantowaną zawsze. Jest nią nasza odpowiedź na Jego miłość i otwartość na Ducha Świętego, która umacnia się przez miłość bliźniego. 

Wezwanie: Poproszę o szukanie w każdej chwili oliwy miłości do Boga. Podziękuję za Jego cierpliwość wobec moich błędów. 
Zaplanuję sobie czas na codzienny rachunek sumienia z uważnej miłości. 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Wojciech Werhun SJ

Podręczne narzędzie rozwoju osobistego i duchowego

Ćwiczenia duchowe to zbiór pojedynczych ćwiczeń ułożonych na podstawie tradycji świętego Ignacego Loyoli. Możesz je dostosować do własnego trybu życia i korzystać z nich w dowolny dla siebie sposób.

...

Skomentuj artykuł

To ewangeliczne opowiadanie nie ma nas przerazić. Co mówi o naszej zwyczajnej codzienności?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.