„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 60. Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ poruszają tematykę trzech listów, dotyczących kwestii dialogu Kościoła z osobami w tymże Kościele zranionymi. Z uznaniem mówią o treści i stylu listu wysłanego przez grupę skrzywdzonych do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, a jednocześnie bardzo pozytywnie oceniają odpowiedź biskupów, zaznaczając jednak, że długie, ponadmiesięczne milczenie w tej sprawie było dla skrzywdzonych upokarzające. Autorzy podcastu wspominają też o liście napisanym „w obronie biskupów”.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 60. Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ poruszają tematykę trzech listów, dotyczących kwestii dialogu Kościoła z osobami w tymże Kościele zranionymi. Z uznaniem mówią o treści i stylu listu wysłanego przez grupę skrzywdzonych do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, a jednocześnie bardzo pozytywnie oceniają odpowiedź biskupów, zaznaczając jednak, że długie, ponadmiesięczne milczenie w tej sprawie było dla skrzywdzonych upokarzające. Autorzy podcastu wspominają też o liście napisanym „w obronie biskupów”.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 60. Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ poruszają tematykę trzech listów, dotyczących kwestii dialogu Kościoła z osobami w tymże Kościele zranionymi. Z uznaniem mówią o treści i stylu listu wysłanego przez grupę skrzywdzonych do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, a jednocześnie bardzo pozytywnie oceniają odpowiedź biskupów, zaznaczając jednak, że długie, ponadmiesięczne milczenie w tej sprawie było dla skrzywdzonych upokarzające. Autorzy podcastu wspominają też o liście napisanym „w obronie biskupów”.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 60. Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ poruszają tematykę trzech listów, dotyczących kwestii dialogu Kościoła z osobami w tymże Kościele zranionymi. Z uznaniem mówią o treści i stylu listu wysłanego przez grupę skrzywdzonych do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, a jednocześnie bardzo pozytywnie oceniają odpowiedź biskupów, zaznaczając jednak, że długie, ponadmiesięczne milczenie w tej sprawie było dla skrzywdzonych upokarzające. Autorzy podcastu wspominają też o liście napisanym „w obronie biskupów”.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 59. Tym razem Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ poruszają temat, który ostatnio zdominował przestrzeń medialną. Mowa o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, która to sytuacja stała się graniczna nie tylko w sensie dosłownym. Autorzy podcastu – nie wdając się w stricte polityczne dywagacje – prowadzą swego rodzaju metarefleksję na temat naszych postaw i reakcji dotyczących tej tematyki.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 59. Tym razem Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ poruszają temat, który ostatnio zdominował przestrzeń medialną. Mowa o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, która to sytuacja stała się graniczna nie tylko w sensie dosłownym. Autorzy podcastu – nie wdając się w stricte polityczne dywagacje – prowadzą swego rodzaju metarefleksję na temat naszych postaw i reakcji dotyczących tej tematyki.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 59. Tym razem Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ poruszają temat, który ostatnio zdominował przestrzeń medialną. Mowa o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, która to sytuacja stała się graniczna nie tylko w sensie dosłownym. Autorzy podcastu – nie wdając się w stricte polityczne dywagacje – prowadzą swego rodzaju metarefleksję na temat naszych postaw i reakcji dotyczących tej tematyki.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 59. Tym razem Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ poruszają temat, który ostatnio zdominował przestrzeń medialną. Mowa o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, która to sytuacja stała się graniczna nie tylko w sensie dosłownym. Autorzy podcastu – nie wdając się w stricte polityczne dywagacje – prowadzą swego rodzaju metarefleksję na temat naszych postaw i reakcji dotyczących tej tematyki.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 58. Tym razem Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o sercu, jego symbolice i znaczeniu. Tematyka nawiązuje oczywiście do zbliżającej się uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale autorzy podcastu nieco rozszerzają kontekst tego „serdecznego” zagadnienia, nawiązując także do pop-kulturowych odniesień.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 58. Tym razem Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o sercu, jego symbolice i znaczeniu. Tematyka nawiązuje oczywiście do zbliżającej się uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale autorzy podcastu nieco rozszerzają kontekst tego „serdecznego” zagadnienia, nawiązując także do pop-kulturowych odniesień.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 57. W związku z majowym zarządzeniem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o zakazie eksponowania symboli religijnych w stołecznych urzędach Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o krzyżu, jego symbolice i wartości, a przede wszystkim o naszej relacji do niego. Autorzy podcastu zwracają uwagę na niebezpieczeństwo instrumentalizacji krzyża i przestrzegają przed niebezpieczeństwem ulegania prowokacji.