Umiejętność takiego patrzenia na swoją historię sprawia, że znowu umiemy zachwycać się życiem

Umiejętność takiego patrzenia na swoją historię sprawia, że znowu umiemy zachwycać się życiem
Fot. Alfonso Scarpa / Unsplash.com

Umiejętność patrzenia na historię świata i moją osobistą jak na realizację Bożego zamysłu i obietnicy prowadzi do zachwytu i uwielbienia.  Będziemy szczęśliwi, gdy to będzie nasze świadome dążenie, nie tylko zdawanie się na "łut szczęścia". 

Czytania: 1 Sm 1,24-28; Łk 1,46-56 

Słowo na dziś (Łk 1,46-56)

Z Ewangelii wg św. Łukasza: 

Wtedy Maryja rzekła:  
«Wielbi dusza moja Pana,  
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.  
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.  
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,  
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.  
Święte jest Jego imię -  
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.  
On przejawia moc ramienia swego,  
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.  
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.  
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.  
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,  
pomny na miłosierdzie swoje -  
jak przyobiecał naszym ojcom -  
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».  
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. 

DEON.PL POLECA

Komentarz do Ewangelii (22.12.2022) 

Obraz: Maryja przybyła z pośpiechem w góry do krewnej Elżbiety, u której przekonuje się dobitnie, że dla Boga „nie ma nic niemożliwego”. Oczyma wyobraźni zobaczę to ich spotkanie. Posłucham słów kantyku Magnificat i zobaczę Maryję, która "pozostaje", służy Elżbiecie do czasu narodzenia św. Jana. 

Myśl: Pieśń Maryi to hymn uwielbienia. Wyraża podziw i szczęście z powodu wypełnienia się Bożych obietnic. Jest on bardzo osobisty, a zarazem uniwersalny. To pieśń nowego człowieka. Słowa maryjnego hymnu Magnificat to streszczenie historii zbawienia. Opisuje on działanie Boga, które przeciwstawia się ludzkiemu działaniu, ale po to, by w pełni zrealizować zamysł stwórczy Najwyższego. 

Emocja: Uwielbienie. Umiejętność patrzenia na historię świata i moją osobistą jak na realizację Bożego zamysłu i obietnicy prowadzi do zachwytu i uwielbienia. To jest także świadome dążenie, nie tylko "łut szczęścia". 

Wezwanie: Poproszę o łaskę dostrzegania w historii działania Boga. Podziękuję za Jego miłosierdzie i opiekę. 

Zadanie adwentowe: Wezmę do ręki albo popatrzę na "swój" przedmiot adwentowy. Pomyślę, wypowiem na głos albo w duchu swój hymn Magnificat (wielbi dusza moja Pana). Niech to będzie hymn dziękczynienia za łaski Boga i Jego obecność w moim życiu.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Tomáš Halík

Płomień, który rozświetla mrok

Pandemia, kryzys ekonomiczny, wojny…

Jak wierzyć w kochającego Boga i Jego bliskość, kiedy wokół rozsypuje się świat? Czy Wcielenie naprawdę coś zmienia? Gdzie szukać Bożej obecności?

Bóg jest niewysłowioną tajemnicą, ale...

Skomentuj artykuł

Umiejętność takiego patrzenia na swoją historię sprawia, że znowu umiemy zachwycać się życiem
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.