Problemy z Matką Bożą - majowe "W drodze"

Problemy z Matką Bożą - majowe "W drodze"
Logo źródła: w drodze "W drodze"

Prawdziwa twarz Miriam z Nazaretu, Matki Jezusa - gdzie została ukryta pośród wielu zaszczytnych tytułów, koncepcji i pseudokoncepcji teologicznych czy ludowych tradycji?

Cykl o Matce Bożej zamyka reportaż Stanisława Zasady o nabożeństwach majowych, których coraz mniej oraz osobiste świadectwo Rafała Porzezińskiego, producenta radiowo-telewizyjnego.

Ważne sprawy porusza o. Maciej Zięba OP, odpytywany przez Mariusza Majewskiego w dziale "Rozmowa w drodze". Rzecz o dyskutowanych ostatnio w Polsce w gorącej atmosferze finansach Kościoła. O. Zięba podaje przykłady licznych uproszczeń, z których Kościół wyrasta na instytucję bogatą i chciwą. Uważa, że rząd wywołał chwytliwy temat, żeby np. łatwiej przepchnąć reformę emerytalną.

Do takich chwytliwych medialnie tematów należy również pedofilia wśród ludzi Kościoła. Ks. Adam P. Błyszcz, zmartwychwstaniec, inspirowany konferencją o molestowaniu nieletnich, jaka w lutym odbyła się w Rzymie, pisze rzeczowo o sprawach bardzo bolesnych. Równie złe jak wykorzystywanie dzieci, jest lekceważenie ich traumatycznego doświadczenia w Kościele. Pomagająca zawodowo skrzywdzonym dzieciom Beata Kolska-Lach daje kilka klarownych wskazówek, jak kapłan na spowiedzi czy inny dorosły powinien postępować, jeśli zetknie się z molestowaniem dziecka z jego otoczenia.

W stałych działach miesięcznika znajdziemy:

Recenzje filmu "Lęk wysokości" Bartosza Konopki, książki Gail Dines "Pornoland" i glosę o. Tomasza Dostatniego OP do recenzji książki Bożeny Szaynok "Duszpasterz" o o. Ludwiku Wiśniewskim OP.

Rozmowę z o. Maciejem Soszyńskim OP o spowiedzi przedślubnej czyli po co komu dwukrotne zbieranie podpisu księdza pod karteczką - "przepustką do ołtarza".

Tekst o. Jacka Salija OP o procesie uchwalania dogmatów w Kościele.

Felietony:

O. Jan Góra OP pisze o zmarłym ojcu Angeliku Jaroszu OP - żołnierzu Pana Boga.

O. Dariusz Kowalczyk SJ zastanawia się, na kanwie papieskiej wizyty na Kubie, jak Kościół ma się odnosić do dyktatorów.

Adam Zagajewski o Wisławie Szymborskiej: była w naszym krajobrazie poetyckim jedyną właściwie przedstawicielką oświecenia. Jeśli jest w jej poezji pierwiastek religijny, to wyraża się on w niegasnącym zdziwieniu światem.

Marek Magierowski ostrzega przed takim modelem edukacji, w której nie ma miejsca na czytanie książek i zdobywanie wiedzy kluczowej dla poznania korzeni kultury europejskiej.

Tessa Capponi - Borawska poruszająco pisze jak "Boska komedia" Dantego przenika życie Włochów.

Ewangelie niedzielne skomentowali ojcowie dominikanie: Paweł Trzopek, Szymon Popławski, Marek Pieńkowski, Michał Pac i Mariusz Tabaczek.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Problemy z Matką Bożą - majowe "W drodze"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.