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 57. W związku z majowym zarządzeniem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o zakazie eksponowania symboli religijnych w stołecznych urzędach Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o krzyżu, jego symbolice i wartości, a przede wszystkim o naszej relacji do niego. Autorzy podcastu zwracają uwagę na niebezpieczeństwo instrumentalizacji krzyża i przestrzegają przed niebezpieczeństwem ulegania prowokacji.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 57. W związku z majowym zarządzeniem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o zakazie eksponowania symboli religijnych w stołecznych urzędach Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o krzyżu, jego symbolice i wartości, a przede wszystkim o naszej relacji do niego. Autorzy podcastu zwracają uwagę na niebezpieczeństwo instrumentalizacji krzyża i przestrzegają przed niebezpieczeństwem ulegania prowokacji.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 57. W związku z majowym zarządzeniem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o zakazie eksponowania symboli religijnych w stołecznych urzędach Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o krzyżu, jego symbolice i wartości, a przede wszystkim o naszej relacji do niego. Autorzy podcastu zwracają uwagę na niebezpieczeństwo instrumentalizacji krzyża i przestrzegają przed niebezpieczeństwem ulegania prowokacji.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 56. Wychodząc od „pogłosowego incydentu” z udziałem byłego już min. Marcina Kierwińskiego autorzy podcastu rozmawiają o naszym podejściu do alkoholu. Mówią, że publiczne reakcje na to, co zdarzyło się na Centralnych Obchodach Dnia Strażaka wiele mówią o nas samych i o naszej mentalności.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 56. Wychodząc od „pogłosowego incydentu” z udziałem byłego już min. Marcina Kierwińskiego autorzy podcastu rozmawiają o naszym podejściu do alkoholu. Mówią, że publiczne reakcje na to, co zdarzyło się na Centralnych Obchodach Dnia Strażaka wiele mówią o nas samych i o naszej mentalności.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 56. Wychodząc od „pogłosowego incydentu” z udziałem byłego już min. Marcina Kierwińskiego autorzy podcastu rozmawiają o naszym podejściu do alkoholu. Mówią, że publiczne reakcje na to, co zdarzyło się na Centralnych Obchodach Dnia Strażaka wiele mówią o nas samych i o naszej mentalności.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 56. Wychodząc od „pogłosowego incydentu” z udziałem byłego już min. Marcina Kierwińskiego autorzy podcastu rozmawiają o naszym podejściu do alkoholu. Mówią, że publiczne reakcje na to, co zdarzyło się na Centralnych Obchodach Dnia Strażaka wiele mówią o nas samych i o naszej mentalności.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 55. Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o międzynarodowym spotkaniu „Proboszczowie dla synodu”, które od 28 kwietnia do 2 maja odbywało się w podrzymskiej miejscowości Sacrofano. Brali w nim udział przedstawiciele proboszczów z całego świata, a Wojciech Ziółek był delegatem Kościoła katolickiego w Rosji.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 55. Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o międzynarodowym spotkaniu „Proboszczowie dla synodu”, które od 28 kwietnia do 2 maja odbywało się w podrzymskiej miejscowości Sacrofano. Brali w nim udział przedstawiciele proboszczów z całego świata, a Wojciech Ziółek był delegatem Kościoła katolickiego w Rosji.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 55. Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o międzynarodowym spotkaniu „Proboszczowie dla synodu”, które od 28 kwietnia do 2 maja odbywało się w podrzymskiej miejscowości Sacrofano. Brali w nim udział przedstawiciele proboszczów z całego świata, a Wojciech Ziółek był delegatem Kościoła katolickiego w Rosji.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 55. Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o międzynarodowym spotkaniu „Proboszczowie dla synodu”, które od 28 kwietnia do 2 maja odbywało się w podrzymskiej miejscowości Sacrofano. Brali w nim udział przedstawiciele proboszczów z całego świata, a Wojciech Ziółek był delegatem Kościoła katolickiego w Rosji.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 55. Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o międzynarodowym spotkaniu „Proboszczowie dla synodu”, które od 28 kwietnia do 2 maja odbywało się w podrzymskiej miejscowości Sacrofano. Brali w nim udział przedstawiciele proboszczów z całego świata, a Wojciech Ziółek był delegatem Kościoła katolickiego w Rosji.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 55. Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o międzynarodowym spotkaniu „Proboszczowie dla synodu”, które od 28 kwietnia do 2 maja odbywało się w podrzymskiej miejscowości Sacrofano. Brali w nim udział przedstawiciele proboszczów z całego świata, a Wojciech Ziółek był delegatem Kościoła katolickiego w Rosji.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 54. Tym razem Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o bliskich relacjach, zastanawiając się, ile w nich wolności, a ile subtelnej manipulacji. Autorzy podcastu poruszają tę tematykę w odniesieniu zarówno do relacji międzyludzkich, jak również do naszych relacji z Panem Bogiem.