Życie jest wartością

Życie jest wartością
(fot. alyceobvious/flickr.com)
Kathobe / artykuł nadesłany

Czym właściwie jest ów życie i jakie ma ono znaczenie samo w sobie? Każdy z nas zapewne, znajdując się w różnych życiowych okolicznościach, zadawał sobie to pytanie, opracowując własną definicję ,a poprzez to nadając mu nowy wymiar związany z własnym doświadczeniem i człowieczeństwem, na którego całokształt ów doświadczenie wpływa.

Życie, egzystencja, byt - pojęcia sobie tak bliskoznaczne, oznaczają dla mnie scenariusz, w którego akty człowiek się wpisuje, tworząc jego treść poprzez własne czyny i dokonane w pełni świadomie lub nie wybory.

Życie jest dla mnie również początkiem i końcem, wszystkiego, co miało w nim nastąpić, opowiadaniem smutnego autora, wspomnieniem, żartem, tym, co łączy serca i pamięcią, o tych, których się kochało.

Życie jest wartością. Wartością samą w sobie. Ku potwierdzeniu tej tezy odwołam się do myśli Błogosławionego Jana Pawła II, który, będąc obrońcą życia, świadczył o tym , iż "każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi ,ma wieczną wartość przed oczami Boga". To właśnie bł. Ojciec Święty przykładem swojego życia, dowiódł, iż życie jest wartością, bowiem pochodzi od Stwórcy, a my poprzez szacunek dla życia, szanujemy także Stworzyciela.

Zdarzają się jednak wyjątki od tej reguły, iż wszyscy ludzie dążą do ochrony życia zarówno swojego jak i swoich najbliższych. Takim wyjątkiem jest niewątpliwie samobójstwo i aborcja.

Czy na pewno osoba, która chce odebrać sobie życie, wierzy w jego wartość? Zdarzają się przypadki ,w których jest to jedynie próba zwrócenia na siebie uwagi, cichego krzyku o pomoc i jakiekolwiek zainteresowania, natomiast osoby, które świadomie dokonują tego czynu, w żaden sposób nie znajdują usprawiedliwienia w moich oczach. Jestem wręcz, skłonna twierdzić ,że nie posiadają wiary w wartość życia, a co więcej chęci by pomimo wszelkich przeciwności losu, w jakiś sposób sobie to życie ulepszyć.

Aborcja, także nie jest aktem świadczącym o chęci obrony życia i jego wartości. Z jednej strony matki decydujące się na ten czyn, myślą o sobie, chroniąc własne życie i unikając odpowiedzialności, więc jedyną wartość ma dla nich życie ich samych. Z drugiej natomiast, decydując się na śmierć nienarodzonego dziecka, noszonego od momentu poczęcia pod sercem, zaprzeczają temu, że życie ma dla nich wartość. Przecież tak naprawdę niewinne dziecko także ma do niego prawo, prawo do miłości, do zabawy czy choćby przeżywania radości i smutków płynących z okresu dorastania.

Najlepszym przypadkiem świadczącym o wartości życia są osoby niepełnosprawne, które nierzadko poprzez udzieloną pomoc, ratują życie osobom pełnosprawnym, które w istocie rzeczy powinny zadbać same o siebie. Świadczy to, nie tylko o większej wrażliwości osób niepełnosprawnych, ale także o tym, że doceniają fakt tego, że pomimo iż do końca życia przykuci są do wózka, potrafią dziękować losowi za to, że przeżyli, biorą od życia to, co ono im przynosi i wybierają to, co pozwala im na ich życiowy rozwój.

Wartość życia potwierdza także fakt, iż lekarze (w szczególności z powołania, będącego świadomym i dojrzałym wyborem), ratując ludzkie życie, przedkładają je nad swoje.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których człowieka nie da się uratować. Taki przypadek możemy spotkać w literaturze. W powieści ""Dżuma"" Albert Camus postawił swojego bohatera - lekarza w sytuacji bez wyjścia. Dżuma powodowała masowe zgony, bowiem nie było skutecznego remedium, aby wyleczyć się z tej choroby. W tym przypadku, ewidentnie uwidacznia się chęć walki o wartość życia, bowiem pomimo, iż bramy miasta Oran były zamknięte i nikt nie mógł legalnie się z niego wydostać, ludzie za wszelką cenę starali się wydostać i uciec przed śmiercią.

Ze stwierdzeniem zawartym w tytule, iż życie jest wartością, kojarzy mi się także słowo rodzina, ponieważ to właśnie w rodzinie życie każdego z jej członków powinno stanowić największą wartość. Rodzina jest bowiem przestrzenią w której wzrastamy i wychowujemy się ,więc uczy nas życia i wpaja wartości, dbając o nasz wizerunek. Najlepszym przykładem są rodzice, którzy całe swoje życie poświęcili dzieciom.

Czy życie jest wartością? Tak wg mnie jest wartością jedyną i niepowtarzalną. Życie każdego z nas ma taką wartość, jaką sami mu nadamy.

Na zakończenie swoje rozważania wesprę cytatem, który pobudza mnie do rozmyślań nad wartością życia: "Zanim umrę, chcę walczyć o życie. Dopóki mogę iść o własnych siłach, pójdę tam, gdzie zechcę".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Życie jest wartością
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.