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 54. Tym razem Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o bliskich relacjach, zastanawiając się, ile w nich wolności, a ile subtelnej manipulacji. Autorzy podcastu poruszają tę tematykę w odniesieniu zarówno do relacji międzyludzkich, jak również do naszych relacji z Panem Bogiem.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 54. Tym razem Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o bliskich relacjach, zastanawiając się, ile w nich wolności, a ile subtelnej manipulacji. Autorzy podcastu poruszają tę tematykę w odniesieniu zarówno do relacji międzyludzkich, jak również do naszych relacji z Panem Bogiem.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 54. Tym razem Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o bliskich relacjach, zastanawiając się, ile w nich wolności, a ile subtelnej manipulacji. Autorzy podcastu poruszają tę tematykę w odniesieniu zarówno do relacji międzyludzkich, jak również do naszych relacji z Panem Bogiem.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 53. U progu całej serii majowych świąt – kościelnych, państwowych i historycznych – Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o potrzebie, umiejętności, a właściwie o sztuce świętowania, która nie tylko wyróżnia nas, jako ludzi, ale też czyni nas jeszcze bardziej ludzkimi.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 53. U progu całej serii majowych świąt – kościelnych, państwowych i historycznych – Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o potrzebie, umiejętności, a właściwie o sztuce świętowania, która nie tylko wyróżnia nas, jako ludzi, ale też czyni nas jeszcze bardziej ludzkimi.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 53. U progu całej serii majowych świąt – kościelnych, państwowych i historycznych – Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o potrzebie, umiejętności, a właściwie o sztuce świętowania, która nie tylko wyróżnia nas, jako ludzi, ale też czyni nas jeszcze bardziej ludzkimi.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 53. U progu całej serii majowych świąt – kościelnych, państwowych i historycznych – Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o potrzebie, umiejętności, a właściwie o sztuce świętowania, która nie tylko wyróżnia nas, jako ludzi, ale też czyni nas jeszcze bardziej ludzkimi.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 52. W uroczystość św. Wojciecha – głównego patrona Polski, Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o naszych patronach, czyli o świętych, z którymi łączy nas jakaś szczególna relacja: czy to przez decyzje lub wydarzenia niezależne od nas, czy to przez nasz osobisty i świadomy wybór.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 52. W uroczystość św. Wojciecha – głównego patrona Polski, Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o naszych patronach, czyli o świętych, z którymi łączy nas jakaś szczególna relacja: czy to przez decyzje lub wydarzenia niezależne od nas, czy to przez nasz osobisty i świadomy wybór.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 52. W uroczystość św. Wojciecha – głównego patrona Polski, Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o naszych patronach, czyli o świętych, z którymi łączy nas jakaś szczególna relacja: czy to przez decyzje lub wydarzenia niezależne od nas, czy to przez nasz osobisty i świadomy wybór.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 52. W uroczystość św. Wojciecha – głównego patrona Polski, Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o naszych patronach, czyli o świętych, z którymi łączy nas jakaś szczególna relacja: czy to przez decyzje lub wydarzenia niezależne od nas, czy to przez nasz osobisty i świadomy wybór.
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 51. Kondycja Kościoła w Polsce to temat najprzeróżniejszych rozmów, opinii i publikacji. Patrząc na to, co się dzieje w tymże Kościele, a jednocześnie wsłuchując się w to, co Dzieje Apostolskie mówią o kondycji Kościoła pierwotnego, Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ zadają sobie pytanie, czy dziś mamy jeszcze szansę, aby w Kościele w Polsce spotkać Zmartwychwstałego?
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 51. Kondycja Kościoła w Polsce to temat najprzeróżniejszych rozmów, opinii i publikacji. Patrząc na to, co się dzieje w tymże Kościele, a jednocześnie wsłuchując się w to, co Dzieje Apostolskie mówią o kondycji Kościoła pierwotnego, Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ zadają sobie pytanie, czy dziś mamy jeszcze szansę, aby w Kościele w Polsce spotkać Zmartwychwstałego?
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 51. Kondycja Kościoła w Polsce to temat najprzeróżniejszych rozmów, opinii i publikacji. Patrząc na to, co się dzieje w tymże Kościele, a jednocześnie wsłuchując się w to, co Dzieje Apostolskie mówią o kondycji Kościoła pierwotnego, Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ zadają sobie pytanie, czy dziś mamy jeszcze szansę, aby w Kościele w Polsce spotkać Zmartwychwstałego?
„Dialogi w połowie drogi” – odcinek 51. Kondycja Kościoła w Polsce to temat najprzeróżniejszych rozmów, opinii i publikacji. Patrząc na to, co się dzieje w tymże Kościele, a jednocześnie wsłuchując się w to, co Dzieje Apostolskie mówią o kondycji Kościoła pierwotnego, Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ zadają sobie pytanie, czy dziś mamy jeszcze szansę, aby w Kościele w Polsce spotkać Zmartwychwstałego?